Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
08-09-2009

Стартира изпълнението на проект “Подкрепа за предприемчивите българи”

Проектът е в рамките на Приоритетна ос 1 “Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда насърчаващ включването”, област на интервенция 1.2. “Заетост чрез развитие на предприемачеството”, операция “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Проектът ще се реализира от главна дирекция “Услуги по заетостта” на Агенцията по заетостта - гр. София, 1000, бул. Княз Александър Дондуков, № 3, като ще обхваща територията на цялата страна. Това се казва в съобщение на сайта на Агенцията.

Продължителността на изпълнение на проекта е 28 месеца, а общата сума на бюджета - 20 000 000 лв.

Общата цел на проекта е насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея, желание и нагласа за започване на самостоятелна стопанска дейност да развият идеите си и разработят бизнес планове. На безработните лица, включени в проекта ще се предостави подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес.

Целевата група включва всички безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, които са със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия. В целевата група не се включват дълготрайно безработни лица (с продължителност на регистрацията повече от 12 месеца), които са обект на социално подпомагане.

Основните дейности, предвидени по проекта са:

  • провеждане на специализирано проучване за установяване на нагласите сред безработните лица за стартиране на собствен бизнес по региони;
  • избор на консултантски и обучаващи институции и организации, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки;
  • обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, чрез придобиване професионална квалификация по част от професиите: “сътрудник в малък и среден бизнес”, “сътрудник в бизнес услуги” или “икономист”;
  • консултиране на безработни лица от целевата група за разработване на бизнес – проекти за кандидатстване по компонент II за получаване на безвъзмездна финансова помощ за регистриране на самостоятелни предприятия и стартиране на собствен бизнес.

Проектът дава възможност на 50 000 лица от целевата група да бъдат включени в обучение за придобиване на предприемачески умения и/или да получат консултации за окончателно подготвяне на бизнес-план за стартиране на самостоятелен бизнес.

Коментари (249)

Подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Георги Чобанов | 17-09-2009 10:30
Моля,дайте ми информация,къде,кога и с какви документи може да се кандидатства по този проект? е-mail: chobi_chek@abv.bg Благодаря!
Стартира изпълнението на проект “Подкрепа за предприемчивите българи” | изпратено от Анонимен | 27-10-2009 18:41
Здравейте! Бихте ли дали малко повече информация за проект "Подкрепа за предприемчивите българи”? С какви документи се кандидатства? Какви са сроковете и изискванията? Къде мога да науча повече подробности относно въпросната програма??? E-mail: tsvetelinakuzmanova@yahoo.com
Предварително Ви благодяря!
“Подкрепа за предприемчивите българи” | изпратено от gergana.naneva@abv.bg | 06-01-2010 14:17
Добър ден. Бих желала да получа повече информация за програмата “Подкрепа за предприемчивите българи”. Днес направих справка в бюро по труда гр.Бургас но за съжаление не получих никаква яснота.
“Подкрепа за предприемчивите българи” | изпратено от Диляна Генева | 12-02-2010 11:19
Здравейте! Бихте ли дали малко повече информация за проект "Подкрепа за предприемчивите българи”? С какви документи се кандидатства? Какви са сроковете и изискванията? Къде мога да науча повече подробности относно въпросната програма?
Email: diljana_82@abv.bg
"Подкрепа за предприемчивите българи" | изпратено от Таня Дончева | 12-02-2010 13:33
Уважаеми Дами и Господа, много моля да дадете повече информация за проект "Подкрепа за предприемчивите българи". Къде и как се подават документи? Какъв е крайния срок? Какви са изискванията към кандидатите и има ли възрастова граница? Очаквам някаква информация на email: tt_atanasova@abv.bg. Защо е толкова труден достъпа до информация и не дават такава в бурата по труда?
Агенция по заетостта | изпратено от Мария Николова | 12-02-2010 14:28
Център за информация и услуги:
Адресът на центъра е: София 1000, бул "Дондуков", №3.
Задайте Вашите въпроси на телефон 02/980 87 19 02/980 87 19 !
Изпратете Вашия въпрос на email адрес az@az.government.bg
Подкрепа за предприемчивите българи | изпратено от vena67@abv.bg | 15-04-2010 15:37
Здравейте! Бихте ли дали малко повече информация за проект "Подкрепа за предприемчивите българи”? С какви документи се кандидатства? Какви са сроковете и изискванията? Къде мога да науча повече подробности относно въпросната програма?
Възмущение отправено към Агенцията по заетостта | изпратено от Дочка Маринова | 17-04-2010 20:25
Здравейте,
Не получих конкретни отговори на въпросите си на посочените телефони за информация по проекта "Подкрепа за предприемчивите българи" .Въпросите ми бяха същите като на хората, които са сложили коментар тук. Служителите са или неинформирани, или не искат да дадът информация?При посещение в Агенцията по заетостта в Младост 4, г-н Арнаудов и г-жа Петкова заявиха,че "Все още нямаме инструкции за стартиране на проектите за безработни, нито за селското стопанство, нито за обучение за безработни".
Възмущение отправено към Агенцията по заетостта | изпратено от Дочка Маринова | 17-04-2010 21:25
София 1000, бул "Дондуков", №3.
тел. 9265400 на който (на дата 31 Март) ми се отговори:
1. предстои да дадем старт на тези програми, в смисъл, все още не сме направили проучване сред безработните дали ще има интерес към тези програми.
2.Дo 1 - 2 м. започва проучването ,и евентуално набиране на желаещи (от 16.04 .20010г).

