Europe.bg
  Начало - Анкети
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
09-05-2009

Биляна Раева (АЛДЕ-НДСВ) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Г-жа Биляна Раева беше първият български евродепутат, който изпрати своите отговори на Въпросника, съставен от Портал ЕВРОПА - още на 6 май 2009 г.

Към екипа на евродепутата:

1. Брой на изказвания в пленарната зала на ЕП - 10

2. Брой на зададените въпроси: Общо 9 парламентарни въпроса

а/ 2 писмени

б/ 7 устни

3. Докладчик на становище –

• 2 пъти в Комисията по социални въпроси и заетост - Успешни кариери и повишена мобилност: Европейско партньорство за изследователи и Демографско бъдеще на Европа - икономически мерки по стратегията, целящи стимулиране на по-добра производителност на труда, по-дълга работна кариера, както и възможност за по-ранно включване на пазара на труда за най-младите.

• 1 път в Комисията по икономически и парични борба с ДДС измами базиращо се върху Специалния доклад на Европейските Одитори относно административното сътрудничество между страните членки в сферата на борбата с ДДС измамите

4. Докладчик в сянка:

• По 12 доклада в Комисията по социални въпроси и заетост

1. здравословни и безопасни условия на работното място

2. организация на работното време на транспортните работници

3. координация на системите за социално осигуряване

4. бъдещето на социално осигурителните системи и пенсии - тяхното финансиране и тенденцията към индивидуално предоставяне

5. намаляване на емисиите на парникови газове, за изпълнение на ангажиментите на Общността до 2020 г

6. социалното положение на ромите и техния достъп до пазара на труда в ЕС

7. общата имиграционна политика

8. миграционната политика - установяване на единна процедура за еднократно разрешително за престой и работа на легално пребиваващи в ЕС работници от трети страни

9. правата на гражданите на трети страни в ЕС

10. новата роля и отговорности на Парламента по прилагане на Договора от Лисабон

11. Бялата книга за спорта

12. проектобюджет 2010 - Приоритети на социална политика и заетост

По 6 доклада в Комисията по икономически и парични въпроси:

1. стратегия на ЕС за потребителите 2007-2013 г.

2. подновената система за търговия на емисии на Европейския съюз 2013 - 2020 г.

3. Директива за електронните плащания чрез "електронни пари".

4. Директивата за борба с ДДС измамите при внос и други трансгранични операции

5. данъчно облагане на спестяванията

6. борбата с недекларирания труд

5. Брой и местоположение на създадени информационни офиси в страната.

Открих 12 информационни офиса – Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, София, Варна, Русе, Пловдив, Ямбол, Попово, Благоевград и Свиленград.

6. Брой на лицата, работили под различни форми в екипа в България и в ЕС.

Във всеки офис работи по 1 сътрудник на пълен работен ден, с изключение на офисите в Габрово и Варна, където работят по 2-ма души, а в централния офис в София 3-ма.

Стажанти – двама в офиса в София

В Брюксел работят двама асистенти и един стажант.

 

Още за Биляна Раева - вижте на нейния уебсайт.  Към самия депутат:

1. Какви предизборни ангажименти поехте към избирателите си през 2007 г. и какъв процент от тях смятате, че сте изпълнили в края на настоящия мандат?

Много се радвам, че ги наричате ангажименти, а не обещания. Поех ангажимента да популяризирам България в Европа, да бъда гарант за честна и прозрачна либерална политика. В това отношение смятам, че съм постигнала висок резултат. Защитавах конкурентните бизнес условия в Европа и България, рационалните търговски отношения, свободния пазар, насърчих малките и средни предприятия, осигурявайки им 2 млн. евро за пилотен проект, предложих предложения от икономическо и миграционно естество за демографската стратегия, достойно включване на хората с увреждания на пазара на труда. Също така работих за политика за българите в чужбина, представяне на културата и историята ни. Преборих се за повече квоти въглероден двуокис разпределени за българската индустрия, както и за мобилността във всичките й форми.

