Europe.bg
  Начало - Парламент - Европейският парламент
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Парламент / Европейският парламент

  • A+
  • A-
17-03-2008

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент се избира от гражданите на Европейския съюз и представлява техните интереси. Неговите функции са определени в учредителните договори, а от 1979 г. членовете му се избират пряко.

На 19 март 1958 г. в Страсбург се провежда първото заседание на Европейската парламентарна асамблея. Тя включва 142 членове, които са излъчени от националните парламенти на страните-членки и в нея се говори на четири езика.
С Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), подписан от шест държави, се полагат основите на Общността и се създават следните институции: Върховен орган, Обща асамблея, Съвет на министрите, Съд и Консултативен комитет. Той влиза в сила той влиза в сила на 25 юли 1952 година.

След влизането в сила на Договорите от Рим през 1958 г. и създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) е решено Общата асамблея да бъде наистина обща и за трите Общности. По същото време тя се преименува на "Европейска парламентарна асамблея", а от 30 март 1962 г. - на "Европейски парламент" (наименование, което се вписва официално в Единния европейски акт от 1986 г.).

На 22 април 1970 г. В Люксембург е подписан договор, който дава по-големи бюджетни правомощия на Асамблеята. През 1975 година е подписан договор, с който се предоставят по-големи правомощия върху бюджета на Европейския парламент. Договорът влиза в сила на 1 юни 1977 г.

С Единния европейски акт от 1986 г. официално се въвежда названието Европейски парламент, както и процедурите на сътрудничеството (правото за второ четене) и одобрение. През 1992 г. с Договора за Европейския съюз от Маастрихт се въвежда процедурата на съвместно вземане на решения. Парламентът бе включен в процедурата за назначаване на Комисията и получава правото да иска от нея внасянето на законодателни предложения.

При първите преки европейски избори през 1979 г., са избрани 410 членове. През 2004 г. изборите се провеждат в 25 държави, а през 2007 г. България и Румъния провеждат на свой ред европейски вот. С тях броят на евродепутатите достига 785 души. Те работят на 23 официални езика

Договорът от Амстердам, който влиза в сила през 1999 г. въвежда опростена и разширена процедурата за съвместно вземане на решения. Областите, при които тя се прилага, се разширяват през 2001-яа с Договора от Ница.

Договорът от Лисабон, който в момента се ратифицира от държавите-членки, предвижда Европейския парламент да бъде съставен от 751 членове. Процедурата по съвместно вземане на решение съществено е разширена и се превръща в обичайната законодателна процедура. В резултат на това Европейският парламент се превръща в равностоен участник в законодателния процес на 95% от законодателството на ЕС.

Председателят на Комисията ще бъде избиран от Европейския парламент с мнозинство от съставляващите го членове. Кандидатът ще бъде предложен на Парламента от Европейския съвет, който ще номинира кандидата с квалифицирано мнозинство, като взема предвид резултатите от изборите за Европейски парламент.

Националните парламенти ще имат повече възможности да участват в работата на ЕС, най-вече благодарение на нов механизъм, гарантиращ че Съюзът действа само тогава, когато резултатите могат да бъдат постигнати по-добре на равнище ЕС (субсидиарност). Благодарение на гражданската инициатива 1 милион граждани от известен брой страни-членки ще имат възможността да призоват Комисията да внесе предложения за нови политики.

Мандатът на настоящия ЕП изтича през 2009 г. Негов председател е Ханс-Герт Пьотеринг.Европейският парламент
Комисии


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Избори 2014
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.