Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
24-04-2014

Агенцията на ЕС по наркотиците ще представи Европейски доклад за наркотиците 2014

На 27 май агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) ще представи своя годишен преглед на състоянието на проблема с наркотиците в Европа под формата на многоезичен мултимедиен информационен пакет с акцент върху динамично променящото се явление „наркотици“.

Централно място в пакета заема Европейски доклад за наркотиците 2014:Тенденции и развития (на хартиен носител и онлайн на 23 езика), който обобщава последните тенденции в 28 държави членки на ЕС, Турция и Норвегия. Този анализ на високо ниво обхваща следните теми: предлагане на наркотици, употреба на наркотици и свързани с наркотиците проблеми, здравни и социални отговори на проблема с наркотиците, и политики по отношение на наркотиците.

В допълнение към доклада са изготвени Перспективи относно наркотиците (Perspectives on drugs/PODs), онлайн интерактивни анализи по шест теми (включително пазарите на канабис в Европа и интернет-базираното лечение за употреба на наркотици). Информационният пакет се допълва с интернет публикациите Европейски доклад за наркотиците: данни и статистическа информация (European Drug Report: Data and statistics) и Обзор по държави (Country overviews), които съдържат данни и анализи на национално равнище.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.