Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
  • A+
  • A-

ФРАНЦИЯ ОПОВЕСТИ СПИСЪКА СЪС 150 ПРОФЕСИИ, ДОСТЪПНИ ЗА БЪЛГАРИ

Огласен беше списъкът на професиите, които българи могат да упражняват във Франция от декември 2007 година. Сред търсените специалисти в секторите Строителство, Хотелиерство и Ресторантьорство, Земеделие и Риболов са 150 професии.

5.12.07: Оказа се, че все още е много рано да се кандидатства за тези позиции.

От 1ви май 2006 г., 61 професии бяха отворени за граждани на нови осем държави-членки. Подбрани предвид трудностите за наемане на работа, които ги окачествяват и след консултация с професионалните федерации, те произтичаха от 7 професионални области, главно в строителството и благоустройството, хотелиерството и ресторантьорството и земеделието. Отворените сектори представляваха 25% от предложенията за заетост.

Премина се през знаменателен период с взетото решение от правителството по време на заседание на Междуведомствения комитет за контрол на имиграцията: списъкът бе разширен с 89 нови професии, довеждайки по този начин броя на отворените професии за новите държави-членки до 150, които съответствуват вече на 40% от регистрираните предложения за работа от Националната агенция за заетостта от 2006 г. (тоест 1 372 000 предложения за заетост). По-голяма част от професионалните области (17 от 22) са засегнати: по този начин към списъка определен на 1ви май 2006 г. се добавят професии от областта на информатиката, поддръжката, управлението и админстрацията на предприятия, банки и осигурителни дружества, областта на дървоообработването. Става въпрос едновременно за ниско или средно квалифицирани професии, но също така и за високо квалифицирани като компютърните специалисти, кадрите на одита и счетоводния и финансов контрол.

Списък на 150 професии отворени през 2007 г.


Строителство

Асистент в строителството
Работник в строителството
Бъркач на бетон
Зидаро-мазач
Монтьор на метални конструкции
Монтьор на дървени конструкции
Работник по покривите
Работник по изолацията
Работник по твърд добив
Електротехник
Работник по врати и ключалки
Монтажист на оборудване (щандове, кухни и др.)
Монтажист на твърди плоксости (напр. плочки)
Монтажист на меки плоскости ( напр. мокети)
Оператор на машини за строителството
Оператор на елеваторни машини
Чертожник
Техник по геометрична работа
Лице за технически проучвания в строителството
Ръководител на строеж
Лице управлявящо строителна дейност
Техническо лице при експлоатация на полезни изкопаеми

Хотелиерство, ресторантьорство и хранене

Работник по поддръжката на стаите в хотел
Готвач
Поливалентен работник в ресторантьорството
Сервитьор
Работник в кухненска пекарна (тестени изделия)
Лице приготвящо месни изделия (месар)

Земеделие, морски култури, риболов

Лице отглеждащо зеленчуци
Лозар
Лесовъд
Дървосекач
Сезонен помощник в селското стопанство (като гроздоберач)
Лице отглежащо и лекуващо коне (като помощник в конюшна)
Лице отглежащо млекодайни животни
Лице отглежащо прасета, зайци, пилета
Водач на машина за селскостопанска и горска експлоатация

Океански риболов

Работник на риболовен кораб
Моряк в риболовния флот
Механик в риболовния флот
Работник на палуба на риболовен кораб
Кадрови персонал в риболовния флот

Механика, метолообработване

Работник по металорязане
Кондуктор на машина за формоване
Казанджия
Оператор на индустриални машини
Монтьор на метални конструкции
Заварчик
Работник по поддръжка на индустриална водопроводна инсталация
Механошлосер
Формовчик на ламинирани изделия
Контрольор в производството на метални конструкции и в металообработването
Настройчик на машини
Механик на строителни и селскостопански машини
Оператор на машини за първична обработка на метали
Моделчик
Работник по рамкиране на метални изделия
Дизайнер проектант в производството на механични конструкции
Дизайнер в производството на механични конструкции и в металообработването
Техник в производството на механични конструкции и в металообработването
Техник по качеството в производството на механични конструкции и в металообработването
Техник по инсталиране и поддръжка на асансьори ( и други механични системи)

