Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Мандат 2007-2009: равносметка
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
09-05-2009

Илиана Йотова (ПЕС-БСП) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Представяме ви отчета за дейността на г-жа Илиана Йотова, който получихме в отговор на Въпросника на българския евродепутат, съставен от Портал ЕВРОПА в края на мандата на ЕП.

Публикуваме отчета във вида, в който е получен в редакцията, макар че в него не се съдържат отговори на всички въпроси, на които сме помолили евродепутатите да отговорят чрез Въпросника.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЛИЯНА ЙОТОВА, ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ ГРУПАТА НА ПАРТИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ


Повече за Илиана Йотова - вижте на нейния уебсайт.

1. Приоритети в работата на Илияна Йотова

По време на своя повече от двегодишен мандат като български представител в ЕП набелязах и се стремях към изпълнение на няколко приоритета. В работата си защитавах националните интереси и множество надпартийни и общобългарски каузи в Европейския парламент. В качествто си на евродепутат, избран от социалисти и други привърженици на лявата идея в България, работих за прилагане на политиката на ПЕС в социалната сфера не само в нашата страна, но и в цялата европейска общност – например възможността потребителят сам да избира кой да му бъде доставчик на електричество. Ангажирах се в борбата с големите енергийни монополисти, които искаха да приложат несоциалната мярка за „сметки на три месеца”. Отчитайки неудобството и затрудненията за потребителите, произтичащи от това, аз остро се противопоставих на тази идея. Друг аспект от моята работа бе защитата на българските граждани в рамките на ЕС и извън него. Успях да използвам всички възможни европейски инструменти, за да помогна за освобождаването на медицинските сестри, задържани 10 години и несправедливо осъдени на смърт в Либия.

Още един мой приоритет в качеството ми на евродепутат бе популяризиране на работата на европейските институции и влиянието им както върху националната политика на страната, така и върху живота на всеки един български гражданин. За постигането на този приоритет разкрих иноформационни офиси из страната, както и бяха проведени множество семинари, посветени на възможностите пред българските общини и бизнеса да кандидатстват по Оперативните програми на ЕС.

Младежите и тяхното привличане за каузите на ПЕС и БСП също бяха важен аспект от моята работа. Заслужава си да се отбележат преминалите с огромен интерес конкурси за есе за студенти и ученици от гимнзиите; много посещения из различни ученически евроклубове из страната и множество обучения за младежи за писане на проект и кандидатстване с него пред съответните институции.

2. Парламентарна дейност

През октомври 2007 г.  единодушно бяха приети две мои поправки в парламентарната комисия  ЛИБЕ /Комисия за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи/, а след това и в пленарна зала. С двете поправки ЕП призна напредъка на България и Румъния и оцени положително извършените реформи от правителствата на двете страни в укрепване сигурността на митниците и финансовото разузнаване. За първи път в доклада на ЕП от този тип /по опростена система за присъединяване към конвенции и протоколи/ се подчертават усилията и положителните резултати на конкретни държави-членки на ЕС.

През февруари 2008 ЕП започна да разглежда т. нар. "Трети енергиен пакет". Като член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и като "докладчик в сянка" от групата на ПЕС предложих около 100 изменения, които бяха подкрепени както от социалистите, така и от по-голямата си част от комисията. Тези промени защитават правата на крайните потребители и на домакинствата. С тези промени се дава по-силна регулаторна функция на държавата над доставчиците на газ и електроенергия, като тя вече ще има правото да санкционира компаниите, ако те не са изрядни пред своите абонати. Нещо повече – не смятам, и това заявих гласно, че потребителят трябва да бъде принуждаван да купува електроенергия от монопола на една или друга компания. Тъкмо напротив – пазарните условия, в които живеем и интересите на обикновените граждани изискват от нас да дадем възможност да купуват енергия от различни доставчици. Приетото предложение предвижда преминаването от един доставчик към друг да става в рамките за един месец при това безплатно за потребителите. Сред останалите приети промени са:

- уеднаквяванетo на формулярите и цялостната документация по отчитането и заплащането на електроенергията, тъй като сега съществуващата практика до голяма степен затруднява гражданите и създава възможности или съмнения за злоупотреба.