Това приемам като висока летва в кариерата си на млад политик. Затова и отговорността, поета в началото на мандата е мой личен и политически ангажимент.

2. Вашето мнение за най-значимите постижения, извършени лично от Вас като член на ЕП?

Постиженията, мое дело, са всъщност резултат от много работа и консултации с експерти. Ще откроя няколко успешни инициативи:

• 2 млн.евро пилотен проект за малки и средни предприятия в бюджета на ЕС за 2009г. – активна консултация с БСК и подкрепа на колегите либерали в комисиите по икономически и парични въпроси, по бюджет, както и генерална дирекция Предприятия и промишленост на ЕК

• Повече безплатни квоти въглеродни емисии от 2013 г. до 2020 г. за ползване от българските производители. Успехът беше осигурен чрез преговори и обединяване на представители от различни партийни групи от новите страни членки в ЕП. Изключителна подкрепа с експертни становища за изработването на българската позиция получих от МОСВ, БСК, БАЦИ (Българска асоциация на циментните производители), Солвей Соди, Агрополихим, федерацията на работодателите в Европа (Бизнесюръп), асоциацията на металургичните предприятия (Еурофер) и други представители на българската и европейската индустрия. Защитата на нашата позиция би била невъзможна без подкрепата на полското правителство, както и колеги от ЕП, начело с Йержи Бузек, бивш премиер на Полша, и спряган за бъдещ председател на ЕП. Постигнатите облекчения за българската индустрия позволяват запазване стабилни цените на електроенергията в страната ни и след 2013г., от когато става задължително търгуването на вредните емисии в Европа.

• Организиране на енергиен форум в Европейския парламент през март 2009 г., за алтернативни доставки в Европа от Норвегия и Близкия Изток с участието на Комисарите Андрис Пиебалгс (Енергетика) и Бенита Фереро Валднер (Външни отношения) и с подкрепата на Пол Рубиг, депутат в ЕП от ЕНП, Австрия.

• Въвеждане на електронни фактури и автоматична обмяна на данъчна информация в Европа като мерки в борбата с ДДС-измамите

• Защита на потребителите в България чрез сигнализиране и придвижване на ЕС-ниво на въпроса за внос и продажби на отровен цимент в страната ни

• Защита на правата на гражданите от Габрово, чрез подготовката и внасянето на петиция до ЕП, относно неуведомлението им от страна на властите за предстоящото изграждане на западен обходен път на територията на техните домове

• Подобряване на условията за труд и мобилност на научните работници в Европа, с цел задържането им в рамките на съюза

• Икономически мерки за подобряване на производителността на труда, по-дълга кариера и възможност за по-ранно включване на най-младите на пазара на труда в демографскта стратегия за Европа

• Подобряване на имиджа на България в Швейцария и положително гласуване на референдума за свободното движение на наши Българи в конфедерацията

• Представяне на културните ни, исторически и природни ценности в Европа:

  • Четвероевангелието на Иван Александър, съхранявано в Лондонската библиотека съвместно с Греам Уотсън, председател на либералите в ЕП, Министерство на Културата и участието на Тивериополския епископ Тихон и Екатерина Димитрова, автор на изследването;
  • Алманах Македония от 1932 г. съвместно с проф. Иван Илчев, ректор на СУ, проф. Трендафил Митев (УНСС), Ян Ришлик от Карловския университет в Прага, проф Анастасия Каракасиду от Уесли колеж в САЩ и проф.Вермунд Аарбаке от Университета в Солун;
  • творчеството на Никола Йонков Вапцаров заедно с Мая Вапцарова,
  • филма Дзифт с участието на екипа на Явор Гърдев и под патронажа на Гергана Грънчарова;
  • историята на християнството по нашите земи с изложба на фонд 13 века България,
  • и не на последно място, уникалните Белоградчишки скали, състезаващи се за своето достойно място като едно от новите чудеса на света и представени в Европарламента от кмета Емил Цанков и зам-кмета Мирослав Вътев на Белоградчик.


3. Кои ваши идеи не успяхте да реализирате като евродепутат?

