Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
16-11-2020

Европейската комисия стартира нова програма за потребителите

Европейската комисия стартира новата програма за потребителите, която ще даде възможност на европейските потребители да играят активна роля в екологичния и цифровия преход. Програмата очертава и начините за повишаване на защитата и издръжливостта на потребителите по време на и след пандемията от COVID-19, която доведе до значителни предизвикателства, засягащи ежедневието на потребителите. По-конкретно, в програмата се предлагат приоритети и ключови действия на европейско и национално равнище, които да бъдат изпълнени през следващите 5 години заедно с държавите членки. Те включват, наред с другото, ново законодателно предложение, насочено към предоставянето на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта, адаптиране на съществуващото законодателство към цифровата трансформация, както и план за действие с Китай относно безопасността на продуктите.

Правата на потребителите по време на кризата с COVID-19

Независимо дали става въпрос за онлайн измами или за отменени пътувания, пандемията от COVID-19 засегна много области от живота на потребителите. Комисията ще продължи усилията за справяне с измамите на потребителите в сътрудничество с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите и в диалог с платформите и всички заинтересовани страни. Освен това Комисията ще продължи да гарантира защитата на правата на пътниците и туристите в ЕС в случай на отменено пътуване. Комисията ще анализира дългосрочното въздействие на COVID-19 върху моделите на потребление на европейците като основа за бъдещите инициативи на политиката.

Овластяване на потребителите и осигуряване на по-добра защита

Новата програма за потребителите представя визия за политиката на ЕС за защита на потребителите в периода 2020 — 2025 г., съсредоточена върху пет ключови приоритетни области:

  1. Екологичен преход — Комисията има за цел да гарантира, че потребителите имат достъп до устойчиви продукти на пазара на ЕС и че разполагат с по-добра информация, за да могат да направят информиран избор. През следващата година Комисията ще представи предложение за осигуряване на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта на продуктите и за борба с определени практики, като заблуждаващи твърдения за екологосъобразност или преждевременно излизане от употреба на продуктите. Комисията също така ще насърчава ремонтирането и по-устойчивите и кръговите продукти. Екологичният преход не може да се осъществи без предприятията — Комисията е решена да работи с икономическите оператори за насърчаване на техните ангажименти за действия в подкрепа на устойчиво потребление, надхвърлящи законовите изисквания.
  2. Цифрова трансформация - Цифровата трансформация променя радикално живота на потребителите, като им предлага нови възможности, но и ги изправя пред предизвикателства. Комисията има за цел да се справи с онлайн търговски практики, които не зачитат правото на потребителите да направят информиран избор, злоупотребяват с техните поведенчески нагласи или изкривяват процесите на вземане на решения, като например използването на „тъмни“ модели и скрита реклама. Освен това интересите на потребителите трябва да бъдат надлежно взети предвид при определянето на правилата, уреждащи цифровата икономика и изискванията за изкуствения интелект (ИИ). Комисията също така ще преразгледа директивата относно безопасността на продуктите, за да адаптира съществуващите правила към текущата цифровизация и увеличаването на броя на свързаните с интернет продукти. Тъй като е необходимо да се засили защитата на потребителите по отношение на цифровизацията на финансовите услуги за непрофесионални клиенти, ще бъдат преразгледани директивите за потребителските кредити и за дистанционната търговия на финансови услуги.
  3. Ефективно прилагане на правата на потребителите — Въпреки че прилагането на правата на потребителите е отговорност на държавите членки, Комисията има координираща и подкрепяща роля. Комисията ще подпомага държавите членки в навременното въвеждане и прилагане на законодателството за защита на потребителите, включително чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите. Комисията също така ще подкрепя националните органи, например чрез въвеждането на набор от иновативни електронни инструменти за укрепване на капацитета на националните органи за справяне с незаконни онлайн търговски практики и установяване на опасни продукти.
  4. Специфични нужди на определени групи потребители — някои групи потребители в определени ситуации може да бъдат особено уязвими и да се нуждаят от специфични гаранции, например децата, възрастните хора или хората с увреждания. Комисията ще разгледа изискванията във връзка със стандартите за продуктите за деца. Що се отнася до финансово уязвимите лица, чието положение е влошено от кризата с COVID-19, Комисията ще увеличи финансирането за подобряване на дълговото консултиране в държавите членки. Комисията също така ще подкрепя инициативи за предоставяне на консултации на местно равнище относно достъпа до информация онлайн и офлайн.
  5. Международно сътрудничество — в един глобализиран свят, в който онлайн покупките надхвърлят границите на отделните държави, сътрудничеството с международните партньори е от решаващо значение. През 2021 г. Комисията ще разработи план за действие с Китай за повишаване на безопасността на продуктите, продавани онлайн. През 2021 г. Комисията ще започне разработването и на регулаторна подкрепа, техническа помощ и изграждане на капацитет за регионите партньори на ЕС, включително в Африка.

Следващи стъпки

Комисията ще представи обявените в програмата инициативи и очаква широкообхватен диалог с всички заинтересовани страни относно приоритетите и действията, а също и относно методите на сътрудничество, така че заедно да повишим защитата на потребителите през идните години.

Контекст

ЕС разполага със стабилна уредба за защита на потребителите, разработена в продължение на много години и наскоро усъвършенствана чрез няколко законодателни инициативи, от които потребителите в ЕС ще имат полза през идните години, включително новия търговски механизъм за потребителите от 2018 г.

Новата програма за потребителите се основава на програмата за потребителите от 2012 г. и е резултат от интензивна подготовка и дискусии със заинтересованите страни. През юни 2020 г. Комисията започна открита обществена консултация в целия ЕС относно новата европейска политика за защита на потребителите за следващия период. В рамките на обществената консултация беше събрана ценна информация, която допринесе за изготвянето на новата програма за потребителите и показа обща подкрепа за нейните основни приоритети, включително необходимостта да се реагира на пандемията от COVID-19. Програмата допълва други инициативи на Комисията, като Зеления пакт и плана за действие за кръгова икономика, и също така ще гарантира, че при изпълнението на многогодишната финансова рамка ще бъдат взети предвид приоритетите на потребителите.

За повече информация

Нова програма за потребителите: повишаване на издръжливостта на потребителите за постигане на устойчиво възстановяване

Нова програма за потребителите — информационен документ

Стратегия за потребителите 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.