- създаванетo на система “едно гише”, при която всеки може да получи достатъчна информация, да се намали изтощаващата бюрокрация и  възможностите за  корупция.

- получаванетo на своевременни и ефективни отговори на жалбите на гражданите и решаването на проблемите от самите компании, а не по съдебен път.

За съжаление предложението ми за утвърдени социални такси за най-уязвимите граждани, които имат проблеми със заплащането на сметки, не се прие от десницата. Все пак това, което постигнахме е задължението на страните-членки да подпомагат тези семейства по различни начини. Целта е да се отхвърли възможността за прекратяване на доставките на електроенергия и газ за тях като неприемлива мярка. Един от най-сериозните текстове, който бе приет, се отнася до дефиницията на "енергийна бедност" и съотнасянето на защита на потребителите с нея.

В условията на финансова криза от особено значение са познанията на хората за финансовите услуги. Факт е, че темата е изключително непозната особено в държавите от Източна Европа, където хората знаят много малко и често стават жертва на неизгодни договори, ипотеки, на погрешно боравене с кредитни и дебитни карти, не могат да защитават правата си при участие в различни финансови институции - банки, фондове и т.н. На 7 октомври 2008 г. Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите одобриха докладът ми за подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите. Предстои гласуването на доклада през следващата седмица в Страсбург. Трите най-важни предложения в него са:

- финансовото образование да започва още в училище с подходящи програми и средства;

- създаване на рамка за  общоевропейска образователна  програма, която след това да бъде адаптирана според специфичните условия във всяка страна;

- отпускане на средства от бюджета на ЕС за 2009 година за създаване на тази програма;

- приемане на общи принципи на европейско равнище, като в същото време държавите-членки оставят с правото да прилагат програмите, съобразно техните национални традиции.

По тази тема организирах "публично изслушване" по темата, с участието на представители на различни световни и европейски банки, финансови институции, неправителствени организации, училища и университети. Специален гост бе и г-жа Даниела Бобева, представител на БНБ, която запозна присъстващите с добрите практики в България.

Като "докладчик в сянка" в Комисията по правосъдие по доклада за интернет престъпленията срещу деца организирах първата международна среща-дискусия за превенция и ограничаване на този род престъпления. На дискусията представих програма на  ЕК за четиригодишен период на стойност 55 милиона евро, по която може да се участва с проекти. На срещата участваха над 20 неправителствени организации, представители на световни телекомуникационни компании. Дискусията организирахме съвместно с МВР и Информационния офис на ЕП в София и тя премина  при много голям медиен и обществен интерес. Събитието бе отразено и в официалния бюлетин на ЕП, което спомогна за единодушното приемане на доклада в пленарна зала една седмица по-късно.
 
Въпросите за защита на личните данни периодично излизат на преден план в медиите, но всъщност проблемът съществува постоянно, тъй като безконтролното използване на лични данни може да доведе до непредвидени последствия в различни системи на държавите членки на ЕС и до нарушаване на личното пространство на хората. Това е причината, подтикнала ме в края на септември да поискам засилване на функциите на националните контролни органи за защита на личните данни при разглеждането на доклада за размяна на лични данни в между съдебното и междуполицейското сътрудничество.

