Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

  • A+
  • A-

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013 Г.


Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г. (1.99 Mb)

Одобрена от Европейската комисия на 03.10.2007 г.

Приложение 1 (62.5 Kb)

Приложение 2  (42 Kb)

Приложение 3 (128 Kb)

Приложение 4 (89.5 Kb)

Приложение 5 (69 Kb)

Приложение 6  (39.5 Kb)

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.