Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Мандат 2007-2009: равносметка
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
09-05-2009

Маруся Любчева (ПЕС-БСП) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Представяме ви отговорите на г-жа Маруся Любчева на Въпросника на българския евродепутат, съставен от Портал ЕВРОПА в края на мандата на ЕП.

Към екипа на евродепутата:

1. Брой на направените изказвания в пленарната зала на ЕП - 57.

2. Брой на зададените въпроси: а/ писмени - 3, б/ устни - 2.

3. 2 пъти докладчик.

4. 10 пъти докладчик в сянка;

1 път докладчик на становище;

Съавтор на 3 резолюции;

Инициатор на 1 успешна писмена декларация;

Съавтор на общо 2 писмени декларации.

5. Брой и местоположение на създадени информационни офиси в страната.

3 офиса в Бургас, София, Монтана.

6. Брой на лицата, работили под различни форми в екипа в България и в ЕС

15 души - асистенти и стажанти

ВИЖТЕ ТУК ПЪЛНИЯ ОТЧЕТ НА ЕВРОДЕПУТАТА! Повече за Маруся Любчева - вижте на нейния уебсайт.

Към самия депутат:

1. Какви предизборни ангажименти поехте към избирателите си през 2007 г. и какъв процент от тях смятате, че сте изпълнили в края на настоящия мандат?

Да защитавам националните интереси на България;

Да защитавам интересите на българските и европейски граждани;

Да предоставям информация за ЕС и неговите структури на българските граждани;

Да организирам представяне на България и български региони в ЕС;

Да участвам активно в дейността на ЕП, в законодателната дейност, съобразявайки своите предложения с интересите на страната, както и с общите интереси на европейските граждани

Да изпълнявам приоритетите на Платформа Европейски социалисти.

Считам, че съм изпълнила поетите ангажименти и за тези 2,5 години съм постигнала това, което се очаква от един член на ЕП.

2. Вашето мнение за най-значимите постижения, извършени лично от Вас като член на ЕП?

Последователно съм работила в направленията на комисиите, на които съм постоянен и заместващ член - Комисия по международна търговия /постоянен/, Бюджетен контрол /постоянен/, Бюджет /заместващ/, Права на жените и равнопоставеност /заместващ/.

Като най-сериозни постижения отчитам утвърдения по моя инициатива и идейна разработка пилотен проект "Екологичен мониторинг на Черно море и рамкова програма за Черноморско развитие"на стойност 1000 000 евро и въведеното в Доклада за напредъка на Турция изменение за имуществените въпроси на тракийските бежанци, с което Турция се задължава да започне преговори с България.

Прилагам копие от публичния си отчет - представен на заседание на 47 Конгрес на БСП, публикуван в много средства за масова информация в Бургас, обявен на личната ми интернет страница.

3. Кои ваши идеи не успяхте да реализирате като евродепутат? (бележка - в редакцията не е получен отговор на този въпрос)

4. Каква оценка бихте поставили сам/а/ на себе си по шестобалната система за цялостно представяне като евродепутат през мандата?

Не считам за коректно сама да си поставям оценка, поне до сега не съм го правила.

5. Как оценявате Вашия личен принос към работата на политическата група в ЕП, към която принадлежите?

Положително, висок.

6. Каква оценка бихте поставили на вашата политическа група в ЕП по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Отлична.

7. Каква оценка бихте поставили на вашата българска политическа сила по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Отлична.

8. Чия оценка за вашата лична дейност в ЕП смятате за най-важна: на партията, към която принадлежите в България, на политическата група в ЕП, в която членувате, или на вашите избиратели?

Всяка оценка има своята стойност - държа на всички.

9. Възнамерявате ли да направите публичен отчет на своята дейност в периода 2007-2009 г. и кога и къде; ако не – защо?

Публикувала съм отчета си и считам, че е достатъчно публичен.

10. В случай, че възнамерявате да направите публичен отчет, ще включите ли в него и финансови аспекти – ако да, какви ще са те, ако не – защо?

Периодично съм правила отчет чрез пресконференции /за всяка година/. Представила съм финален публичен отчет. Останалото ще представя, когато съм готова.

11. От срещите Ви с българските избиратели, кое е нещото, което най-много Ви впечатли и с какво?

Очакванията за много повече и конкретни за гражданите резултати;

Откровеността на хората.

12. Има ли бъдеще Лисабонския договор? Защо?

Да, има. Защото единодействието, което се постига между страните в ЕС е начин да се прояви солидарността между хора, региони, страни. Лисабонският договор носи основните стълбове на демокрацията и ценностите и чрез неговото прилагане ЕС ще бъде по-силен и в състояние да преодолява предизвикателствата и проблемите на глобализацията.Този договор дава по-добър отговор на проблемите, отношенията между страните и взаимоотношенията между институциите.

13. Каква е вашата позиция – мит или реален проблем са промените в климата? Защо?

Реален проблем, защото последствията са вече факт. Многократно съм изразявала позиция по този въпрос и това беше основната идея на организирания по моя инициатива Национален форум "Образование за устойчиво развитие, образованието и климатичните промени".

14. Необходима ли е Обща енергийна политика на Европейския съюз?

Да, необходима е, но постигането й изисква изключително много усилия, синхрон и взаимодействие на всички нива и между всички институции и структури, както и по-голямо постоянство и динамика.

15. Как оценявате отношенията Европейски съюз – Русия?

Като необходими. Изграждането им на прагматична основа е верният път, без да се връщат към отношения от миналото, обременени от различни идеологии и без всяка от страните да се опитва да доминира или да налага свой модел.

16. Адекватно ли реагира Европейският съюз на икономическата криза?

Адекватно беше поставено началото. С Резолюцията за хедж фоновете по доклада на Пол Нируп Размусен, групата на партията на европейските социалисти постави въпроса за регулиране на финансовите отношения много по-рано. Но прекалено дългото обсъждане на предложенията доведе до загуба на темпа и неефикасност. Едва на 6 май 2009 бе прието решението на ЕП.

17. Кой според вас е основният въпрос, който ще бъде в дневния ред на ЕП през новия мандат – до 2014 г.?

Прилагане на Лисабонския договор;

Запазване стабилността, реализиране на икономически растеж и реализиране на новия социален модел в Общността;

Повишаване конкурентноспособността на ЕС;

Изравняване нивото на развитие на регионите.

18. Вашето мнение за рубриката “Осемнайсетте” на Портал ЕВРОПА?

(бележка - в редакцията не е получен отговор на въпрос 18) 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.