Често в ЕП се налага да влизаме в остри схватки и пререкания с представителите на други политически сили. За съжаление нашите колеги от ГЕРБ и АТАКА не пропускат случай да злепоставят страната ни, да не хвърлят безпочвени обвинения към българското правителство и управляващите партии, най-вече БСП. Искам ясно да заявя, че ние сме единствените, които си позволяваме да прехвърляме вътрешнополитическите проблеми като единствен резултат е уронване престижа на страната и създаване на още по-големи трудности пред всички нас. Те не ни подкрепиха когато поискахме да се отложи излъчването на филма за Могилино в деня на националния празник, до голяма степен бяха вдъхновители на цялата тази кампания. На провокираната дискусия в ЕП отхвърлих крайните внушения, които бяха направени във филма в остър спор с неговата авторка. Смятам че достойно защитихме позицията на българската държава. Вместо истерията срещу България аз и мои колеги от ЕП изработихме декларация, отнасяща се до грижите в домовете за деца с умствени увреждания в целия Европейския съюз, тъй като дори в държави, за които не сме и подозирали, положението им е крайно унизително. На 31 януари 2008 г. подкрепих декларация за децата в неравностойно положение, инициирана от българските евродепутати от АЛДЕ, с която призоваваме за обща европейска политика при отглеждането и възпитанието на деца в неравностойно положение. По мое настояване белгийското правителство разреши на двама евродепутати да влязат в домове за деца с умствени увреждания в Брюксел.

Остро реагирахме с писмо до председателя на ЕП г-н Пьотеринг на разпространените от Атака брошури със свастики. Отговорът на председателя бе еднозначен, определяйки поведението и действията на Димитър Стоянов като недопустими.
 
През 2008 г. организирах четири посетителски групи в Европейския парламент, три в Брюксел и една в Страсбург, изпълвайки изцяло отдадената ми от ЕП квота като евродепутат за 100 поканени на година. Групите бяха съставени от народни представители, партийни представители на местната власт, млади активисти и бизнесмени, представители на жените-социалистки, журналисти от национални и местни медии, ученици и студенти, и младежи-лауреати на конкурс за написване на есе. Официалните програми на посетителските групи включваха представяне на Европейския парламент от отдел "Посещения и семинари", срещи със секретариатите на Парламентарната група на ПЕС и на Партията ПЕС, както и посещения в Европейската комисия.  Целта на тези групи е да се запознаят отблизо с работата на евродепутатите, където се гради на място единната европейска политика. Всяка една група се среща с представител на ръководството на парламентарната група на ПЕС, който разяснява какви са основните принципи на европейската левица и какви позиции отстоява ПЕС в Европейския парламент.

Oрганизираната посетителска група в Страсбург посети официалното седалище на ЕП на 17 и 18 декември 2008 г. Съставът на групата включваше фолклорен ансамбъл, журналисти и изтъкнати български интелектуалци - белетриста Борислав Бойчев и поетите Матей Шопкин и Петър Караангов. Освен презентация на ЕП и срещи със секретариата на ПГ на ПЕС, посетителската група взе активно участие в културните мероприятия, която бях съвместно организирала с Евгени Кирилов.

Във връзка с кампанията на ЕС "2008 г. - Европейска година на междукултурния диалог", на 17-ти декември организирахме семинар под надслов "Приносът на българските традиции за европейското културно многообразие", дискусия, в която участваха интелектуалци и гост-лектори, като Ива Николова и гръцкия евродепутат от ПЕС Костас Ботопулос.

Семинарът беше последван от приема "Българската коледа", както и от откриване на творби на детско изобразително изкуство от международната изложба Нова Загора 2008. Фолклорният ансамбъл "Бул ритъм", ръководен от хореографа Георги Георгиев, закри мероприятието с традиционни български хора, в които се включиха и чужденци.

По моя инициатива на 28 януари 2009 г в Европейския парламент в Брюксел се организира експертна кръгла маса на тема "Нови измерения на полицейското сътрудничество в Европа". Специален гост-лектор на срещата бе министърът на вътрешните работи на Република България г-н Михаил Миков. Други лектори, които участваха бяха директорът на Главна Дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" на Европейската комисия г-н Джонатан Фол, специалният представител на Интерпол към ЕС г-н Пиер Ройланд, г-н Стив Харви, началник на звено "Трафик на хора" в Европол, полк. Шарка Хавранкова, началник на международния отдел на чешкото МВР и г-н Хюго Брейди, изследовател по правосъдие и вътрешни работи в британската неправителствена организация "Център за европейски реформи". Срещата имаше за цел, от една страна, да представи приоритетите и резултатите на българското правителство в сферата на Правосъдие и вътрешни работи (ПВР) и ролята ни на външна граница на ЕС, и от друга страна, да се поставят ясни експерти цели с оглед подобряване на ефективното взаимодействие между полицейските служби на държавите членки. Мероприятието премина при голям обществен и медиен интерес.

