Информация

  • A+
  • A-

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПОРТАЛ ЕВРОПА!

Добре дошли в Портал ЕВРОПА!


Благодарим ви, че станахте наш регистриран потребител и ви поздравяваме за добрия избор!

За да промените вашият профил и парола кликнете ТУК.

Портал ЕВРОПА предоставя информация за дейности, подкрепящи обмяната на познание. Нашата цел е да насърчим сътрудничеството между български и чуждестранни експерти и изследователски организации – особено при търсене и получаване на финансиране за проекти с обществено значение. За това се стремим да предлагаме широк спектър от анализи и гледни точки по всички теми, свързани с интегрирането на България в ЕС. Всекидневно извършваме мониторинг на събития от страната, Балканите, Европа и света – по този начин искаме да стимулираме потенциала за изпълнение на съвместни проекти.

Портал ЕВРОПА е многоезичен като всяка чуждоезикова версия се поддържа независимо и самостоятелно. Към началната страница...

Политики на Портал ЕВРОПА: В тази секция сме представили информация за политиките на ЕС, съотнесена към всички тематично свързани новини, документи, организации и др. Към политики...

Дискусионен форум на Портал ЕВРОПА: Чрез системата за коментари се стремим да насърчим свободното споделяне на реакции и гледни точки, породени от всеки текст, поместен на Портала. Към дискусия...

Търсене: Нашата информационна система съдържа хиляди източници на информация от всички социални и икономически сфери. В тази секция се дава възможност за бързо и оперативно търсене по въпроса, който ви интересува. Към Детайлно търсене...

Регистрация: Не е необходимо да се регистрирате, за да се запознаете с обхвата на информационната система и ежедневната прес-информация. Регистрацията е задължителна за всеки експерт, за да използва предимствата, които Портал ЕВРОПА предоставя на професионалистите. Поддържаме бази данни с Профили на български и чужди организации; пълни текстове на повечето ключови документи; информационна система за възможностите за финансиране и текущите, отворени и планирани конкурси. Вижте пълната информация за изискванията за регистрация! Към Регистрация...

Нерегистрирани потребители: За тях се поддържат секциите с публична информация на няколко европейски езици, като всяка чуждоезикова версия на Портал ЕВРОПА се развива самостоятелно. Наред с това, нерегистрираните потребители имат достъп до подробна информация за историята, институциите и разширяването на ЕС; до ключовите документи, както и до тематично подредени полезни връзки на Интернет-адреси за България и ЕС. Съществува сериозен обем справочна информация и подробни профили на български и европейски институции, бизнес-сдружения и неправителствени организации. Към Услуги на Портал Европа...

Бази данни и услуги за регистрирани потребители: Всички регистрирани потребители имат достъп до пълния обем документи и данни на портал ЕВРОПА. Регистрираните потребители биват експерти, институции и изследователски организации. За всички регистрирани експерти и организации е достъпна базата данни с възможности за финансиране от български и чужди донорски организации! Отворени европейски програми за България, възможности за участие в конференции, симпозиуми и други местни и международни инициативи. Срещу регистрация се предоставят също информации за обществени поръчки и други предстоящи конкурсни процедури. Към Конкурси...

Експерти: Базата данни и документи предоставят изчерпателна информация с практическа насоченост за експертите, тъй като цел на Портал ЕВРОПА е да ги подпомага във всеки отделен стадий на тяхната работа: от търсенето и получаването на финансиране, през изпълнение на проекта до обнародването на резултата. Чрез базата данни за Биографии на експерти, всеки регистриран потребител може да попадне на международния пазар със своя опит и изследователски интереси, а така също и да открие сътрудници, консултанти и партньори за реализацията на своите проекти. В базата данни за Биографии на експерти, всеки регистриран потребител може да публикува биография и снимка, описание на квалификацията  и професионалния си опит, както и връзка към свои онлайн-материали. Потребителите могат да актуализират своето CV при необходимост. Дадена е възможност, регистрираните потребители да могат да добавят свои нови документи към базата данни, както и онлайн библиография на своята изследователска работа. Към Експерти...

Институции: Сред целите на Портал ЕВРОПА е да предостави на държавните институции достъп до експертни анализи, изследвания и добри практики, свързани с процеса на присъединяване към ЕС. Налични са и документи, съдържащи мониторинг на проекти в други присъединяващи се страни. Тази секция е полезен навигатор и дава възможност на регистрираните институции да се възползват от чуждия опит и богати бази данни. Към Библиотека...

Изследователски организации: Този модул дава възможност на изследователските организации да открият информация за целите, структурата, проектите и услугите, които предлагат сродни организации от България и Европа. Към Организации... Наред с това, портал ЕВРОПА е информационна система, която дава възможност за индивидуално представяне на дейностите по различни изследователски проекти и публикуването на резултатите от тях. Към Представяне на проект...

Електронна поща: Възползвайте се от възможността да регистрирате своя електронна поща, чрез която да обменяте информация и да поддържате връзка с други регистрирани потребители на Портал ЕВРОПА. Към mail.gateway.bg ... 

Полезни връзки: Имате възможност да добавите сайт в нашите полезни връзки. Към Добави линк...

Възможности за сътрудничество: Портал ЕВРОПА стимулира обмена на идеи между експерти и изследователски организации и институции, работещи в сферата на обществените науки. Наред с това се насърчава споделянето на резултати от приключили проекти. Тази секция ще ви посочи как можете да се приобщите...

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.