За мое голямо съжаление, след дълги преговори, Директивата за работното време, както и Директивата за определяне на работното време на транспортните работници бяха отхвърлени. Близо 6 години подготовка отидоха на вятъра. Либералната идея - гражданите да имат право да работят толкова и каквото желаят в рамките на работна седмица от 65 часа, а не до 48 часа, както е в момента, отпадна. Както и друг прецедент – от 5 май 2009 г., самонаетите в транспортния сектор трябва да спазват еднакво работно време със служителите на трудов договор!!! Това е погазване на основната идея за свободен пазар и задушаване на конкурентноспособността на хилядите малки и средни предприятия в бранша. В тази Директиви виждах либералният отговор как да повишим активността и гъвкавостта на пазара на труда и да се преборим с последиците от кризата, чрез повече заетост и работни места. Мобилност и преквалификация – това щяхме да спечелим.

4. Каква оценка бихте поставили сам/а/ на себе си по шестобалната система за цялостно представяне като евродепутат през мандата?

Очаквам я на 7 юни 2009 г.

Аз съм максималист, но няма класация, която да определи броя на срещите, времето за работа по докладите и становищата, изминатите хиляди километри по пътищата ни в името на едно единствено нещо – каузата България!

5. Как оценявате Вашия личен принос към работата на политическата група в ЕП, към която принадлежите?

Лоялността и активността са двете качества, които винаги съм смятала за най-важни в работата си. Така действах и в групата на АЛДЕ – като търсещата страна, както с българските представители, така и с другите колеги. Организирахме редица съвместни семинари на ключови теми като трансграничното сътрудничество, предстоящата система за турговия с вредни емисии и енергийната политика на Европа, културни семинари, свързани с българското културно-историческо наследство – представяне на Алманаха „Македония. 1931 г.”, „Лондонското четвероевангелие”, Белоградчишките скали и Вапцаров. Гласувахме важни за ЕС доклади и решения, касаещи борбата с ДДС-измамите, демографската стратегия, политиката за пазара на труда и младите семейства, както и много други инициативи.

6. Каква оценка бихте поставили на вашата политическа група в ЕП по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Класирам високо АЛДЕ – ние сме балансьорът в политиката на ЕП като трета по големина политическа сила. Ние сме и желаният партньор за коалиране. В 10 заложени приоритета АЛДЕ, постигна 10 топ-постижения по време на мандата на ЕП 2004-2009 г.

7. Каква оценка бихте поставили на вашата българска политическа сила по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

НДСВ показа, че либералната идея е жива, че е европейска партия, че е единствената алтернатива във време на кризата, която е обхванала Европа в момента. Поставям отлична оценка за шестте неща например, които затвърдиха доброто ни име, защото:

• защитихме кирилицата в ЕС и на банкнотите ще се изписва евро

• издигнахме защитата на потребителските права като основен приоритет

• въведохме идеята за единно зарядно устройство

• подехме европейска инициатива да спрем войната на пътя

• НДСВ излъчи първия български комисар Меглена Кунева, която стана „европеец на годината” и „Еврокомисар на годината”

• В нито едно министерство на НДСВ няма спрени европари

8. Чия оценка за вашата лична дейност в ЕП смятате за най-важна: на партията, към която принадлежите в България, на политическата група в ЕП, в която членувате, или на вашите избиратели?

Първо идва оценката от семейството ми, после тази на хората, на които съм помогнала. Оценката на партията идва с резултата от свършената работа. Изключително горда съм от факта, че не аз, а г-н Греъм Уотсън, председател на АЛДЕ-групата, ми поставя отлична оценка за свършеното в мандата ми определяйки ме за един от най-активните членове и отличен посланик на българския либерализъм. Това за мен означава много. Винаги съм съобразявала себе си по оценката на другите за мен.

9. Възнамерявате ли да направите публичен отчет на своята дейност в периода 2007-2009 г. и кога и къде; ако не – защо?

Да, разбира се аз всеки ден правя „отчет”, публикувайки в сайта си новини от дейността ми в България и в ЕП. Отчетът ще е достъпен на интернет-страницата ми.

