Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
06-08-2008

Владимир Кисьов призовава ЕК да предостави по-голяма роля на местните и регионалните власти във формирането на регионалната политика

ЕС трябва да осигури по-голямо участие на местните и регионалните власти във формулирането и прилагането на кохезионната и политиката за регионално развитие - това са препоръките в новия доклад на Комитета на регионите. Авторът на предложението - Владимир Кисьов, настоява ЕК да изработи методология, която ясно да определи действието и минималния обхват на партньорския подход на всички етапи на формиране на политики, от подготовката и прилагането до мониторинга и оценката.

Владимимир Кисьов е член на Общинския съвет на град София и на Европейската народна партия в Комитета на Регионите (КоР). Неговият доклад, е изготвен по молба на Европейския парламент и наскоро одобрен от Комисията „Политика на териториално сближаване" към КоР. Докладът, който ще залегне в становището на ЕП относно партньорството и управлението, трябва да бъде приет от КоР по време на пленарното му заседание на 9-10 октомври.

Документът призовава Европейската комисия и Европейския парламент да използват по-широко партньорствата с местните и регионалните власти, тъй като те представляват това ниво на управление "където обикновено се провеждат на практика значителна част от Общностните политики". Според Кисьов системата трябва да вземе предвид различните нива на децентрализация в отделните държави-членки, както и дали съответните местни и регионални власти имат ръководна функция по отношение на оперативните програми. "Комитетът на регионите, заедно с ЕП и Европейския икономически и социален комитет, трябва да бъдат ключови партньори в разработването на методологията", допълва той.

Кисьов смята, че включването на местните и регионалните власти, както и по-голямата роля на КоР, е "предпоставка за успешното планиране на териториалното развитие, както и за изграждането и разширяването на административния и комуникационен капацитет (...) с оглед преодоляване на административния дефицит, често посочван като пречка за развитието".

В документа се посочва, че посочва, че икономическите и социалните партньори и гражданското общество трябва също да получат право на участие в най-ранните етапи на формулиране на позициите и приоритетите. Кисьов подчертава обаче, че в качеството си на избираеми органи, пряко отговорни пред европейските граждани, местните и регионалните власти трябва да имат предимство пред останалите заинтересовани участници.

КоР ще изготвя ежегодни препоръки за подобряване на партньорството на регионално и местно ниво и ще подкрепя инициативите от страна на държавите-членки, Европейския парламент и Европейската комисия за развитие на такива партньорства, най-вече на предварителния етап на формулиране на политики, заявява той.

Кисьов изтъква още, че по-широкото използване на партньорствата, "включващи максимален брой заинтересовани страни", е от ключово значение за прилагането на стратегията на ЕС за създаване на работни места и растеж, както и за процеса по ратифициране на Лисабонския договор, който рационализира институционалната рамка на ЕС и изрично признава принципа на местна и регионална автономност.

Портал Европа ви предоставя текста на проектостановището по доклада на Владимир Кисьов на български, английски и немски език ТУК в рубриката "Библиотека". 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.