Новини / Интервюта

  • A+
  • A-
24-02-2010

Евродепутатът Билбао Барандика: "Жените от малцинствата са жертви на двойна дискриминация"

Разговор на Портал ЕВРОПА с Билбао Барандика, евродепутат от Испания/АЛДЕ, зам.-председател на Делегацията за връзки с държавите от Андската общност, член на Комисията по транспорт и туризъм и на Делегацията в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.

Поводът е, че г-жа Барандика е съорганизатор на семинара на АЛДЕ на 24.02.2010 г. в Брюксел на тема „Двойна дискриминация – жените от малцинствените групи се нуждаят от повече внимание в Европейската година за борба с бедността и социалното изключване”.

Г-жо Банандика, какво означава „двойна дискриминация”?

Жените се дискриминират просто заради това, че са жени. А ако принадлежат към някое етническо или културно малцинство, се дискриминират и заради това. Така че това е специфична група, която е подложена на двойна, двустранна дискриминация. Същият отрицателен феномен се наблюдава и при хората, които са едновременно и жени, и с увреждания.


2010-а година е обявена за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване – организираният от вас семинар свързан ли е с това?

Ние в АЛДЕ искаме да привлечем общественото внимание именно върху тези две специфични групи – на жените от малцинствени групи и на жените с увреждания – за да алармираме, че те са застрашени от социално изключване. Да не забравяме, че в общия случай става въпрос за представители на едни от най-бедните слоеве на обществото. Затова на практика всички инициативи, които провеждаме за борба с неравенството, се вписват в общото послание на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

Мислите ли, че семинарът на АЛДЕ може да бъде по някакъв начин полезен за подобряване на европейското законодателство, или за по-добра социалната среда в държавите-членки?

Надявам се, че изводите, които предстои  да направим с участниците в края на нашата дискусия, ще могат да бъдат използвани за създаване и осъществяване на инициативи на Европейския парламент. Това е една от целите на семинара за двойната дискриминация.

Опитът в осветляването и противодействието на случаи на двойна дискриминация е вашата тема на семинара. Според вас коя от страните-членки на ЕС е най-засегната от двойната дискриминация?

Всички хора, които са от етнически или културни малцинствени групи, са жертви на проблема с двойната дискриминация. Най-сериозни са проблемите в здравеопазването, образованието и заетостта. Там случаите на такова двойно дискриминиране са най-честа практика. И тук не искам да правя разлики и сравнения между които и да е държави-членки, още повече, че генезисът на проблема е общ – а именно, стереотипите. Веднъж един човек с увреждане ми каза: „трябва да се смесим, но не защото другите са различни”. Дали това ще се реализира зависи изцяло от правителствената програма.
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.