10. В случай, че възнамерявате да направите публичен отчет, ще включите ли в него и финансови аспекти – ако да, какви ще са те, ако не – защо?

Финансовите аспекти са част от прозрачността и са включени в отчета.

11. От срещите Ви с българските избиратели, кое е нещото, което най-много Ви впечатли и с какво?

Големият интерес и очаквания на българските избиратели към работата на европейските институции. За съжаление има известен дефицит на информация по отношение на конкретните права, задължения, дневен ред на структурите на ЕС. Оказва се, че обект на засилен медиен интерес са рестриктивните мерки, предприети от някои евроинституции спрямо България, а малко известни са успехите на страната ни и специално на министерствата водени от НДСВ.

12. Има ли бъдеще Лисабонския договор? Защо?

Разбира се, Лисабонският договор е стъпката, която ще промени Европа и общността като цяло. Той дава пример за политическата зрелост на ЕС, ще включи гражданите в процеса на взимане на решения, ще даде повече правомощия на ЕП и на националните парламенти – няма по-либерална и адекватна стъпка за бъдещето на Европейския съюз

13. Каква е вашата позиция – мит или реален проблем са промените в климата? Защо?

Ледена покривка на северния полюс се топи и това е реалност. Която води след себе си проблеми не само за северните страни, а за всички ни – от зравословно, икономическо, геостратегически естество. Като председател на делегацията на ЕП за взаимоотношенията ни с Европейското икономическо пространство, в което влизат Норвегия и Исландия, аз представлявах институцията ни на всички световни форуми свързани с Арктическата политика. По времето на моя мандат, тя прие и европейско измерение с конкретни стъпки направени от Парламента и Комисията в тази посока. Ние трябва да се замислим за въвеждането на нискокарбонова, високоефективна енергетика, да инвестираме във възобновяеми източници на енергия, да се пуснем по „зелената” вълна, за която говори Европа, и да не изоставаме в разумното инвестиране в наука и нови технологии, защото имаме и човешкия ресурс и капацитета да го постигнем!

14. Необходима ли е Обща енергийна политика на Европейския съюз?

Да!

15. Как оценявате отношенията Европейски съюз – Русия?

ЕС винаги ще граничи с Русия. Затова е важно да имаме прагматичен диалог и партньорство. Всички знаем какви бяха последиците от липсата им, особено след 40те години на миналия век. ЕС е втората икономическа сила в света и ако ние зависим от руския газ, то Русия зависи от нашия пазар. България трябва да отстоява националните си интереси при вземане на решения от страна на ЕС касаещи външната политика.

16. Адекватно ли реагира Европейският съюз на икономическата криза?

Както знаете, ЕС организира доста срещи на високо ниво, за да намери решения за изхода от кризата. Адекватно да, но може би бавно, заради големия удар. Все пак общността реагира с предложенията си за бързо въвеждане на международни стандарти за финансова регулация, за задържане на успеха на общата европейска валутна система и твърда фискална политика. ЕС не е спирал да предлага решения и да търси гъвкави форми за излизане от кризата, които ние либералите виждаме и в ефективните мерки за борба с ДДС-измамите, с ролята на агенциите за временна заетост и чрез ефективна надзорна система за по-добра финансова регулация.

17. Кой според вас е основният въпрос, който ще бъде в дневния ред на ЕП през новия мандат – до 2014 г.?

Финансовата, икономическата и заплахата от енергийна криза и последиците от тях ще са дневният ред на новият ЕП и на правителствата в Европа. В следващия мандат, сериозни теми ще са и климатичните промени и въпросите с евроразширяването.

 

18. Вашето мнение за рубриката “Осемнайсетте” на Портал ЕВРОПА?

Тази рубрика се отличава със своята журналистическа обективност и безспорно една от най-добрите професионални подготовки на темата Европа в България. Поздравявам ви за поредният оригинален начин да кажете на хората „Европа за мен” и „Говори с Европа” като ни дадете възможност да станем критици на собствената си работа през изминалите две години и половина публично. А читателят заслужава да е информиран! 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.