Конкурси

RSS
  • A+
  • A-

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА

На 12 юни  е публикувана в Официалния вестник на ЕС покана  за отправянето на покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).

Кандидатите се приканват да представят предложенията си в рамките на специфична програма „Сътрудничество": Информационни и комуникационни технологии: FP7-ICT-2007-2.

Документацията за поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на интернет страницата на CORDIS.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.