Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България - Основни документи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

  • A+
  • A-

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2007-2013 Г.

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата ще бъде около 1.1 млрд. евро.

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни,чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз.

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

Приоритетна ос 1 - Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности

Приоритетна ос 2 - Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Приоритетна ос 3 - Финансови ресурси за развитие на предприятия

Приоритетна ос 4 - Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика

Приоритетна ос 5 - Техническа помощ

Със Заповед № РД-16-1207/04.11.2011 г. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждават:

Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (СУК), вариант 10 (2.25 MB)

Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, вариант 10 (15.63 MB)

Оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. (2.34 Mb)

Одобрена от Европейската комисия на 27.09.2007 г.

С Решение на Европейската комисията C(2011) 5155 от 20.07.2011 г. Европейската комисията предложената промяна на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, бе официално одобрена, считано от20.07.2011 г.

Консолидирана версия на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" (на английски език) след изменението съгласно РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20.7.2011 г.Фондовете за България
Основни документи


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.