Квартал ЕВРОПА / Обучителни материали и анализи

  • A+
  • A-
24-09-2013

Интегрирана методика за подобряване събирането на данни за миграцията

Представяме ви брошурата, изготвена в рамките на проект “Интегрирана методика за подобряване събирането на данни за миграцията“.

Брошурата разглежда мигрантите като агенти на развитието, както и ролята на местната власт като ключов участник в глобалния подход към миграцията. Разгледана е и политиката на ЕС в тази връзка, очертани са и ключови моменти, с които да бъде запозната обществеността.

Проектът е подпомогнат от Европейски интеграционен фонд: "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на Общите основни принципи на политика за интеграция на имигрантите в ЕС, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности".

Можете да разгледате и свалите брошурата оттук:

Брошура, изготвена в рамките на проект “Интегрирана методика за подобряване събирането на данни за миграцията“.pdf (103.07 MB) 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.