Europe.bg
  Начало - Портал ЕВРОПА представя
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Портал ЕВРОПА представя

 • A+
 • A-

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ – 50 ГОДИНИ В СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ!

В рамките на "Говори с Европа" ви представяме ЕИСК - Европейския икономически и социален комитет.

ЕИСК е консултативен орган, чиито членове представляват интересите на различните икономически и социални категории на обществото. Комитетът е създаден с Римските договори от 1957 г.

Още по време на учредителното заседание на Комитета, проведено на 19 май 1958 г. в Брюксел, Валтер Халщайн, първият председател на Европейската комисия, подчертава „важността на задачите, които стоят пред Икономическия и социален комитет, голямата роля, която е призван да играе в организацията на Общия европейски пазар и за промяна на образа на бъдеща Европа.“

Днес, когато отбелязват 50-ия юбилей на Комитета, членовете на ЕИСК могат да се гордеят,че са дали своя принос за важните моменти в европейската интеграция и са работили за придаването на по-човешки облик на Европа.

Европейските институции си сътрудничат все по-често с Комитета, истинска лаборатория за идеи и анализи, където противоречията между групи с различни интереси се преодоляват в името на намирането на общи решения по сложни проблеми.

Историята на ЕИСК е белязана от постепенно признаване на неговата полезност и легитимност. През 1972 г. по време на срещата на върха в Париж той придобива правото да изготвя становища по своя собствена инициатива. С измененията на европейските договори областите, за които Комитетът е задължително консултиран (земеделие, свободно движение на хора и услуги, транспорт, социална политика, технологично развитие, околна среда и т.н.), постепенно се разширяват. Комитетът печели повече самостоятелност с Договора от Маастрихт от 1992 г. и признание за своята работа, когато през 1997 г. Европейският парламент получи накрая правото да се консултира с Комитета.

Жак Делор, председател на Европейската комисия в периода от 1985 г. до 1995 г., многократно търсеше подкрепата на ЕИСК. Той разполагаше с активното съдействие на Комитета при установяването на социалния диалог на европейско равнище, както и разчиташе на неговия опит и усет към постигане на компромис за придаване на легитимност на европейската социална харта.

Въпреки че в тесния смисъл на думата ЕИСК не е институция на Общността, неговата мисия, неговата представителност и опит, му отреждат все по-значима роля в рамките на механизма на вземане на решения в Европейския съюз.Комитетът бе избран за изпълнението на стратегически мисии като контрол при въвеждането на единния пазар след 1994 г., установяването и задълбочаването на отношенията между организираното гражданско общество на трети страни и Европа след 1990 г., разработването на нов начин на общуване на тема Европа след 2005 г.

На ЕИСК е заслугата и за създаването и популяризирането на понятието за организирано гражданско общество. ЕИСК приема призванието си на форум, отворен за всички европейски граждани, както се потвърждава от решението да нарече своето седалище Жак Делор, от организирането на новаторски конференции и създаването на постоянна група за връзка с европейските организации и мрежи на гражданското общество.

Чрез приноса и работата на своите 334 членове, истински посланици в държавите-членки, ЕИСК поставя реалните проблеми на гражданите в центъра на разработването на политиките на Европейския съюз. ЕИСК успя да извоюва признаването на правото на организациите на гражданското общество да участват в европейския законодателен процес и по този начин работи за по-ангажирана и прозрачна европейска демокрация. Неговата мисия - да бъде мост между Европа и организираното гражданско общество – е повече от всякога актуална и предлага нови и ентусиазиращи перспективи пред изграждането на Европа.

Членовете на ЕИСК стават 344, когато на 1 януари 2007 България и Румъния се присъединяват към ЕС. Според Договора за присъединяване на България се полагат 12 места, а на Румъния - 15. Мандатът на членовете на ЕИСК ще приключи на 20 септември 2010 г. На 20 декември 2006 г. Съветът на министрите на ЕС одобри кандидатурите на новите членове на ЕИСК, предложени от българското правителство.

Българите в ЕИСК са:

 • Божидар Данев – председател на Българската стопанска камара
 • Милена Ангелова – Изпълнителен директор , Асоциация на индустриалния капитал в България
 • проф. Нансен Бехар – Председател на Консултативния съвет на Съюза за стопанска инициатива (ССИ)– член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС)– професор по икономика в Софийския университет
 • Пламен Димитров – Заместник-председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България – председател на комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения – председател на управителния съвет на Колежа за работническо обучение
 • Любомир Хаджийски – Заместник-председател на икономическата комисия на Български съюз на частните предприемачи (БСЧП) "Bъзраждане"
 • Желязко Христов – Председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
 • Димитър Манолов – Вицепрезидент, "ПОДКРЕПА"
 • Веселин Митов – Международен секретар, "ПОДКРЕПА"
 • Донка Соколова – Генерален директор на "ДМ ТРАВЕЛ" ООД; Председател на Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА)
 • Людмила Тодорова – Председател на Съветa на българските аграрни организации
 • Пламен Захариев – Председател на Националния център за социална рехабилитация
 • Румен Атанасов – ОРГАЛИМ, Европейската Асоциация на Инженерните Индустрии
 • Стилиян Баласопулов - председател на Националния съюз на Трудово-производителните кооперации

На 17-18 януари 2007 в Брюксел Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства своите нови членове от България и Румъния.


Информационно-комуникационната инициатива на Портал ЕВРОПА и Центъра за модернизиране на политики "Говори с Европа" се изпълнява в рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и дебат на Европейската комисия.

  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.