3. Ще започнем след 1-2 месеца
4. Търсят агенция за социологическо проучване и тя да направи проучване сред безработните за проектите . ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ. ''НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''.
Общо взето това бяха отговорите които получих.
Също така, защо са махнати бланките за кандидатстване по този проект в сайта на Агенция по заетоста?
Възмотена съм и ще се обърна към пресата за помощ | изпратено от diana.fil@abv.bg | 18-04-2010 13:55
Не ми стигна полето в предното съобщения да задам най-съществения въпрос - КАКВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА БЮРАТА ПО ТРУДА ПРИ ТОЛКОВА СВОБОДНИ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ВИЖДАМЕ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО СЕ ПОДПИСВАМЕ ДА СА НАПРАВИЛИ ОТДАВНА ПРОУЧВАНЕТО ОТНОСНО ИНТЕРЕСА НА БЕЗРАБОТНИТЕ КЪМ ТЕЗИ ПРОГРАМИ И КОЙ ЗДРАВ РАЗУМ СЕ СЪМНЯВА ПРИ ТАКЪВ БРОЙ НА БЕЗРАБОТНИ, ЧЕ НЯМА ДА ИМА ИНТЕРЕС ИЛИ ДОРИ ДОСТАТЪЧНО
ГРАМОТНИ И КОМПЕТЕНТНИ БЕЗРАБОТНИ С ГОТОВИ "БИЗНЕС ПЛАН И МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ", които се изискват по програмата???????????????????????
ВЪЗМУТЕНА СЪМ И В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦА ЩЕ ТЪРСЯ СЪДЕЙСТВИЕ НА ПЪРВО ВРЕМЕ ОТ ПРЕСАТА | изпратено от diana.fil@abv.bg | 18-04-2010 14:12
Виждам, че на 19.09.2009 г. е направено първото запитване в тази форма по програмата за ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ??? От тогава до сега вече 7 месеца не бяха ли предостатъчно да се инициира и приключи от Агенцията по заетостта безмисленото проучване при толкова милиони безработни, нещо, което касае толкова голям брой от най-бедната прослойка на обществото.
Моля, на посочения имейл да бъда уведомена конкретно по условията и сроковете - надявам се още следващите дни.
проект “Подкрепа за предприемчивите българи” | изпратено от Маринова | 30-04-2010 12:00
Вече на остана институция към която да не съм се обърнала за информация, но от всякъде уклончиви отговори. Няма ли някой който все пак да каже кога ще могат безработните да се включат в тази програма. И какво е това мотане, какво е това социологическо проучване, може би има излишни средства за усвояване? Да оставят една анкета в бюрата по труда където се подписваме и социологическото проучване ще е готово до седмица. Уж вече всичко ще е прозрачно без протакане, бюрократщина и крадене пък какво става на практика- старата песен на нов глас.
за проекта "Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от Русев | 26-05-2010 20:33
И аз да кажа че днес ми дадоха брошура за проекта от Бюро по труда и попитах за повече информация от тях - отговорът беше "четете в интернет", не знам просто какво да кажа!Кога? Кой? При какви условия приема кандидати и проекти не мога да разбера и няма кои да ми каже, а на брошурата е написано "За повече информация се обърнете към бюрата по труда" и АЗ.
За проекта | изпратено от Габриела | 02-06-2010 10:04
Здравейте,исками се да мога да отговоря на Вашите въпроси.Всичко което научих от агенцията в Казанлък е ''След като дойдат документите от София ,ще се извикат всички желаещи записали се в Бюрото по труда за да ги попълнят След това ще бъдат избрани именно от тази фирма. Младите имат по голям шанс.След като бъдете одобрени ще започне стартирането на проекта'' А на въпроса ми кога отгоориха ''незнаем''
за проекта :Подкрепа за предприемчивите българи" | изпратено от Калина | 03-06-2010 16:29
Здравейте, и аз както всички тук се нуждая от повече информация в какво точно се състои тази програма?! Когато попитах в "Бюрото по труда" на мен също ми казаха да чета в Интернет, защо са там тия трудови посредници като нищо незнаят,а само вземат заплати?Записаха ме на един фвърчащ лист и нищо повече,никаква информация,кога, какво и как! ще съм много благодарна на тези,които се включат с някаква яснота по въпроса.
за проекта | изпратено от Радо | 13-07-2010 11:59
Дали тази програма ще стартира изобщо,или някой ще лапне парите както винаги в Абсурдистан/някой вътрешен
Подкрепа за предприемчивите българи" | изпратено от mkboteva@abv.bg | 13-07-2010 15:34
Срока на проекта е 28 месеца - минаха 10 без да е направено нищооо! А могат да се включат лица които не са трайно безработни/до 12 месеца/.
КАКВО СТАВА ДО КОГА ДА ЧАКАМЕ??? ИСКАМЕ ДА РАБОТИМ,ДА РАЗВИВАМЕ МАЛКИЯ БИЗНЕС.
ГОСПОДА НА ДЪРЖАВНИ ЗАПЛАТИ ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В КОМЕНТАРА И ДАЙТЕ ЯСНИ ОТГОВОРИ, М О Л Я !!!
"Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от gusbamps | 16-07-2010 11:57
Тука в Перник вече уж преминаха на следващото ниво, ходих до бюрото пуснах някаква молба, но нищо конкретно не ми казаха, нито пък ми дадоха входящ номер и така на татък. Няма никаква яснота, никаква коректност, никаква загриженост за хората, които искат да направят нещо за тази държава. Седят си служителите в бюрото и хич не им пука, кой какво иска, защо им се плащат заплати тогава, все пак да не забравяме, че техните заплати ние им ги плащаме а на тях хич не им пука. Може би колегата Радо е прав, че някой се надява да "лапне" парите и за това умишлено се съботират желаещите. Или може би служителите в бюрото се надяват да вкарат някой техен човек и после да делнат получената сума!Или поне най-малкото да облагодетелстват племеника, сестрата или брат си. питам ги в бюрото, какъв е максималния размер на финансирането и тази дето беше там ми казва: ми незнам, мисля че е до около 10000лв. Нека някой от компетентните органи да се изкаже поне тук и да даде информация, защото бюрото не дава
"Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от АВТОР | 20-07-2010 16:59
НЕ МОЖЕМ ЛИ ДА ИНФОРМИРАМЕ НЯКОЯ МЕДИЯ, ТЯ ДА СЕ ДОПИТА ДО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗАЩО ТЕЗИ ПАРИ, В УСЛОВИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, СЕ БАВЯТ И НИКОЙ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ТЯХ.ВСЕ ПАК ТЕ СА ЗА НАС.
изпратено от Анонимен | 27-07-2010 10:42
Моля кажете от къде да намеря бизнес план по проекта - желая да го разработя и да стартирам собствен бизнес. С уважение Дияна Иванова
Инфо | изпратено от valleri | 15-08-2010 11:10
http://www.az.government.bg/internal.asp?Ca...p;YM=2010/06/4.htm

По схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” (приоритетна ос 1, област на интервенция 1.2. „Заетост чрез развитие на предприемачеството”) се предвижда безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност да бъдат подпомогнати в развитието й, чрез ползването на специализирани обучения и услуги. Схемата ще се изпълнява в рамките на три компонента за периода 2009-2013г. с общ бюджет 70 млн. лв. Компонент I е за предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. По Компонент II на лицата, които са завършили успешно обучение и/или са ползвали услуги по Компонент I, и които са регистрирали предприятие, ще се предоставят малки грантове за стартиране на проектите. По Компонент III на лицата, стартирали проекти по Компонент II ще се предоставят услуги и консултации. По проекта „Подкрепа за предприемчивите бълга
Инфо | изпратено от valleri | 15-08-2010 11:12
По Компонент III на лицата, стартирали проекти по Компонент II ще се предоставят услуги и консултации.
По проекта „Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I” през 2010г. на подбрани безработни лица от ДБТ на територията на цялата страна се предоставя обучение по предприемачески, управленски и бизнес умения, както и консултации за стартиране на самостоятелен бизнес. През месец юни по проекта са консултирани 3728 лица от целевата група за включване в обучение. От тях 52.1% са жени, 20.6% са младежи до 29-годишна възраст, 24.7% са лица над 50 години, 1.9% са лица с увреждания.
Инфо | изпратено от valleri | 15-08-2010 11:26
http://dv.parliament.bg/DVWeb/downloadPXML....73?idFileAtt=49157

