Europe.bg
  Начало - Simple - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Simple / Актуално

  • A+
  • A-
16-07-2010

Стартира Европейски портал за електронно правосъдие

ЕС откри европейския портал за електронно правосъдие - електронна база данни, която дава достъп до цялата информация, свързана с правосъдието, навсякъде в ЕС. Уебсайтът ще е полезен за граждани, бизнес среди, юристи и съдии с трансгранични правни въпроси и ще даде тласък на взаимното разбиране на различни правни системи, като допринесе за създаването на единно пространство на правосъдие, съобщава Рапид. С повече от 12 000 страници съдържание, първата версия на портала предоставя информация и връзки относно законите и практиките във всички държави-членки.

Порталът например предоставя информация за правна помощ, съдебно обучение и видеоконференции, както и връзки към правни бази данни и онлайн регистри по несъстоятелност и кадастри. Съдебната информация сега е на разположение на повече от 10 милиона граждани, участващи в трансгранични съдебни производства всяка година.

„Днес е важен ден за европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. С този портал поставяме основите на по-ефикасно и достъпно правосъдие за европейските граждани", заяви Щефан де Клерк, министър на правосъдието на Белгия. „Проектът за електронно правосъдие е крайъгълният камък на модерното европейско правосъдие, а порталът е вратата, която дава достъп до него. Сега е необходимо интензивно сътрудничество между всички участници в процеса, за да се осигури дълготраен успех."

„Електронното правосъдие е правосъдие, за което е нужно само едно кликване с мишката. Днес правим голяма крачка напред в приближаването на правосъдието към европейските граждани и повишаването на взаимното познаване на нашите съдебните системи. С познанието идва доверието, а с доверието идва убедеността, че правата ни ще бъдат защитени независимо от това къде в Европа се намираме" заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Гражданите, бизнесът и юристите ще се възползват от истинска интернет библиотека, в която се съдържа цялата информация, свързана с правосъдието. С времето този уебсайт ще модернизира и опрости начина, по който хората получават правна информация и съвети. Гражданите ще получават бързи отговори на собствения си език. Всички знаем колко важно е това: забавеното правосъдие е отказано правосъдие."

Кой ще се възползва от този уебсайт?

• Гражданите могат да получат отговор относно това как работят правните системи на 27-те държави-членки. Те могат да получат бързи отговори, когато са изправени пред ситуации от реалния живот като развод, смърт, съдебен спор или дори смяна на местожителството. Гражданите могат да намерят юрист в друга държава, да научат как да избягват скъпоструващи съдебни процеси като използват медиация, къде да заведат съдебен иск, правото на коя държава-членка се прилага в даден случай и дали имат право на правна помощ.
• Юристите, нотариусите и съдиите могат да правят справки с правни бази данни, да се свързват с колеги чрез съдебните мрежи и да намират информация за съдебни обучения. Те също могат да намерят информация относно това как да организират трансгранични видеоконференции;
• Бизнес средите ще намерят връзки към регистри за несъстоятелност и кадастри, информация относно приложимите закони и трансграничните производства.

Езиковите бариери, които често усложняват получаването на тази информация, са преодолени с предоставянето на информация на всички официални езици на ЕС. Съдържанието на уебсайта е достъпно на 22 официални езици на ЕС. Връзките в уебсайта ще насочат потребителите към национална информация на държавите-членки.

Участието на съдиите и останалите юристи - нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители и медиатори - е от особена важност за успеха на портала. Няколко проекта са в процес на реализиране. Например тече работата по Европейския идентификатор на съдебна практика (ECLI) за улесняване достъпа до национална и европейска съдебна практика в трансграничен контекст.

Комисията, която управлява уебсайта, ще продължи да работи за постепенно обогатяване на съдържанието на портала и разработването на нови функции по него в тясно сътрудничество с държавите-членки.

Днешният старт е първата стъпка от развитието на многоезичен портал, който да улесни ежедневието на гражданите, бизнес средите и юристите в Европа.

През следващите няколко години към портала ще бъдат добавени нова информация, инструменти и функции. Брошури, съдържащи правата на обвиняемите и на жертвите във всички държави-членки, ще бъдат достъпни в началото на 2011 г. и ще включват например информация относно това как се разглеждат пътнотранспортните нарушения в различни държави. Тези брошури ще служат като основни документи за справка на разположение на практикуващите юристи и гражданите.

Бъдещите версии на портала ще направят съществуващите инструменти за правосъдие в ЕС по-ефикасни, позволяващи на гражданите да правят трансгранични искове с малък материален интерес или платежни нареждания онлайн. Когато регистрите по несъстоятелност, търговските регистри и кадастрите бъдат достъпни чрез портала, бизнесът също ще се възползва от по-ниски разноски благодарение на опростени и ясни онлайн процедури. Съдилищата ще могат да обработват трансгранични искове онлайн и да комуникират с ищците и обвиняемите по дадено дело, както и със съдилища в други държави-членки.

Вече е в ход работа, която ще осигури до 2013 г. създаването на инструмент, позволяващ на гражданите да стеснят търсенията си за адвокати. Например порталът ще позволи на даден гражданин да потърси адвокат, говорещ немски, специализиран в семейно право или право по развода в Унгария.

Очаква се да бъде постигнат значителен напредък и в преодоляването на проблемите на оперативна съвместимост в ЕС за електронния подпис, електронната самоличност и електронното плащане. Решения в тези области са необходими за пълното прилагане на няколко от проектите на електронното правосъдие, като европейското платежно нареждане или европейската процедура за искове с малък материален интерес. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.