Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Мандат 2007-2009: равносметка
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

 • A+
 • A-
09-05-2009

Мариела Баева (АЛДЕ-ДПС) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Представяме ви отговорите на г-жа Мариела Баева на Въпросника на българския евродепутат, съставен от Портал ЕВРОПА в края на мандата на ЕП.

Към екипа на евродепутата:

1.    Брой на направените изказвания в пленарната зала на ЕП - 10

 • Трансгранични плащания;
 • Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането - от името на групата ALDE;
 • Намаляване ставките на ДДС - от името на групата ALDE;
 • Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници - докладчик по становището на Комисията по икономически и парични въпроси;
 • Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане;
 • Състояние на преговорите по пакета „Kлимат и енергетика“ (във връзка с насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници - докладчик по становището на Комисията по икономически и парични въпроси);
 • Вътрешен пазар на електроенергия - Условия за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия - докладчик по становището на Комисията по икономически и парични въпроси;
 • Към реформа на Световната търговска организация - от името на групата ALDE;
 • Схеми за гарантиране на депозити;
 • Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии.


2.    Брой на зададените въпроси:

а/писмени - 2: Продължаващата пълна блокада на всички гранични контролно-пропускателни пунктове между Република България и Република Гърция (2 февруари 2009 г.) и Общата селскостопанска политика - (18 юли 2007 г.)

б/устни  - ---.

3.    Основен докладчик за ЕП - 1: ДОКЛАД относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (28 май 2008 г.)

3А.  Докладчик по становището на Комисията по икономически и парични въпроси - 2:

 • Вътрешен пазар на електроенергия - Условия за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия;
 • Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.


4.    Докладчик в сянка - 6

 • Към реформа на Световната търговска организация;
 • Интрастат;
 • Европейско частно дружество;
 • Намаляване на ставките на ДДС;
 • Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта;
 • Бюджет на Европейската комисия - предстои.


5.    Брой и местоположение на създадени информационни офиси в страната - 1, съвместно с Метин Казак в София за групата на ДПС в АЛДЕ.

6.      Брой на лицата, работили под различни форми в екипа в България и в ЕС - 8.

Още за Мариела Баева - вижте тук.

Към самия депутат:

1. Какви предизборни ангажименти поехте към избирателите си през 2007 г. и какъв процент от тях смятате, че сте изпълнили в края на настоящия мандат?

Да ги представлявам достойно и компетентно;

Да отстоявам националните интереси.

Не без задоволство правя равносметка, че не съм се отклонила от обещанията си и съм вложила енергия и всеотдайност за изпълнението им. Резултатите от дейността ми са налице и са отразени в различни източници на информация.

2. Вашето мнение за най-значимите постижения, извършени лично от Вас като член на ЕП?

Освен факта, че съм първият докладчик от България в качеството си на неин представител в ЕП и пряката законодателна дейност в Комисията по икономически и парични въпроси, с моя колега Даниел Дайану от Румъния предложихме поправка в бюджета на ЕК за 2009 г., която бе одобрена и е във връзка с интернационализацията на европейските МСП. За да се осъществи оценка на въздействието на навлизането на МСП на нови пазари като Китай и Индия, осигурихме 1.5 млн. евро.

Във връзка с намиране на решения за справяне с последствията от финансовата и икономическата криза участвах в разговори с фокус върху потребностите на страната ни от допълнителни средства за инфраструктура; финансиране за възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност; микрокредитирането и нефинансовите институции в подкрепа на групите в неравностойно положение и дребния бизнес.

3. Кои ваши идеи не успяхте да реализирате като евродепутат?

Не съм си поставяла неосъществими цели.

Но ако имах по-дългосрочна перспектива, можех да осъществя идеи, които предполагат развитие във времето. Към настоящия момент най-важно бе да се включа в парламентарната дейност ефективно, пълноценно, с ясна краткосрочна визия.

4. Каква оценка бихте поставили сам/а/ на себе си по шестобалната система за цялостно представяне като евродепутат през мандата?

Каквато биха ми поставили избирателите и съмишлениците.

5. Как оценявате Вашия личен принос към работата на политическата група в ЕП, към която принадлежите?

Получих благодарствено писмено послание от лидера на групата, Греъм Уотсън, за приноса ми към успеха на АЛДЕ в настоящия мандат. Този акт от негова страна по-важен от личната ми оценка.

