Събития

  • A+
  • A-

ЗАПОЧВАТ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2006 г.


На 10 април 2006 в град Монтана започват публичните обсъждания на проекта за План за действие за изпълнение на Рамковата програма за 2006 г., изготвен от обединение Европейски институт, Център за модернизиране на политики и Романи Бах”. По време на откритите дебати ще бъдат представени основните изводи от обобщената оценка на действията по Рамковата програма от приемането й до края на 2005 г. Обсъжданията ще продължат през целия месец и ще обхванат градовете Самоков, Шумен, Пловдив и Кюстендил. На срещите ще присъстват представители на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, дирекция „Етнически и демографски въпроси” към Министерския съвет, областни и общински експерти по етнически и демографски въпроси и местни неправителствени организации.

Подробният график на обществените обсъждания и дневния ред ще бъдат публикувани на страницата на Европейския институт и Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси до 6 април 2006 г.

Тук можете за изтеглите проекта на Плана за действие за изпълнение на Рамковата програма за 2006 г., изготвен от Обединението и съгласуван с министерствата. Очакваме вашите коментари, както и заявки за участие в публичните обсъждания на следната електронна поща: office@europe.bg.


Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.