По съвместна инициатива с евродепутат Филиз Хюсменова, министър Михаил Миков се срещна и с г-н Жерар Депре - председател на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

В комисията "Вътрешен пазар и защита на потребителите - ИМКО" бях наскоро докладчик по становище относно проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство. В проектостановището си, считам за целесъобразно комисията по "Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - ЛИБЕ" да включи предложенията ми относно:

-    отбелязване на факта, че система като SOLVIT е необходима с цел предлагане на гражданите на бърза и практическа помощ, предвид нарастването на броя на делата, отнесени до SOLVIT, поради многобройните случаи на неправилно прилагане или неприлагане на правото на ЕО;

-    държавите-членки да предоставят на SOLVIT необходимите човешки ресурси, които да разглеждат нарасналия брой дела, както и да насърчават допълнително услугата;

-    информационната служба "Europe Direct" да се популяризира сред всички граждани, като за целта се препоръчва да се координира от Комисията медийна кампания на равнище ЕС;

-    ЕК да изготви Европейска харта на правата на потребителите, с цел да се предостави на гражданите лесен достъп до информация относно най-често срещаните проблеми;

-    препоръка в контекста на основните принципи на Договора за свободно движение, недискриминация и граждански права ЕК да продължи да използва всички налични средства, за да може възможно най-скоро да се премахнат оставащите преходни споразумения, наложени на новите държави-членки;

-    ЕК да гарантира, че гражданите на новите държави-членки не са изправени пред други пречки или дискриминация, когато пътуват в рамките на ЕС-15, като например пречки или дискриминация, свързани със законни документи или процедури на летищата за влизане в държавата.

В рамките на дейността ми в комисията ИМКО бях "докладчик в сянка" по проектостановище за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. Главната цел на проектостановището е да се увеличи защитата на авторското право в ЕС, като срокът на правата на авторите върху техните произведения се увеличи от 50 до 95 години, както и създаване на фонд за рапределяне на средства за артисти, отдали всичките си права върху тяхното произведение срещу единично плащане. Измененията, предложени от мен,  призовават държавите-членки да гарантират, че разпределението на тези средства ще бъде възложено на колективно управление, които представляват изпълнителите, както и че в случаите, в които звукозапис е съставен от множество изпълнители, държавите-членки да имат свободата да решат дали изпълнителите могат да прекратят предоставянето или прехвърлянето на правата съвместно или поотделно.

На 24 и 25 февруари т.г., бях член на официална делегация на парламентарната комисия ИМКО, която бе на работно посещение в България В рамките на програмата делегацията се срещна с членовете на Комисиите по европейски въпроси и по икономическата политика на Народното Събрание. Особено внимание в разговорите беше обърнато върху последствията от световната икономическа криза, негативният й ефект върху икономиката на ЕС, на отделните държави членки и в частност на България.

Други водещи теми, които бяха предмет на обсъждане по време на разговорите бяха въпроси свързани с подготвяната Директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС относно договорените права на потребителите, колективната защита на потребителите и най-вече Зелената книга на Европейската комисия за защита правата на потребителите. Също така, бе обсъдено и транспонирането и изпълнението на директивата за услугите и на други нормативни актове на ЕС в областта на вътрешния пазар и защитата на потребителите.

В рамките на дейността ми в комисията по "Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ)", бях наскоро "докладчик в сянка" по проектодоклад за прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки на ЕС.

Проектодокладът предизвика политически интерес сред колегите от ПЕС, членуващи в ЛИБЕ, поради фактите, констатирани в него - от влизането в сила на европейската директива (2004 г.) досега, нито една държава-членка не я е изцяло транспонирала в националното законодателство. Но от политически аспект, по-важни се оказаха за нас измененията на крайнодесните евродепутати, предимно италианци, чрез които се опитват да умаловажат дискриминационните процедури на органите на реда на държави-членки спрямо граждани от новите страни-членки. Измененията на италианската десница представляват ясен опит да се омекотят критиките спрямо систематичното гонене и арестуване на румънските роми в Италия. 

