Europe Direct / Актуално / Събития

  • A+
  • A-
06-07-2011

Консултация за модерен бюджет за бъдещето на Европа

Екипът на Европа Директно – София призовава всички заинтересовани, като граждани на ЕС, да направят своите предложения за новия, модерен бюджет на Европа за периода 2014 – 2020.

Европейската комисия одобри предложението за Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. Цялата предложена сума за следващите седем години възлиза на 1,025 млрд. евро задължения (1.05% от брутния национален доход на ЕС) и 971.5 млрд. евро (1% от брутния национален доход на ЕС) плащания.

Европейският съюз разполага с малък бюджет, с който обаче прави много за гражданите на Европа. С предложението на Комисията за многогодишен бюджет за периода 2014—2020 г. се обръща внимание на днешните опасения и утрешните потребности. Акцентът в него е върху приоритетното финансиране на равнище ЕС, което предоставя истинска добавена стойност.

Механизъм за свързване на Европа, чрез който се финансират трансгранични проекти в областта на енергетиката, транспорта и информационните технологии с цел да се заздрави гръбнакът на нашия вътрешен пазар, повече пари за научни изследвания и иновации, за да се инвестира в нашата конкурентоспособност, както и повече финансови средства за младежта в Европа — това са само някои от новите елементи в предложението на Комисията. Същевременно този новаторски бюджет на ЕС продължава да е целенасочен: предложеният общ размер за следващите седем години е 1 025 милиарда евро за поети задължения (1,05 % от БНД на ЕС) и 972,2 милиарда евро (1 % от БНД на ЕС) за плащания.

Информация за Бюджета на ЕС може да намерите:

Инвестиции днес за растеж утре

Пари там, където трябва — бюджетът на ЕС във ваша полза

Многогодишна финансова рамка 2014 – 2020

Вашите коментари и препоръки може да оставите тук, в полето за коментари, а нашият екип ще ги предаде на Европейската комисия.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.