Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Мандат 2007-2009: равносметка
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
09-05-2009

Филиз Хюсменова (АЛДЕ-ДПС) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Представяме ви отговорите на г-жа Филиз Хюсменова на Въпросника на българския евродепутат, съставен от Портал ЕВРОПА в края на мандата на ЕП. 

Към екипа на евродепутата:

1.    Брой на направените изказвания в пленарната зала на ЕП - седем.

2.    Брой на зададените въпроси: а/  два писмени до Европейската комисия, б/ няма устни.

3.    Не е била докладчик.

4.    Четири пъти докладчик в сянка.

5.    Брой и местоположение на създадени информационни офиси в страната. Четири – в гр. Сърница, гр. Разград, гр. Търговище и гр. Велико Търново.

6.    Брой на лицата, работили под различни форми в екипа в България и в ЕС. В различните периоди различен брой, средно шест.


Още за Филиз Хюсменова - вижте на нейния уебсайт.

Към самия депутат:

1.    Какви предизборни ангажименти поехте към избирателите си през 2007 г. и какъв процент от тях смятате, че сте изпълнили в края на настоящия мандат?

Пред избирателите обещах да работя прозрачно, до тях бързо да достига актуална информация за европейските политики и да лобирам за българските интереси. В края на мандата отчитам, че съм постигнала желаното в голяма степен.

2.    Вашето мнение за най-значимите постижения, извършени лично от Вас като член на ЕП?

Изказванията в пленарна зала, предложенията и поправките в документите на ЕП, въпросите към ЕК са по най-актуалните теми за Европа и България, нещо повече - те отчитат българския интерес. Положих усилия да информирам гражданите за политиките на ЕС и възможностите, които те дават. Доволна съм от работата си за правилната транслитерация на думата „евро” и за опростяване на правилата за усвояване на структурните фондове. 

3.    Кои ваши идеи не успяхте да реализирате като евродепутат?

Имах желание в личен контакт да се срещна и да чуя мнението на повече български граждани за европейската политика и с много повече хора да имаме общи дейности по реализиране на европейските приоритети.

4.    Каква оценка бихте поставили сама на себе си по шестобалната система за цялостно представяне като евродепутат през мандата?

Пет.

5.    Как оценявате Вашия личен принос към работата на политическата група в ЕП, към която принадлежите?

Непрекъснато подкрепям АЛДЕ чрез дейността си в България и в чужбина. За двугодишния си мандат успях да реализирам доста проекти в страната, които са финансирани от групата ни и да популяризирам идеите й сред съгражданите ни. От лятото на 2008 г. започнах провеждането и на кампания „Нова енегрия – нов живот”, която е част от транснационалната кампания на АЛДЕ за борба с климатичните промени. Работя и за защита на правата на пациентите у нас, което е приоритет на Алианса на либералите.

6.    Каква оценка бихте поставили на вашата политическа група в ЕП по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Шест.

7.    Каква оценка бихте поставили на вашата българска политическа сила по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Пет.

8.    Чия оценка за вашата лична дейност в ЕП смятате за най-важна: на партията, към която принадлежите в България, на политическата група в ЕП, в която членувате, или на вашите избиратели?

На избирателите.

9.    Възнамерявате ли да направите публичен отчет на своята дейност в периода 2007-2009 г. и кога и къде; ако не – защо?

Да. Ще го публикувам на интернет страницата си http://www.filizhyusmenova.com преди старта на кампанията за Европейски парламент.

10.    В случай, че възнамерявате да направите публичен отчет, ще включите ли в него и финансови аспекти – ако да, какви ще са те, ако не – защо?

Да. Ще представя цялата си дейност като евродепутат и реализираните от мен проекти. 

11.    От срещите Ви с българските избиратели, кое е нещото, което най-много Ви впечатли и с какво?

При посещения из страната ми прави впечатление, че хората искат да са по-добре информирани за ЕС и за работата ни. Те желаят да се възползват от възможностите, които ни дава Съюза, но само някои полагат усилия в тази посока.

12.    Има ли бъдеще Лисабонския договор? Защо?

Лисабонският договор е възможна пътна карта за бъдещето на Европа. Гражданите на Общността трябва да са убедени, че имаме нужда от промяна, която ще обслужва по-добре и техните нужди и интереси. Лисабонският договор е инструментът, който прави това възможно. Освен това от приемането му зависи и процеса на разширение на Съюза, което означава, че предпоставя бъдещето и на други страни.

13.    Каква е вашата позиция – мит или реален проблем са промените в климата? Защо?

Аз съм твърде обезпокоена от този проблем. Смятам, че е реален, а освен това съм убедена, че всеки един от нас може да допринесе за борбата с климатичните изменения. Затова и провеждах чрез информационните си центрове кампания „Нова енергия – нов живот”. Раздавахме на гражданите брошури с информация, безплатни енергоспестяващи крушки. Намерихме много съмишленици. 

14.    Необходима ли е Обща енергийна политика на Европейския съюз?

Безспорно, всички видяхме резултатите от газовата криза през януари. Такава политика е абсолютно необходима, защото един от приоритетите на ЕС е да стане енергийно независим. За тази цел той трябва да има нужните инструменти и обединената воля на държавите членки.

15.    Как оценявате отношенията Европейски съюз – Русия?

Смятам, че това са отношения с потенциал за развитие. Всички знаем, че подобно партньорство не е лесно за изграждане, но мисля, че би донесло взаимни ползи.

16.    Адекватно ли реагира Европейският съюз на икономическата криза?

Съюзът е сложно организирана машина. Той се старае да реагира възможно най-бързо и отговорно на случващото се. Кризата не беше изненада, тя не се случи в един ден. Още миналата година ЕК предостави данни, индикиращи наближаващити проблеми, затова и сравнително бързо успя да изработи план за противодействие. Все пак не бива да забравяме, че справянето с подобна криза зависи и от националния икономически и административен капацитет, и от жизнеспособността на бизнеса.

17.    Кой според вас е основният въпрос, който ще бъде в дневния ред на ЕП през новия мандат – до 2014 г.?

Първият най-важен въпрос, който трябва да се реши е приемането на нов договор, който да направи по-ефективно работещи европейските институции и да повиши доверието на гражданите в тях. Паралелно ще се вземат решения относно икономическата криза и общите световни проблеми.

18. Вашето мнение за рубриката “Осемнайсетте” на Портал ЕВРОПА?

През 2007 г. отразихте добре работата на евродепутатите. С това допринесохте за по-голямата информираност на гражданите, а и насърчихте активността ни.  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.