Измененията, които внесох, призовават за цялостно прилагане, от страна на държавите-членки, на правата за свободно движение на членове на семейството на гражданин на ЕС, не само по отношение на съпруг(а) от различен пол, но и към регистриран партньор, включително за двойки от един и същ пол, независимо от националността, въз основа на принципите на взаимно признаване, равенство и недискриминация, както и за създаване на кодекс за поведение от държавите-членки относно репатрирането на тленните останки на граждани на ЕС. Позицията на ПГ на ПЕС получи силна подкрепа от колегите от Алианса на либералите и демократите за Европа, както и от румънските евродепутати от ЕНП. Докладът предстои да бъде гласуван в комисията ЛИБЕ на 16 март 2009 г.

През декември  2008 г. изпратих и приоритетен писмен въпрос към Европейската комисия във връзка с изказванията пред българския печат на еврокомисаря по разширяването Оли Рен, според който в България, цитирам, "се е потвърдила и политическата намеса при управлението на еврофондовете - проблем, който властите не искат да признаят". Отговорът, който получих от Комисията, не бе според мен достатъчно ясен, затова съм запазила правото си на втори парламентарен въпрос по тази тема.

Друг приоритетен писмен въпрос към ЕК, който депозирахме през март т.г., касае нарушенията и липсата на действия на Софийска община относно нерегулираното сметище в Суходол. В писмения си въпрос настоявам ЕК да изпрати експертна група на място, както и да даде отговор какви конкретни мерки възнамерява да предприеме с оглед справянето с този проблем. Според правилника на ЕП, Европейската комисия има срок да отговори писмено до 25 март т.г.

На 18 и 19 февруари организирах първото за 2009 г. групово посещение в ЕП в Брюксел. Участващите в групата бяха представители на местната власт от БСП и гимназисти от цяла България, лауреати на конкурс за написване на есе на тема "Културата - мост между различията в Европа".

От началото на годината Делегацията на българските социалисти в ЕП организира и много общи инициативи. През януари 2009 г., нашата делегация взе активно участие във внасянето на две декларации на българските членове на ЕП до председателя на ЕП и Съвета на ЕС, настояващи за резолюция за възникналата криза с доставките на газ от Русия през Украйна и сваляне на организираната от Чешкото председателство на ЕС изложба.

Друго важно събитие, съвместно организирано от българските членове на ЕП, бе тазгодишното честване на Националния празник на България 3-ти март в Европейския парламент. За тази цел, в ЕП се проведе дискусия на тема "Апостолът на свободата - съвременните европейски ценности в идеите на Васил Левски". В дебата участваха г-н Стоян Джавезов, председател на фондация "Васил Левски" и главен секретар на Общобългарския комитет "Васил Левски", г-жа Дора Чаушева, директор на Национален музей "Васил Левски" в Карлово, проф. Иван Стоянов, преподавател във Великотърновския университет и доц. Димитър Цанев, преподавател в Историческия факултет на Софийския университет. Специален гост на дебата бе г-жа Мерсия Макдермот, автор на книгата "Апостолът на свободата".

Дебатът бе последван от откриването на документална фотоизложба за живота и делото на Васил Левски от българските членове на ЕП, а президентът на Република България Георги Първанов изпрати специален поздравителен адрес по повод националния празник на България.

3. Работа в избирателните райони

Пред май 2007 година бях избрана за депутат в Европейския парламент на първите проведени избори в нашата страна след приемането ни на пълноправен член на ЕС на 1 януари 2007 г. Оттогава до днес развивам активна дейност не само в структурите на ЕП, но и под множество инициативи на територията на страната, популяризиращи европейските институции и БСП както сред средите на членове и симпатизанти, така и сред представителите на бизнеса, младежи, ученици и студенти.

