Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
16-12-2008

Агенция по обществени поръчки представи официално проект “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”

На 16 декември 2008 г. Агенция по обществени поръчки проведе стартиращата конференция по проект "Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. В мероприятието взе участие заместник министъра на икономиката и енергетиката г-жа Анна Янева, която отбеляза важността на проекта за системата на обществените поръчки в страната. Основните цели, планираните дейности и очакваните резултати бяха представени от г-жа Миглена Павлова - изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки.
 
Като част от конференцията бяха представени и някои от вече стартиралите дейности.
 
В изпълнение на една от целите на проекта беше проведено социологическо проучване "Специфики на процедурите по обществени поръчки. Нагласи към промените в законодателството. Имидж и отношение към Агенцията по обществени поръчки". Изпълнител на поръчката е социологическа агенция "ЕСТАТ".
 
Проучването се реализира в рамките на поддейност "Повишаване на компетентността и професионализма на експертите в Агенцията по обществени поръчки", по проект по Оперативна програма „Административен капацитет" - "Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки", реализиран от Агенцията по обществени поръчки (АОП).
 
В резултат на проучването са направени следните основни изводи:
• Налице е сериозно нарастване на обема на пазара на обществени поръчки като брой процедури и в стойност за последните три години.
• Подобрява се съотношението между брой сключени договори и брой открити процедури и при възложителите, и при изпълнителите, което е индикатор за по-висока ефективност на работата в сектора.
• Подобрява се специализацията на възложителите - по-малко ангажирани лица се справят с подготовката на документацията по една обществена поръчка за по-малко дни.
• Агенцията по обществени поръчки започва се възприема във все по-голяма степен като експертен орган, обслужващ законодателната инициатива и постепенно да загубва част от имиджа си на регистратор и източник на справочна информация.
• Комбинацията от функции на Агенцията - на експертен орган, регистратор и източник на справочна информация, я превръща във фактор в областта на обществените поръчки.
• Сътрудничеството между АОП, възложители и изпълнители може да бъде определено като ефективно.
• Най-популярните услуги и за възложителите, и за участниците в ОП са тези представяни чрез интернет страницата на АОП, а именно Регистърът на обществените поръчки, методическите указания по приложението на ЗОП, програмният продукт Редактор на форми, горещата телефонна линия, а също обученията, каталозите, периодичните издания и статистическите данни. .
• Установена е безусловна необходимост от провеждане на обучения и за възложителите, и за изпълнителите. Те трябва да касаят основно нормативната база - особености и промени, практическото приложение (за възложителите), документацията (за изпълнителите) и общото запознаване на съвкупността и съдържанието на актовете (за компаниите, които до този момент не са участвали в ОП).
• Експертите оценяват ЗОП като добър закон, чиито празноти може да бъдат преодолени чрез създаване на система за предварителен контрол и завишаване на санкциите от последващия контрол, обучения на възложителите и разработване на детайлни подзаконови нормативни актове.
Изследването обхваща три основни целеви групи:
• възложители на обществени поръчки: секторни и класически.
• изпълнители на обществени поръчки - представители на бизнеса.
• Представители на Комисията за защита на конкуренцията, Върховен административен съд, независими юридически кантори или юристи на свободна адвокатска практика с опит по дела във връзка с приложението на ЗОП, представители на Агенция за държавна финансова инспекция и Сметна палата.
 
Интервюирани са 150 възложителя и 403 изпълнители на обществени поръчки.
 
Като част от проекта бе проведено и изследване на ефективността на административното устройство на агенцията, което също беше представено по време на събитието.


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.