Информацията е от интернет. Следя темата
и поради липса на информация от БТ в страната се надявам да съм била полезна!
"Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от GUSBAMPS | 16-08-2010 12:37
Ами незнам, аз като отида до бюрото и никой нищо не знае! Явно не бачкат тея дето дрябва да бачкат за по-бързото реализиране на тази програм, но май не е изненада това, нищо че сме в криза и тези пари могат да освежат икономиката...
Инфо | изпратено от valleri | 16-08-2010 14:05
"Витоша рисърч" вече прави социологическото проучване и по неофициална информация ще са приключили с обрaботка на резултатите до 09.09.'10г. След това предстои обучението и разработването на бизнес плановете за кандидатстване. Така че има светлина в тунела...
"Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от GUSBAMPS | 18-08-2010 19:47
Дано да има светлина в тунела и дано инфото което даваш да е точно vallri :)
писмо до медии отностно проекта "Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от painkillerbg@mail.bg | 08-09-2010 15:34
Аз току-що пуснах едно писмо до BTV със запитване и разочарование от Социалното министерство.Според мен,ако искате нещата да се променят и да имате ясни отговори, направете го и вие.Иначе само ще се питаме помежду си ,а тия от които зависят отговорите , щв си траят.
Ако смятате,че е нормално и правилно това,може да ми пишете на e-maila.Поздрави!
"Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от Диана | 29-09-2010 10:06
В бюрото по труда все още нямат информация, поне така казват. Знае ли някой има ли развитие по този проект. Социологическото проучване би трябвало да е приключило.Кога ще започнат тези курсове за безработни по проекта.
"Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от Димов | 02-11-2010 08:44
След като дълго и задълбочено/повече от 3 месеца/ се правиха проучвания за нагласата на безработните желаещи да започнат собствена дейност,ще се размърдат ли най-после отговорните лица за да се започне записване и подбор на кандидатите или им трябва още половин година протакане,прикривайки се удобно зад оправданието "нуждата от технологично време"?
d2dimov@abv.bg
За ПРОЕКТА | изпратено от ulpiqeskus@abv.bg | 28-12-2010 23:15
Проекта е с продължителност 28 месеца надявам се някои от ВАС да "влезе" в "технологичното време" на министерството. Мен ме увериха, че ще бъде реализирана ПРОГРАМАТА. Много ВИ моля някой, който се включи в ПРОГРАМАТА да ме информира.
за проекта | изпратено от к.йорданов | 16-01-2011 14:24
много хора се интересуват от този проек защото дава шанс на такива като нас баз никакви собствени средства да стартират собствен бизнесно това няма да стане тъй като някой от правителството си прибира тези събсидии и отчита невъзмажноста ние българите да се справяме сас малкия бизнес по този начин те отварят вратите за чужди инвестиции като по добри бизнесмени ако все пак някой получи дории и формуляр за кандедатстване моля пишете krasimir.ki@abv.bg
за проекта | изпратено от Милена | 18-02-2011 11:39
От момента, в който се появиха материалите за проекта в бюрото по труда в ДИМИТРОВГРАД,се интерисувам непрекъснато, но не получавам никакви отговори.Или по-скоро - "Не е стартирал проекта","Нямаме информация", "Четете в интернет" и т.н.Моля "Центъра за информация и услуги "ако има някаква информация за проекта - ИНФОРМИРАЙТЕ ГИ!Аз съм безработна от 2 години, с висше образование,с готова идея, която може да бъде реализирана.Ще продължа да се интерисувам от програмата докато й изтече срока или докато някой я стартира!
за проекта | изпратено от Диана | 04-04-2011 14:46
Не свърши ли това "технологично време". До кога ще чакаме? Проекта стартира септември 2009 , а сега сме април 2011 и за това време е направено само социологическото проучване. След като продължителността на проекта е 28 месеца, т.е трябва да приключи декември 2011, кога ще бъдат изпълнени останалите дейности?Няма ли най накрая някой от ръковдителите на проекта да отговори на всички нас , които се надяваме вече година и половина. Моля, господа управляващи отделете малко време и кажете в какъв срок ще можем да кандидатстваме по този проект.
изпратено от valleri | 12-04-2011 15:51
Последната информация, която мога да споделя е, че този месец би трябвало да започне записването за обучение. В индикативната програма на ОП РЧР за 2011 е залегнало и стартирането на компонент 2 /от юни месец - ако не бъркам/ и 3. Като причина за забавянето ми посочиха забавянето на търг /обществена поръчка/ за проучването /вероятно/? Мярката ще стартира, въпреки забавянето...
изпратено от gusbamps | 14-04-2011 18:53
valleri, информацията сигурна ли е? И от къде я черпиш? Защото на мен в бюрото, винанги ми казват, че нямат никаква информация за проекта, предполагам е така при всички, които са правили запитвания тук! Има ли някакъв реален шанс този проект да стартира?
изпратено от valleri | 29-04-2011 12:19
По отношение на обучението - инфото е от моето БТ, където има разлепена заповед от АЗ /от март месец/, в която се упоменава смяната в начина на подбор на обучаваща организация, която да бъде утвърдена края на април - да не е отново търг, а да се ползват вече одобрени организации /с ваучери, по всяка вероятност/ - преразказвам. Това, разбира се, скъсява техническото време за стартиране. От тук и извода ми, че обучението ще започне скоро. Посредника ми в БТ се старае да ме насочи, въпреки, че това е възможно от скоро - всички знаем за липсата на инфо. По отношение на индикативната програма на ОП РЧР - просто "питайте Google". Има я официално публикувана /нали са длъжни/. Относно по- старите ми постове - дала съм и линкове, а за проучването - бях в извадката за нашия район и ви информирах веднага. За обезкуражените - мога само да кажа, че мярката ще стартира скоро. И отново малко инфо - максималния размер на БФП по мярката е 20000лв. - поне съгласно индикативната програма. Ще пиша пак!
изпратено от Диана | 29-04-2011 14:39
Да така е, има такова изменение от средата на април, но колко скоро ще е старта можем само да гадаем. Това скоро го слушам вече 6 месеца. На въпроса ми за по- точна информация от екипа по проекта ми отговориха, че не дават по -точна информация защото не зависи от тях.
изпратено от гусбампс | 11-05-2011 20:51
очакваме развръзка...
изпратено от Анонимен | 13-05-2011 09:09
Чудесно! А кога да я очакваме тая развръзка?
изпратено от Анонимен | 14-05-2011 18:27
Има ли някой инфо по проекта от изложението „Европа за нас”?
help - bezrabotni | изпратено от VESA | 17-05-2011 14:21
И все пак дали наистина ще стартира тази програма - особено важна е за младите хора.Нека наистина да се съберем група и масирано да излезе по медиите това как нашите държавни служители се мотаят и времето на много от вас изтича !!
Аз съм на 60 г и за мене няма шанс , но за децата на България - да ??!
Проект предприемчиви българи | изпратено от Анонимен | 08-06-2011 10:54
Телефона на Агенцията по заетоста за информация е 02 9265400. Звънете и питайте кога ще стартира програмата Предприемчиви българи. Дано да стартира скоро.
изпратено от Анонимен | 13-06-2011 09:43
Звънях на този телефон , но отговор не получих. От това което ми казаха останах с убеждението , че този проект няма да го бъде.
изпратено от Анонимен | 26-06-2011 18:14
i tazi programa e za 6uro -badjanaci.ot 2 god.4akam da startira no......6te ima da 4akame
предприемчиви българи | изпратено от лилия | 24-08-2011 10:18
Програмата вече се раздвижи. От септември ще се подават заявления. До бюрата по труда още не е стигнала информацията. Надявам се всеки да каже каквото знае за да си помагаме взаимно. Ще бъде трудно но надявам се успешно. Успех на всички в тъй дълго чаканата програма.
изпратено от gusbamps | 11-09-2011 17:40
Аз нямам никаква информация, ще видя какво ще кажат на петнайсти в Бюрото по труда. Дано найстина се раздвижат нещата. Даже се чудя защо не се движат!
"Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от Данкис | 27-09-2011 14:21
Все още не могат да ми дадат каквато и да било инфо за проекта от Бюрото, в което съм регистрирана в София - вече втори месец...