В началото на моята дейност като евродепутат започнах да развивам мрежа от информационни офиси из страната. Началото беше поставено с откриването на информационен център „Илияна.Инфо” в гр. София. Идеята беше този офис да координира дейността в България като цяло, както и на откритите по-късно регионални офиси в Добрич, Враца, Стара Загора, Кюстендил, а съвсем скоро – и в Ямбол. Във всеки един от офисите дадох възможност за професионална реализация и развитие на млади хора или завършващи студенти, владеещи поне по един западен език. Както бе вече споменато, работата на централния офис в София и офисите из страната включва цялостна организация и реализация на най–различни инициативи, изброени по-долу.

Първата инициатива беше свързана още със самото откриване на централния офис на 9 декември 2007 г. – поръчка и презентация на национално представително проучване „България в Европа – една година по–късно”, осъществено от агенция „АССА – М”. Важно е да се отбележи, че това беше първото по рода си проучване у нас, което беше полезно за „напипване” пулса на обществото почти година след присъединяването ни към ЕС. Точно една година след това, на 11 декември 2008 г., същата агенция изготви ново проучване на тема „Обществени нагласи в края на втората година от членството на България в ЕС”, в което бяха сравнени и коментирани новите резултати и разликите в процентите от една година преди това.

Една от най–важните ми дейности през изминалата година и половина е организирането на множество семинари за ролята и значението на структурните фондове на ЕС за развитието на нашата страна. Тази дейност имаше два аспекта: първият беше провеждането на ежеседмични обучения в офиса в гр. София, на които бяха поканени младежи от структурите на Партията от почти всички столични района – Връбница, Надежда, Средец, Красна Поляна Люлин, Илинден, Възраждане, Изгрев, Лозенец, Триадица, Студентски, Слатина, Оборище, Витоша и Искър. Обученията бяха организирани в периода февруари-май 2008 г. с участието на различни лектори от консултантски фирми, от Института за следдипломна квалификация на УНСС и от Министерство на труда и социалната политика с опит в писането на проекти в сферата на развитието на човешките ресурси.

Вторият аспект от организирането на информационни семинари заслужава особено внимание, тъй като интересът към тях беше огромен. Началото беше поставено във Велико Търново, където представители на местната власт, на местните структури на Партията, на бизнеса и на младежите бяха запознати с програмите „Конкурентноспособност”, „Човешки ресурси” и „Регионално развитие”. Опитът по места обаче показа, че такава широка аудитория има огромен интерес към програмата за развитие на селските райони. След това по тази тема бяха проведени редица семинари в гр. Бяла /Русенска област/, Шумен, Добрич, Пловидв, Стара Загора и Враца. Тук трябва да се отвори една скоба за по-специфичен тип семинари, който организираме в партньорство с общините. Първият такъв семинар се проведе на 27 ноември 2008 г. в Благоевград. Този различен от правените досега семинари се различава по това, че е насочен главно към структурите на местното самоуправление, кметове, общински съветници и организациите на БСП. На този тип семинари бях съорганизатор с кмета на областния център, излъчен от БСП. Кметът и сътрудниците му избират няколко проекта, с които могат да се похвалят, че се реализират, с което да популяризират дейността на общината, а аз осигурявах медийно отразяване и лектор, който да представи възможностите на конкретната оперативна програма, по които и кметовете на по-малките населени места от областта да могат да кандидатстват. Конкретно в Благоевград бяха представени проекти за интегрирана градска среда и  възможностите за благоеградска област цялата програма „Регионално развитие”. Опитът от първото такова събитие в Благоевград показва, че интересът на местните медии е голям, практическата полза за кметовете и общинските председатели на БСП – голяма, а ползата за популяризиране на дейностите на кмет на областен център и евродепутат – взаимна. Следващото такова събитие, което планирам да направя е съвместно с Община Русе, където форматът ще е още по-разширен, тъй като от Общината пожелаха да представят свои проекти по темата за трансграничното сътрудничество и на презентацията ще присъстват румънски евродепутати и кметове на общини. От моя страна ще бъде осигурен лектор за възможностите на общините от Русенска област да кандидатстват със свои проекти.

