Новини / Интервюта

  • A+
  • A-
27-08-2010

Иван Бъчваров: Има некоординирани действия с КЗП

Иван Бъчваров е главен секретар на Комисията за защита на потребителите. На 27 август той отговори писмено на въпросите ни, свързани с работата на Европейския потребителски център, и  относно отстраняването на директора му, Албена Палпурина. Нейната позиция четете ТУК .

Портал ЕВРОПА благодари на КЗП за оказаната готовност за съдействие по представяне и на двете гледни точки по създалата се ситуация.

Господин Бъчваров, какъв е статутът на Европейския потребителски център? Какво отношение има Комисията за защита на потребителите към неговата дейност, управление, отчитане на работата на екипа му?

КЗП отговаря за изпълнение на задачите, които са в основата на изпълнение на целите на Европейски потребителски център - България. ЕПЦ - България е част от мрежата на потребителските центрове в ЕС, в която участват и Исландия и Норвегия.

Ежемесечно екипът на ЕПЦ изготвя отчети за свършената работа, които представя в КЗП, заедно с план за дейността през следващия месец с цел контрол по цялостното изпълнение на проекта. Бюджетът за финансиране на ЕПЦ - България се формира 50% от ЕК и останалите 50% от бюджета на КЗП.

Как взаимодействате с Европейската комисия и Министерство на икономиката по развитието на проекта? Кога приключва грантовото споразумение с ЕК?

Едно от изискванията на ЕК при разработването на проекта за ЕПЦ е всяка страна-членка да определи организацията-домакин, към която ще функционира центърът. В случая за нашата страна Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е органът, който е определил КЗП да изпълнява ролята на организация-домакин.

Ежегодно се изготвя предложение за проект за функционирането на ЕПЦ. След представянето и одобрението се подписва грантово споразумение със срок от една година. Настоящото изтича в края на 2010 г.

Планира ли се промяна в статута на Европейския потребителски център? В какво правоотношения е КЗП със служителите му?

Не е в нашата компетенция. Сключени са граждански договори с определен предмет с четири лица с конкретни задачи, имащи оперативна самостоятелност по организацията на изпълнението им.

Каква е оценката Ви за дейността на ЕПЦ? Как ще се развива Центърът в бъдеще?

Проектът не е завършил, а оценката се прави цялостно.

Бихте ли коментирали причините за отстраняване от длъжност на ръководителя на Европейския потребителски център - г-жа Албена Палпурина?

В дейността на г-жа Албена Палпурина са констатирани действия, които водят до административни нередности. Има некоординирани с КЗП действия.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.