Europe.bg
  Начало - cbc - Финансирани проекти
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

cbc / Финансирани проекти

 • A+
 • A-

Проект "Сътрудничество и партньорство – ключ за общото развитие" BG2005/017-455.01.03.01.09

Бенефициент: Община Белене

Продължителност на проекта: 12 месеца, считано от Ноември 2007 година 

Партньор: Община Александрия, Телеорман (Румъния) 

Общи цели:

 • Да се подпомогне преодоляването на специфичните проблеми на развитието, произтичащи от относителната изолация на пограничните райони Телеорман и Плевен в рамките на националните икономики, чрез развитие на сътрудничество, създаване на партньорски мрежи и повишаване капацитета от двете страни на границата за разработване, управление и изпълнение на съвместни проекти с ясно изразен трансграничен ефект;
 • Да съдейства за подобряване координацията между властите от двете страни и за увеличаване на административния капацитет;
 • Да допринесе за засилване сътрудничеството на различни нива в областите Плевен и Телеорман за подобряване на икономическото развитие и условията на живот. 

Конкретна цел: Да се създаде трайна база за общо планиране и реализиране на съвместни проекти в пограничния район Телеорман и Плевен чрез разработване на 7-годишна обща стратегия за икономическо развитие и разработване на идеи за съвместни проекти между Община Белене и Община Александрия. 

Целеви групи:

 • Местните власти от Белене и Александрия;
 • Представители на бизнеса и земеделски производители от пограничния регион;
 • Неправителствени организации;
 • Асоциации на бизнеса и общините;
 • Местни и регионални медии от пограничния регион. 

Дейности:

 • Избор на звено за изпълнение на проекта, което ще се състои от представители на целевите групи от двете общини;
 • Информиране на общността за проекта - 4 пресконференции (по една в началото и в края на проекта във всяка от страните), издаване и разпространение на промоционална брошура;
 • Организиране и провеждане на две 1,5-дневни обучения по стратегическо планиране на представители на целевите групи от двете общини с участие на местните общности;
 • Сформиране на работна група от експерти от двете общини за координиране и разработване на общ стратегически план за икономическо развитие на Белене и Александрия и провеждане на не по-малко от 3 срещи на работната група;
 • Разработване на общ стратегически план за икономическо развитие на Белене и Александрия (2007-2013);
 • Провеждане на 3 публични обсъждания;
 • 2 практически обучения и консултации по разработване на проекти за реализация на общата стратегия и в контекста на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България (2007-2013);
 • Организиране и провеждане на работни посещения (по едно във всяка община) за обмяна на успешни практики и набелязване на последващи стъпки за съвместни;
 • Отпечатване и разпространяване на общата стратегия за икономическо развитие. 

Очаквани резултати:

 • Идентифицирани общи нужди и проблеми и разработена на тяхна основа Обща стратегия за икономическо развитие между Община Белене и Община Александрия;
 • Изградена база данни за съвместни проектни идеи за реализация на стратегията в светлината на структурните фондове на Европейския съюз и Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България (2007-2013);
 • Повишен капацитет на социално-икономическите партньори в двете общини за разработване на стратегии и проекти за кандидатстване с участието на общността;
 • Изградени и/или доразвити индивидуални и междуинституционални връзки и контакти като основа за устойчиво трансгранично сътрудничество, взаимен обмен на успешни практики и развитие на ефективно партньорство. 

Контакти: 

Община Белене
град Белене 5930,
област Плевен,
ул.
„България” № 35
e-mail: obshtinabl@abv.bghttp://obshtina.belene.net
fax: +35965831062
Петър Дулев - Кмет
Момчил Спасов – tel. +35965831031, GSM +359889666250
Юлиян Господинов – tel. +35965831031, GSM +359887630033 

Община Александрия
Dunabe str, nr 139, Alexandria,
county Teleorman
e-mail: alexandria_tr@yahoo.com
tel. 0400247317732, 0400247317733
fax: 0400247317733
Constantin Slàbescu Кмет 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.