Точно по време на тези обиколки из страната, организиране на тези семинари и срещи с избиратели и членове на нашата Партия се зароди идеята  за откриване на регионални офиси, които далеч не само да провеждат обучения, но и да организират младежки срещи в структурите на БСП, да организират мероприятия из училища и ВУЗ-ове, да работят с местния неправителствен сектор и по този начин да се ангажират и активизират местните организации на Партията, както и да популяризира нейната политика сред съсловни и младежки организации и общности. Предвид присъствието на много силни организации на жените-социалистки от страната, почти винаги се организира среща с тях и поставянето на проблемите на съвременните жени, които са както често пъти различни, така и еднакви в големия или малкия град.

Голяма част от моята дейност е свързана с младите хора, които БСП винаги се е старала да привлича и ангажира със своята политика. В тази връзка организирах конкурси за есе, първите няколко от които бяха наградени със стаж в офиса в Брюксел и с пътуване и посещение на европейските институции в столицата на Европа. Конкурсът за студенти беше на актуалната тема „Общата външна политика на ЕС – мит или реалност” и към него се присъединиха не само студенти-хуманитаристи, но и представители на Академията на МВР и Стопанската академия в Свищов.

Вторият конкурс за есе беше за ученици от цяла България, членуващи в разработената мрежа по проект на ЕС за европейски клубове към училищата от средното образование. Темата за ученическо есе беше „Културата – мост между различията в Европа”. Най–добрите шестима бяха наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

Също така бях инициатор и организатор на кампанията за безопасен Интернет, свързан с Интернет посегателствата върху непълнолетни, детската порнография и педофилите, търсещи жертви из Интернет форуми, чатове и други. На 16 октомври 2008 г. в София беше проведена международна среща-дискусия под надслов „Виртуалните престъпления – реална заплаха за нашите деца”, към която се присъединиха министърът на вътрешните работи г-н Михаил Миков и евродепутати и от различни български партии. На срещата мнения за борбата с Интернет – престъпност изказаха шефът на звено „Борба с киберпрестъпленията” към ГДБОП г-н Явор Колев, предсатвители на големи международни телекомуникационни гиганти, женски и родителски асоциации.

На 17 април тази година беше представена втората стъпка от съвместната ни инициатива с г-жа Филиз Хюсменова (група на либералите в ЕП) за защита на децата от интернет престъпления. По наша поръчка, НЦИОМ изготви второ изследване на тема „Децата и Интернет”, резултатите от които показват, че все повече се увеличава опасността непълнолетни българчета да станат жертва на компютърните педофили. Това е и причината с г-жа Хюсменова да започнем кампания под надслов „Ти избираш! (дали да бъдеш жертва онлайн)”. Като съдокладчик в ЕП по новата многогодишна програма на Европейската комисия „Безопасен Интернет” съм шокирана от неограничените възможности за престъпления срещу деца чрез Интернет, което провокира и изготвянето на телевизионен и радио клип.

Автори на концепцията за телевизионния клип са двама братя - ученици в столичната Национална природо-математическа гимназия Калоян и Пресиян Генкови, които също така изпълняват ролите в него. Музиката пък е дело на 19-годишния студент в СУ „Св. Климент Охридски” Марио Манев. Медийни партньори са БНТ1 и други кабелни и ефирни телевизии. Клипът се излъчва по БНТ1 и може да бъде видян по време на сутрешните блокове, детските и научно-образователни предавания на националната телевизия. Радиоверсията ще се излъчва по най-слушаните младежки радиостанции в страната – Радио Стар FM, Радио Фреш, Радио FM+, както и по други популярни радиомрежи. Нашето желание е кампанията да стигне до максимален брой деца и родители, и затова инициативата включва множество плакати, разпространени из училищата, както и билбордове на централни места в столицата.

София, 7 май 2009 г. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.