Събития

  • A+
  • A-

ГЕРМАНСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС

От 1 януари тази година председателството на Европейския Съюз се пое от Германия.

За пръв път Германия работи съвместно с Португалия и Словения, двете следващи председателства, като екип. Това ще осигури през следващите 18 месеца висока степен на приемственост, която е от важно значение за справянето с предизвикателствата пред съюза.

Като основно предизвикателство пред германското председателство се определя проблемът с европейската Конституция.
Канцлерът Ангела Меркел многократно е изтъквала желанието на Германия да даде ход на процеса за приемане на европейския конституционен договор.

голям размер
„Европа може да остане силна, само ако хората чувстват, че имат истинско бъдеще. Мнозина се питат какви ползи им носи Европа лично на тях в областта на сигурността и просперитета, те се питат дали няма прекалено много бюрокрация. Ще направим всичко възможно за да отговорим на вашите въпроси", казва в обръщението си канцлера Ангела Меркел на сайта на германското председателство.

Германското председателство осъзнава ограничените срокове и невъзможността за приемането на Конституцията до средата на годината, за това стремежът е Конституцията да влезе в сила до 2009г. Германското председателство се надява до края на мандата си да е изготвило „пътна карта" за приемането на европейската Конституция.

Други основни цели на председателството са икономическата и социалната политика в ЕС и провеждането на практика на стратегическите цели за растеж и заетост, заложени в Лисабонската стратегия.

Германия освен това поставя акцент върху енергийната политика, с оглед на критичната ситуация в началото на 2006 г. В енергийната политика акцент ще се постави върху възобновяемите и алтернативните енергийни източници.

Федералното правителството декларира, че сред приоритетите на председателството е грижата за гражданите на ЕС, които като потребители се нуждаят от възможно най-високо равнище на сигурност, прозрачност и свобода на избор, както и от безопасни и здравословни хранителни продукти. Тази политика съвпада с назначаването на Меглена Кунева за комисар по защитата на потребителите.

Сред централните проблеми пред ЕС е поставен и въпросът за нелегалните имигранти. Планираните мерки в тази област са засилването на контрола по външните граници на съюза и работа със страните „произвеждащи" емигрантски потоци.

голям размер
По повод петдесетата годишнина от подписването на Договора от Рим Ангела Меркел ще посрещне в Берлин на 24 и 25 март европейските лидери на неформална среща.

В декларацията от Берлин ще бъде посочено, че успеха на Европа се основава на споделеното разбиране за европейските ценности. Германия е избрала за мото на председателството си „Европа - успяваме заедно", именно поради тази причина.

 

Програма на германското председателство.pdf (296.98 Kb)

18-месечна програма на германското, португалското и словенското председателства.pdf (238.79 Kb)

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.