Събития

  • A+
  • A-
18-10-2011

ОБЩО ТЕЧЕНИЕ – ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ДОЛЖ-ПЛЕВЕН

 

След осемнадесет месеца усилена работа Фондация „Перпетуум-мобиле", Плевен и „Асоциация за технологичен трансфер и иновации", Крайова правят равносметка във финална пресконференция на свършената работа по проект „Засилване на трансграничното сътрудничество в сферата на туризма и насърчаване на по-нататъшното развитие на общи туристически продукти в областите Плевен и Долж", финансиран по финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013. Пресконференцията ще се проведе на 19.10.2011г. от 14.30ч. в гр. Плевен, в конферентната зала в сградата на Областна администрация - Плевен, находяща се на пл. „Възраждане" №1, ет. 1.

В рамките на проекта бяха изготвени и публикувани изследване на текущото сътояние на туризма в окръг Долж и област Плевен и план за подобряване на качеството на туристическите атракции в двата региона. Бяха проведени десет семинари и работни срещи с участието на 115 представители на местни и регионални власти, НПО, туроператори и туристически агенции, представители на организации, управляващи културно-историческо и природно наследство от окръг Долж, Румъния и област Плевен и бе създадена патрньорска мрежа за бъдещо сътрудничество между тях. В рамките на проекта се изработиха и разпространиха разнообразни рекламни материали за туристическите обекти в окръг Долж и област Плевен. Пресконференцията ще приключи с излъчването на филма „Общо течение", показващ забележителностите на двете области.

 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.