Електричество, електроника

Оператор на електрически автоматични машини
Свързочник на електрически и електротехнически уреди
Контрольор на електрически и електротехнически уреди
Оператор по рамкиране в производството на електрически и елктронни уреди
Технически служител по проучване и развитие на електрически и електронни уреди
Дизайнер-проектант на елктрически и електронни уреди
Дизайнер на електрически и електронни уреди
Техник по контрол и изпробване на електрически и електронни уреди

Поддръжка

Механик по поддръжката
Техник по поддръжката в авио-механиката
Техник по поддръжка на електро-уреди
Техник по поддръжката на бордови уреди и електрически уреди
Поливалентен техник по поддръжката
Оператор по рамкиране на поддръжката
Техник по инсталиране на индустриални и професионални съоръжения
Техник по инсталиране и поддържане на автоматични системи
Инспектор по привеждане в съответствие
Техник по поддържане на термични, климатични и фризерни системи
Техник по поддържане на електроника

Инженери, кадри в индустрията

Технически служител по производството
Техник по поддръжка и изпълнение на нови дейности

Транспорт, логистика и туризъм

Наемател на транспортно средство
Техник по програмиране и планиране в промишлеността
Технически служител по програмиране и планиране
Отговорник по логистика

Индустрия

Технически служител по инсталиране в химическата индустрия и енерго-производството
Оператор на уреди за физическа и химическа трансформация
Оператор на машини за формиране на пластмаса и каучук
Технически служител по инсталиране в хранително-вкусовата индустрия
Оператор на машини и уреди за производство в хранително- вкусовата индустрия
Технически служител в метало-производството
Оператор в метало-производството
Технически служител в производството на стъкло
Оператор за трансформация на стъкло
Технически служител за инсталиране на съоръжения за производство на цимент
Оператор в производството на керамика и строителни материали
Оператор в производството на дървени плоскости
Оператор в производството на дървесна каша за хартия и картон
Оператор в производството на хартия и картон
Оператор по фасониране
Оператор по преработка на месо /клане, приготвяне и опаковка/
Оператор по ферментация /занаятчийско производство на вино, ябълково вино, бира, сирена.../
Помощник при производство на храни
Служител по наблюдение в поточната индустрия
Техник по производство в поточната индустрия

Меки материали, дърво, графична индустрия /лека промишленост/

Оператор на секачно-добивна машина
Водач на производствена машина в дървената и мебелна индустрия
Работник за обработка на дървен материал и свързващи материали / серийно производство/
Монтажист на дървени изделия и свързващи материали /серийно производство/
Производител на дървени изделия и свързващи материали
Служител по наблюдение в дървената и мебелна индустрия
Техник в дървената и мебелна индустрия

Управление, Администрация на предприятия

Консултант по обучение
Счетоводен кадър
Кадър от одита и финансово-счетоводния контрол
Финансов специалист
Анализатор на управлението
Кадър по управление на човешки ресурси
Отговорник по организацията
Юрист-финансист
Отговорник по анализ и развитие

Информатика

Компютърен специалист по операционни системи
Компютърен специалист по проучване /вкл. ръководител на проект/
Компютърен експерт
Компютърен специалист по организация


Проучване и изследване

Технически сътрудник при научни изследвания и зъдълбочени проучвания
Технически сътрудник при индустриално проучване, изследване и развитие

Банково и застрахователно дело

Съветник по банков кредит
Оператор на капиталовия пазар
Отговорник по опериране на застраховки
Завеждащ финансови проучвания в застрахователно дело

Търговия

Технически сътрудник по продажби от разстояние
Търговски представител на промишлено оборудване
Търговски представител на продукти в производство и суровини
Търговски представител на услуги за предприятията
Представител по домовете
Индсутриален закупчик
Продавач-проектант /концепционист на търговски места и щандове/
Търговско-технически кадър
Фирмен инженер

Частни и обществени услуги

Чистач/ка по домовете
Домашен помощник
Дегтегледач/ка
Мияч на промишлени стъкла
Работник в чистотата
Работник по поддръжка и чистота

Здравеопазване, социална, културна и спортна дейност

- Санитар

Поддръжка

Механик по поддръжката
Техник по поддръжката в авио-механиката
Техик по поддръжка на електро-уреди
Техник по поддръжката на бордови уреди и електрически уреди 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.