Europe.bg
  Начало - Програми и проекти - Програми на общността
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Програми и проекти / Програми на общността

 • A+
 • A-

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ МУНДУС (2004-2008)

Програма Еразъм Мундус е програма за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование. Тя цели да повиши качеството на европейското висше образование и да насърчи междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети страни. Програмата има за цел да засили европейското сътрудничество и международните връзки във висшето образование чрез подкрепата на висококачествени магистърски програми, чрез предоставянето на възможност на студенти и учени да следват следдипломни квалификации в европейски университети, както и чрез насърчаване мобилността на европейски студенти и учени да се обучават в трети страни.

Програмата Еразъм Мундус се състои от следните четири дейности:

Дейност 1

Магистърски програми Еразъм Мундус: те са основният компонент на програмата. Това са интегрирани магистърски програми от високо качество, които се предлагат от консорциум от минимум три европейски университета, в минимум три европейски страни. Програмите трябва да са “интегрирани”, което означава, че те трябва да предвиждат обучение поне в два от университетите и да предоставят накрая призната диплома от поне два от университетите или обща диплома.

Дейност 2

Еразъм Мундус стипендии: с цел да се даде на магистърските програми от дейност 1 силна външна проекция, към тях е прикрепена схема за предоставяне на стипендии за студенти и учени от трети страни. Тези стипендии са насочени към високо квалифицирани специалисти, които идват в Европа, за да следват програма от списъка с магистърските програми на Еразъм Мундус или пък да работят за някоя от тях.

Дейност 3

Партньорство: има за цел да насърчи европейските университети да се отворят към света и да засили тяхното присъствие на международната сцена. Тази дейност предоставя възможността да се създадат партньорства с висши учебни заведения от трети страни. Тези партньорства позволяват мобилност на студенти и учени от трети страни по магистърските програми Еразъм Мундус.

Дейност 4

Засилване на привлекателността: подкрепя проекти, чиято цел е да се увеличи привлекателността на и интереса към европейското висше образование. Тя подкрепя дейности, които подобряват облика и улесняват достъпа до европейското висше образование, както и важни въпроси за интернационализацията на висшето образование, като взаимното признаване на квалификациите с трети страни.

Програмата е отворена за:

 • Държавите членки;
 • Страните кандидатки;
 • Страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия);
 •  Всички останали страни (трети страни).

Дейност 1 е запазена за първите три категории страни, докато бенефициенти на дейност 2 са студенти и учени от трети страни. Дейност 3 е за партньорство между магистърските програми одобрени от програма Еразъм Мундус и висши учебни заведения от трети страни. Стипендиите по дейност 3 са за мобилност в трети страни и са предназначени за студенти от държавите членки на ЕС, Европейското икономическо пространство и учени от магистърските програми на Еразъм Мундус. Дейност 4 е отворена за висши учебни заведения и други организации, активни в областта на висшето образование.

Програмата е насочена към:

 • Висши учебни заведения;
 • Студенти, получили първа степен на образование;
 • Учени и професионалисти, които преподават или правят изследвания;
 • Персонала, който директно участва във висшето образование;
 • Други обществени или частни организации, които са активни в областта на висшето образование (само за дейност 4).

За периода 2004 - 2008 г. бюджетът на програмата възлиза на 230 млн. евро.

Интернет страница на програмата:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

В България

Национална агенция
“Еразмус Мундус”
София 1000,
ул. “Граф Игнатиев” № 15, ет. 3
Тел.: 91 55 0 18
Факс: 91 55 049
Лице за контакт:
Адриана Костадинова
Координатор програма “Еразмус Мундус”
Е-mail: akostadinova@hrdc.bgПрограми и проекти
Предприсъединителни финансови инструменти
ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програми на общността


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.