Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-

КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА МЛАДИ ХОРА: „ЕВРОПА = ........”

Конкурс за есе на Портал Европа в рамките на информационно-комуникационната инициатива "Говори с Европа".

В търсене на сетивните възприятия, да открием ключовата дума, която бихте използвали, когато говорите с Европа, за Европа, чрез Портал ЕВРОПА...

„Европа е равно на....” – това е темата на конкурса за есе, който Портал ЕВРОПА обявява за млади хора в рамките на своята информационно-комуникационна инициатива „Говори с Европа”.

Екипът на интернет-изданието за европейски политики и участието на България в тях www.europe.bg търси ключовата дума, с която младите българи асоциират идеята за обединена Европа, която да е по-близка на гражданите, благодарение на промените, произтичащи от Лисабонския договор, вече ратифициран и от българското Народно събрание.

Отвъд фактологията, встрани от юридическо-политическата материя, над историята, след прогнозите за бъдещето: къде е метафората? Да потърсим заедно ценностите, символа, смисъла и емоцията. Разгърнете своя есеистичен талант.

 


Условия за участие

Да сте на възраст до 24 години и да живеете в България.

Изисквания

Текстът да не надвишава 10 000 знака (with spaces), да бъде написан на български език и да бъде придружен от кратко представяне на автора (автобиография).

Жури

Членове на ЕП, на НС, преподаватели, журналисти, представители на ЕК.

Критерий за оценка

Оригиналност и още нещо...

Награди

Голямата награда е посещение на Европейския парламент в Брюксел. Авторите на най-добрите есета ще получат възможност да участват в летния семинар на Портал ЕВРОПА, който ще се проведе във Варна. Най-добрите есета ще бъдат публикувани на Портал ЕВРОПА и представени по Програма „Хоризонт” на БНР заедно с интервюта с техните автори.

Начини за изпращане

По електронната поща: info@europe.bg или на адрес: София 1000, ул. „Триадица” 4, ет. 5, Портал ЕВРОПА – за конкурса.

Срок

До 21 април включително.

На добър час

Екипът ни насърчава всички, които желаят да участват в конкурса, да ползват за справка и за вдъхновение публикациите на Портал ЕВРОПА www.europe.bg – особено четивата в рубриката „Тема на месеца” за новата институционална рамка на ЕС http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=82&id=12447, както и гледните точки, изразени по време на дискусията ни за промените във всекидневния живот на гражданите на ЕС, произтичащи от Лисабонския договор: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=12892&category=248.

23-03-2008 - ТЕМА НА МЕСЕЦА В „ГОВОРИ С ЕВРОПА” ПРЕЗ МАРТ

Информационно-комуникационната инициатива на Портал ЕВРОПА и Центъра за модернизиране на политики "Говори с Европа" се изпълнява в рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и дебат на Европейската комисия.
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.