6. Каква оценка бихте поставили на вашата политическа група в ЕП по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Групата на АЛДЕ има конкретни завоевания както в сферата а човешките права, така и предложения за финансовия сектор, оптимизиране и подобряване на дейностите, които осъществява не само в полза на финансовия сектор, но и но дребните вложители.

7. Каква оценка бихте поставили на вашата българска политическа сила по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Фактът, че първият български доклад е на представител от листата на политическата сила, която ме номинира, както и значителният интерес на медии да участваме в техни формати за обсъждане на конкретни политики на ЕС, говорят сами за себе си.

8. Чия оценка за вашата лична дейност в ЕП смятате за най-важна: на партията, към която принадлежите в България, на политическата група в ЕП, в която членувате, или на вашите избиратели?

Безспорно оценката на избирателите. Обикновено тя не е конюнктурна.

9. Възнамерявате ли да направите публичен отчет на своята дейност в периода 2007-2009 г. и кога и къде; ако не – защо?

Вече съм осъществила това и, разбира се, цялостния отчет ще публикувам също на страницата на Портал Европа.

10. В случай, че възнамерявате да направите публичен отчет, ще включите ли в него и финансови аспекти – ако да, какви ще са те, ако не – защо?

Да. Осъществените проекти с бюджет на АЛДЕ, както и дейности, за чието изпълнение съм осигурила финансиране.

11. От срещите Ви с българските избиратели, кое е нещото, което най-много Ви впечатли и с какво?

Познаването на материята и в тази връзка – аналитичността им;

Критичността им;

Стремежът им България да бъде представяна достойно и да внушава респект.

12. Има ли бъдеще Лисабонския договор? Защо?

Вярвам в това.

За да се опрости механизмът за вземане на решения и осъществяване на политиките на ЕС по по-ефективен начин;

За да бъде Европа по-консолидиран и силен играч на международната сцена;

За да повярваме всички, че европейският проект – това сме ние.

13. Каква е вашата позиция – мит или реален проблем са промените в климата? Защо?

Определени аспекти на човешката дейност наистина са повлияли върху екологичния дисбаланс. Разбира се, стъпките, които се предприемат за справяне с промените в климата, не следва да са пречка за енергийно-интензивните индустрии, а да се използват достиженията на новите технологии за оптимизиране на техните процеси и запазване на работните места и жизнеспособността на бизнеса им. И да не се допускат грешки в бъдеще заради политически претенции, като затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй”, като така се ограничават възможностите на страната да използва ниско-емисионна енергия.

14. Необходима ли е Обща енергийна политика на Европейския съюз?

В една далечна перспектива тази необходимост ще стане факт. На този етап фрагментираният енергиен пазар възпрепятства това. Стремежът в момента е да се създаде жизнеспособен регионален пазар, с добра комуникация между регулаторите и системните оператори, както и да се насочат ресурси за подобряването на инфраструктурата.

15. Как оценявате отношенията Европейски съюз – Русия?

Незрели. Неумение да се комуникират важните и за двата партньора стратегически въпроси от взаимен интерес. Съответна вреда за неправилното разбиране на този въпрос нанасят някои от новите страни-членки с историческо бреме.

16. Адекватно ли реагира Европейският съюз на икономическата криза?

Напълно. Икономическата комисия към ЕП също изигра важна роля и комуникира на Европейската Комисия парливите въпроси за решаване с цел минимизиране на последствията. Нека отчитаме факта, че ЕК не би могла да действа про-активно, тъй като за предложенията и тяхното одобрение е необходим консенсус и воля от страна на Съвета. ЕЦБ интервенира адекватно и мащабно, за да осигури ликвидност за основните рефинансиращи операции. Тези интервенции тепърва ще бъдат оценени от гледна точка на инфлация.

17. Кой според вас е основният въпрос, който ще бъде в дневния ред на ЕП през новия мандат – до 2014 г.?

Основните въпроси пак ще кръжат около енергетиката, промените в климата, трансграничната финансова супервизия и др.

18. Вашето мнение за рубриката “Осемнайсетте” на Портал ЕВРОПА?

С особено признание съм към инициаторите. Специално за мен бе изключително полезна от гледна точка на пълноценно отразяване на нашите дейности. Твърде информативна. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.