Кога най-сетне ще имаме обратна връзка?!
Подкрепа на предприемчивите българи" | изпратено от Кармен | 08-10-2011 12:39
Днес по БНТ съобщиха, че проекта стартира!!! Давайте !
Подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Милена | 08-10-2011 19:17
Моля дайте повече инфо за този проект-plovdiv_accountant@abv.bg
Информация | изпратено от Йовчев | 08-10-2011 19:23
Моля да ми изпратите отговор дали човек, който не получава социални помощи може да кандидатства по този проект. Благодаря Ви предварително. E-meil: monopollyy@mail.bg
Предприемчиви Българи | изпратено от chenche | 08-10-2011 19:24
Как да се запишем за да се включим в тази програма,аз току що научих от БТВ.Безработна съм от 2 год вече.Моля Ви ако някои от вас знае нещo нека ме уведоми,Благодаря Ви!!! chenche_82@abv.bg
Бюрокрацията убива! | изпратено от Digital Rebel | 09-10-2011 11:25
Четете коментарите, от две години нищо не се случва, ей това е бюрокрацията в България!
b | изпратено от ivan | 09-10-2011 22:54
Задължен ли съм да бъда регистриран в бюрото по труда, за да присъствам единствено на обучението?
Pr.bulgari | изпратено от V_v | 11-10-2011 10:07
Програмата е стартирала на 3.10.2011г.
http://www.az.government.bg/internal.asp?Ca...1201/Menu_1201.htm
Предприемчиви Българи | изпратено от Marinela | 11-10-2011 13:56
Безработна съм от няколко месеца ,тук пише че трябва да бъда регистрирана?! Ако се регистрирам сега,мога ли да се включа или трябва да съм регистрирана месеци преди това?! marinela_nikolaeva@abv.bg
Pr.bulgari | изпратено от миланова | 11-10-2011 14:19
Безработна съм от няколко месеца ,тук пише че трябва да бъда регистрирана?! Ако се регистрирам сега,мога ли да се включа или трябва да съм регистрирана месеци преди това?
magda.milanova@abv.bg
predpriem4iwi bulgari | изпратено от az | 11-10-2011 15:17
ДНЕС Е 11,10,2011 ГОДИНА И Е ТОЧНО 24 МЕСЕЦА И 3 ДНИ ОТКАКТО Е СТАРТИРАЛ ПРОЕКТАЛДНЕС ХОДИХ В БТ И КАНДИДАТСТВАХ ЗА ТОЗИ ПРОЕКТЛПРИЕХА МИ ДОКУМЕНТИТЕ И КАЗАХА ЧЕ ДО МЕСЕЦ ЩЕ НАБИРАТ ДОКУМЕНТИЛЗНАЧИ ДО 11,11,2011 ДАТОГАВА ЩЕ БЪДАТ МИНАЛИ 25 МЕСЕ;А И ТОЧНО 3 МЕСЕЦА ПРЕДИ ДА Е ЗАКРИТА ПРОГРАМАТА ДА СЕ НАДЯВАМЕ ,ЩЕ СТРАТИРА ДЕЙСТВИТЕЛНО!УСПЕХ!!!РАДВАМ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОТ АЗ ЗА ТЯХНАТА ЕКСПЕДИТИВНОСТ И ЗАГРИ„;ЕНОСТ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ!!!
предприемчиви българи | изпратено от tania | 12-10-2011 21:11
Днес 12,10,2011 подадох заявление в БТ Бургас за този проект, но не ми дадоха входящ номер. Изобщо не водели такъв регистър. Дали и другаде е така?
изпратено от tv | 14-10-2011 13:03
Много ясно че няма да ти дадат входящ номер, за да избегнат българските корупционни схеми. Това е програма от Европейския съюз и е с европейски субсидии.
изпратено от Raisa | 15-10-2011 11:40
Някой знае ли кога е крайният срок за подаване на заявленията? Никъде не срещам информация за това.
predpriem4ivite balgari | изпратено от dani | 15-10-2011 20:27
v4era i az podadoh zaqvlenie i na men ne mi dadoha vhodqsh nomer.a predniq den kogato bqh tam ne me pusnaha 1 4as da vlqza i da polu4a informaziq...taq rabota namirisva zashtoto edna ot slugitelkite 4ak se qdosa 4e pitam za proekta..
Да можеш да чакаш, да знаеш да чакаш | изпратено от Туберкулоза Европейска | 18-10-2011 09:56
ЯСНО Е КАЗАНО ИМЕТО НА ПРОГРАМАТА - ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ!!! А АКО НЯКОЙ ЧАКА ДА СИ УПРАЖНИ ПРАВАТА ПОВЕЧЕ ОТ 3 ДНИ ТО ТОЙ НЕ Е ИНИЦИАТИВЕН, ОЩЕ ПО-МАЛКО ПРЕДПРИЕМЧИВ!!!!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВСЕКИ нАРОД СИ ЗАСЛУЖАВА УПРАВНИЦИТЕ (т.е. съдбата)!!! А БЪЛГАРИТЕ СА нАРОД - И ТО КАКЪВ!!! НО ВСЕ ПАК н-н-нАРОД!
ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА НЕ ГЛАСУВАТЕ И ДА СТЕ НЕ ИНИЦИАТИВНИ.
УСПЕХ има още 3 месеца.
срок на проекта? | изпратено от И от мен | 18-10-2011 15:10
Някой знае ли кога е крайният срок за подаване на заявленията? Никъде не срещам информация за това.
“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ” | изпратено от Ради | 18-10-2011 20:09
Кога е крайния срок за подаване на заявленията?
predpriem4ivite balgari | изпратено от gledai si rabotata | 19-10-2011 12:20
a kato glasuvame kakvo izbirame ..?
Предприемчивите Българи | изпратено от Dr | 20-10-2011 08:03
Здравейте, на Всички
1.Краен срок няма за подаване на документите за кандидатстване по програмата.
2.Старата информация която е коментирана по горе до колко месеца щяла да приключи кампанията е с изтекъл срок на годност! Кампанията ще важи цели две години до 2013 г. с точност до кой месец немога да ви кажа .
За това Ви предлагам които има желание да кандидатства по програмата да си изтегли документа за попълване който го има в сайта на агенцията по заетостта и да го занесе при отговорника Си в ДБТ , а на тези които не са се регистрирали и искат да се вклучат в програмата - да се регистрират в най скоро време за да нямат неприятни моменти в ДБТ ако се регистрират след много време , тъй като на програмата са Й удължили периода но си имат и срок за събирането на документи което надали ще е неотлъчно 2 години - най много към 6 месеца , така че УСПЕХ на Всички
Предприемчивите българи | изпратено от Вили | 20-10-2011 16:30
Отидох да се регистрирам в бюрото по труда... След дългото чакане.. на въпроса "къде да отида да подам заявлението за проекта", отговора беше "не знам"... В крайна сметка подадох заявлението (заедно с копията за образованието ми), но въпросния отговорник не знаеше до кога трябва да чакам за някакъв отговор... Ако в бюрото по труда не знаят, кой да знае!?!?!
предприемчивите българи | изпратено от Борислав Пейков | 20-10-2011 19:04
От по-горе написаните коментари разбирам, че за този проект се говори повече от година. Аз също се опитах да се регистрирам за него, но се оказа,че трябва да съм бил безработен и регистриран 12м. И СЕ ПИТАМ дали хората, които са знаели за това условие още преди година няма да са единствените успешно приети в програмата? Защото никой нормален човек няма да ходи да се подписва всеки месец в продължение на една година без да получава обещетение. Смятам, че отново само афишират някаква дейност и отново парите ще потънат неизвестно къде. Ако някой знае към кого да се обърнем с този въпрос публично нека да отговори. Смятам, че много хора ще подкрепят идеята. А не отново да махнем с ръка е да им теглим "една" на ум.
Предприемчивите българи | изпратено от Вили | 23-10-2011 15:34
До Борислав Пейков... Грешно си разбрал.. НЕ ТРЯБВА ДА СИ РЕГИСТРИРАН ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА (тези, които са регистрирани повече от година и които получават помощи - не могат да кандидатстват).... Т.е. например аз - регистрирах се, че съм безработна и веднага след това подадох заявлението за кандидатстване по този проект.. Проблема е, че не знаят до кога евентуално да очаквам отговор...дали ще ми дадат ваучер, за да мина въпросния курс ... и т.н.
Защо е тази неяснота? | изпратено от Свилен | 25-10-2011 15:14
Има много въпроси за които АЗ не отговарят.

