Най-новото в europe.bg

 • A+
 • A-

9 ПРОМЕНИ ОКОЛО VII РАМКОВА ПРОГРАМА

8 допълнения и поправки на решения на Съвета и 1 на резолюция на Комисията, свързани със VII Рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, са публикувани в Официалния вестник на ЕС.

Решенията са публикувани в периода декември - януари. 

Портал ЕВРОПА като партньор на българските инициативи по VII Рамкова програма ви предлага да видите промените в оригинал. За тази цел натиснете върху съответното заглавие:

 1. Допълнение към Резолюция No 1922/2006 на ЕП и Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването на Европейски институт за равенство между половете.
 2. Поправка на резолюция на Съвета (Euratom) No 1908/2006 от 19 декември 2006 г., формулиращо правилата за участие на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по VII Рамкова програма в Euratom и за разпространение на резултатите от изследванията (2007-2011).
 3. Поправка на решение на Съвета 2006/970/Euratom от 18 декември 2006 г. относно VII Рамкова програма в Euratom за ядрени изследвания и обучителни дейности (2007-2011).
 4. Поправка на решение на Съвета 2006/971/EC от 19 декември 2006 относно специфичната програма "Сътрудничество" в изпълнение на VII Рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 - 2013).
 5. Поправка на решение на Съвета 2006/973/EC от 19 декември 2006 относно специфичната програма "Хора" в изпълнение на VII Рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 - 2013)
 6. Поправка на решение на Съвета 2006/974/EC от 19 декември 2006 относно специфичната програма "Капацитети" в изпълнение на VII Рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 - 2013).
 7. Поправка на решение на Съвета 2006/975/EC от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма, която ще се изпълнява чрез преки дейности от Смесения изследователски център по VII Рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 - 2013).
 8. Поправка на решение на Съвета 2006/976/Euratom от 19 декември относно специфичната програма, изпълняваща VII Рамкова програма на Euratom за ядрени изследвания и обучителни дейности (2007 - 2011).
 9. Поправка на решение на Съвета 2006/977/Euratom от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма, която ще се изпълнява чрез преки дейности от Смесения изследователски център по VII Рамкова програма на Euratom за ядрени изследвания и обучителни дейности (2007 - 2011).

ПОВЕЧЕ ЗА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА ВИЖТЕ ТУК.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.