Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Специално от Портал Европа
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Специално от Портал Европа

  • A+
  • A-
12-05-2009

Законът за избор на евродепутати и участието във вота: как точно се регистрират партиите и листите?

Проучване на Портал ЕВРОПА.

Все по-актуална става темата за начина, по който се регистрират за участие в изборите за ЕП през юни както политическите формации, така и техните листи с кандидати за евродепутати. По този повод Портал ЕВРОПА формулира някои въпроси, свързани с текста на Закона, и се обърна към водещи авторитети в тази материя за становища.

Ето въпросителните:

Според чл. 53, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, регистрацията на политическите партии и коалициите за участие в изборите за Европейски парламент става въз основа на заявление от централното ръководство на партията или коалицията.

Кандидатските листи на партиите и коалициите, от своя страна, според ал. 4 на чл. 48 от закона се предлагат за регистриране от техните централни ръководства чрез лицата, които ги представляват.

Моля за вашите разяснения по тези два текста на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България:

1. Каква е разликата между режима за регистриране на партиите и коалициите за участие в изборите за Европейски парламент и този за регистриране на техните кандидатски листи?

в първия случай, законът изисква заявление от централното ръководство на партията или коалицията, към което се прилагат „образец от подписа на представляващия партията” и „образец от печата на партията”;

– във втория случай – за регистриране на кандидатските листи – законът изисква предложение за регистриране на съответната листа от централното ръководство, направено чрез лицата, които го представляват.

2. От кого следва да произтича заявлението на една партия или коалиция за участие в изборите за Европейски парламент?

3. Какъв следва да бъде характера и обхвата на законовото задължение на ЦИКЕП (чл. 53, ал. 4) да „извършва проверка на документите”, подадени за регистрация за участие в изборите за Европейски парламент?

4. Следва ли ЦИКЕП, в рамките на задължението си по чл. 53, ал. 4 да установи наличието (или съответно липсата) на изразена воля на централното ръководство на партията или коалицията за участие в изборите за Европейски парламент?

5. По отношение на втората процедура: Как ЦИКЕП следва да установи, че предложението за регистриране на кандидатска листа на една партия и коалиция, действително произтича от нейното централно ръководство?

 

Чл. 53. (1) Не по-късно от 25 дни преди изборния ден централните ръководства на политическите партии и коалициите на политически партии представят заявления за регистрация, в които посочват пълното или съкратеното наименование за отпечатване върху бюлетината.

Чл. 48. (4) Кандидатските листи на партиите и коалициите се предлагат за регистриране от техните централни ръководства чрез лицата, които ги представляват.

Чл. 53. (4) ЦИК извършва проверка на документите, а списъците по ал.2, т.7 и ал.3, т.6 се предават незабавно на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка. При установяване на нередности дава указания за отстраняването им.


За становище първо се обърнахме към бившия председател на Конституционния съд г-н Неделчо Беронов. Редакцията благодари за отзивчивостта на г-н Беронов. По-долу поместваме пълния текст на неговото становище.

СТАНОВИЩЕ по регистрацията за участие в изборите за Европейски парламент, както и регистрирането на кандидатските листи

Кои са централните ръководства, как и по какви въпроси те вземат решения, се урежда суверенно от членовете на партията. Изборните закони не могат и не елиминират вътрешнопартийната уредба. Те предпоставят нейното съществуване.

Участието на партии в изборите, както и съставянето на кандидатските листи, по принцип се решава не еднолично от ръководителя, а от колективен централен орган на партията. Ръководителят представлява партията и затова чрез него се прави искане пред ЦИКЕП за регистрация. Това следва и от граматическото тълкуване на чл. 48, ал. 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България – кандидатските листи се предлагат за регистриране от техните централни ръководства чрез лицето, което ги представлява. Предложението е на централното ръководство, а се прави чрез този, който го представлява. Хронологически тези лица участват в заявяване на вече съществуваща колективна воля, обективирана във взети решения на централното ръководство на партията, както за участие в изборите, така и за съставяне на кандидатските листи.

ЦИКЕП извършва проверка на документите (чл. 53, ал. 4), т.е. не само на съставеното и подписано искане от лицето, което представлява централното ръководство. Това означава да се провери има ли решение на съответния централен орган на партията за участие в изборите (самостоятелно или в коалиция), съответно съществува ли документ за определени кандидатски листи по реда и от звената, които съставят тези листи според вътрешните правила на партията.

И в двата случая на регистрация – за участие в изборите и на кандидатските листи – заявител е централното ръководство, взело съответните решения според вътрешнопартийната уредба. Тези решения на заявителя се отнасят в ЦИКЕП за регистрация чрез лицето, което представлява заявителя, но това лице не е заявител, а само негов представител.

12 май 2009 г.
Съставил Н. Беронов

Очаквайте още становища.Специално от Портал Европа


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.