- Защо е толкова хаотично всичко по сайтовете им?
- Докога се събират документи за 1ви етап?
- Кога започва втори етап?
- Може ли да кандидастваш за втори етап ако не си минал първи етап - защото нещо в документите, които изчетох ме озадачи, там пишеше или да си минал курса или да си ползвал услуги по програмата?
- Дали аз ако се запиша за програмата и след това ми излезе някаква хубава оферта за работа, като същевременно мога да ходя на курса ще трябва да я откажа и да седя на тия 8 лв на ден???

Едва ли някой ще ми отговори - те тия бюрократи изобщо не ги интересува народа, най-много ако имат някоя по-млада служителка да прочете какво съм писал и да ми отговори.
Подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Анонимен | 26-10-2011 20:21
Здравейте, искам да помоля за повече информация по този проект- кога, къде, как и какви са изискаванията и документите за кандитатстване по проекта? E-meil: anitta88@abv.bg
Подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от YD | 27-10-2011 12:38
Има ли някой който вече е бил удобрен за първата част (обучението) по тази програма? Гледах едно предаване където се каза, че 2500 души са подали своите заявления и до края на този месец избраните, ще бъдат уведомени! Месецът е към краят си, затова се чудя, има ли някой който вече да е включен???
Подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Proletina | 28-10-2011 11:56
Здравейте, искам да помоля за повече информация по този проект- кога, къде, как и какви са изискаванията и документите за кандитатстване по проекта? E-meil: proletinakalcheva@gmail.com
Подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Perla | 31-10-2011 22:04
Здравейте, искам да помоля за повече информация по този проект- Подала сам си документите, но незнам колко време, трябва да чакам за одобрение на обучението.
Подкрепа за предприемчивите българи | изпратено от Георги Тодоров | 01-11-2011 15:24
Здравейте!
Желая ако е възможно да получа повече информация относно проекта-Подкрепа за предприемчивите българи.Изисквания,документи,срокове и всичко което бихте сметнали за полезно.моля ви да ме насочите към подходящите информационни материали или да ми изпратите такива на e-mail:arctik@abv.bg.Благодаря предварително!
Актуална информация за програмата | изпратено от NG | 02-11-2011 11:25
Здравейте!
Наистина смешна работа е - програмата стартирала 2009 година, а в ерата на Интернет се питаме един друг, защото някой не си свършил както трябва работата.
След неуспешно търсене в нета, вкл. сайта на АЗ, звъннах на телефона им (поне него има :) На въпроса "Къде във сайта ви да намеря информация по програмата "Подкрепа за предприемчивите и т.н.", ми казаха това:
---
Ако сте в началната страница на сайта, в лявата колона избирате
Активни процедури по ОП "РЧР"". после трето римско
III. Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...", там пък второ арабско
2. BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стоп. дейност “и там избирате
"Информация за безработни лица" след което отваряте или запазвате документа
"Inaformation_BL.doc" и четете и се радвате.
---
В самия документ има връзка "тук", за заявление, което да попълните и занесете във вашето БТ. Успех!
Подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Иван Иванов | 03-11-2011 13:30
Моля дайте ми повече информация къде и с какви документи се кандидатства за проекта. Моля изпратете отговор на емайл isgp@abv.bg или на телефон 0896897285. Иван Генов Иванов. Благодаря предварително!
изпратено от zo | 03-11-2011 18:14
Дават входящи номера в Бюрото.
започване на собствен бизнес | изпратено от станимир иванов | 10-11-2011 12:21
много бих искал да получа повече информация за тази програма за подкрепа на предприемчивите българи. Моят имейл е: stanidivanov@abv.bg. Казвам се Станимир Иванов от гр. Плевен. Надявам се да получа информация за което предварително благодаря!
PREDPRIEM4IVI BALGARI | изпратено от milata | 15-11-2011 07:56
mi da vi kaja tova s otnasq za bezrabotni lica registrirani v BT bez da polu4avat socialni pomo6ti.Otivate v buro po truda po mesto jiveene i iskate molba formolqr za kandidastvane za tazi programa.Popalvate q i q vnisate pod vhod6 nomer v Bt Presnimvate vsi4ki dokumenti koito pritejavate za obrazovanie i pridobita kvalifikaciq ako imate takava.I4akate da vi se obadqt dali ste vklu4eni v kursa.Ako ste vklu4eni BTvi pl6tt patnite i stipendiq po 8 lv.na den dni v koito ste bili na obi4enie.TOVA MOGA DA VI KAJA ZA KOETO ZNAM.
изпратено от В.Еленков | 20-11-2011 11:58
на 18.11.2011 получих Уведомление за одобрение по Програмата и до 17.12.имам срок да си намеря обучаващата фирма.От Монтанско съм и ако някой вече се е свързал с фирма от Монтана,моля да ми я изпрати като адрес или телефон за връзка.Благодаря!
изпратено от IP | 21-11-2011 09:16
А как се получават Уведомленията - по пощата, тел., или на e-mail и има ли получени такива и в други градове?
Уведомления | изпратено от Тедо | 22-11-2011 14:53
Поне в Пловдив казаха, че уведомления на одобрените ще се изпращат по пощата, няма да има изнесени списъци итн. Така че, който е успял да си подаде документите, трябва да чака и да се надява...
Сагата с предприемчивите българи | изпратено от Касчей Безсмъртния | 23-11-2011 08:17
В Пловдив имаше някакви списъци в БТ. Мен ме нямаше в тях, но казаха, че ще има много добавени имена. После списъците изчезнаха. Ходих да питам за резултат и ме пратиха в първата стая вляво на втория етаж. Там ми казаха, че съм одобрен и ми дадоха някакъв документ, който да занеса в обучителната институция, която ще ме обучава. Тази институция трябва да си я избера по списък. Обаче не зная къде е този списък. Първо казаха, че е при трудовите посредници в 11 стая. Ама сега казаха в сайта им да го търсим. Обаче не мога да го намеря в сайта. Някой знае ли къде в интернет може да се намери списъкът с обучителите?
Това може да помогне на някого | изпратено от К. Б. | 23-11-2011 08:29
предприемчивите БГ | изпратено от Георги | 25-11-2011 12:25
В София има вече доста одобрени хора,начина на уведомление е по тел. или поща но най сигурено е да отидете там кадето сте си подали документите казаха,че в края на месеца изкарват списъци с одобрените и неодобрените.
изпратено от Анонимен | 25-11-2011 14:58
Bih iskala da polucha poveche informaciq na svetla600326@abv.bg za programana.Blagodarq predvaritelno.
изпратено от Анонимен | 26-11-2011 12:32
Бих желала ако някой от вас е запознат повече по темата с одобрените кандидати,да даде отговор на въпроса : каква е следващата стъпка след получаване на документите за одубрение!Къде да отида с тях ,какво точно да направя?
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ в БГ | изпратено от г.д. | 26-11-2011 14:31
При мен се получи проблем с класирането в курса за компонент 1,защото съм имал и икономическо образование.
де ка е дедо | изпратено от г.д.с. | 26-11-2011 19:06
Обучението ще премине.Проблема ще е в бизнес плана,защото ще се наложи изработването му да е самостоятелно или да си платиш за да ти го направят на добро ниво .Защитата му също ще е проблем-трябва да бъде избран хай-добрия от всички участващи.То и бизнес инкубаторите бяха със бизнес план,а така също и разните му програми за бизнес ангели ...с две думи най-лесно е да си обучаваща организация и да направиш обучението на хората,че си винаги на далавера-все си вземаш парите."Обажда Ви се Ники Алтънчев щото ""може"" да печелите кола,ама за по-сигурно изпратете един смс на цена... лева" .
you shittin' me?! | изпратено от Георги Х. | 30-11-2011 21:59
Мисли българино, не бъди мързелив!Тук става въпрос за "Подкрепа за ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ българи", ако някой не може да се справи с елементарната процедура с кандидатстването.....
код 405040 по СППОО | изпратено от Стойко Христов | 02-12-2011 12:24
Здравейте !!!
Аз съм Стойко Христов от гр. Пловдив. Взех си известието от бюрото по труда на 22.11.2011г., за професионална квалификация по специалност "Бизнес- услуги" код по СППОО 3450401- Сътрудник бизнес услуги. До 1.12.2011г. проучвах одобрените фирми /на място/ за обучение в гр.Пловдив. Оказа се, че има много малко кандидати по този код и много току що регистрирани фирми за обучение. Затова се спрях на обучаващ орган който е от около 20г. , по-точно "Дом на науката и техниката" който за гр.Пловдив е на ул."Гладстон" № 1 с директор Атанас Коюмджиев, организацията е "НТС- Инженеринг" ЕООД. За момента има записани в курса двама човека, аз и още двама приятели сме готови да се запишем и ще станем пет човека, но курс се прави ако групата е осем или повече човека. Молбата ми е хората който са от гр.Пловдив с този код / 405040 / да споделят дали са открили по-добър обучаващ орган, или да се съберем и запишем там. Моля Ви пишете ми на stoykohristov@abv.bg
изпратено от Peter | 06-12-2011 22:01
Имам икономическо образование и мога да участвам на втория етап.
Трябва да изготвя бизнес план , но никъде не намирам критерия по който трябва да бъде изготвен.
изпратено от Анонимен | 07-12-2011 13:02
Може би първо трябва да се подаде Заявлениe за консултиране преди да се започне работата по бизнес плана, предполагам ...
изпратено от Виа | 09-12-2011 16:59
Ако имате завършено икономическо образование без значение дали средно или висше и без значение по каква специалност НЯМА да бъдете одобрени по тази програма. Срокът е до 2013г или до изчерпване на бюджета. Субсидия по тази програма неможе да получават лица, които получават друг вид държавна помощ. По този проект се кандидатства на няколко етапа:
1. за обучение в направление среден и малък бизнес, където според замисъла трябва да те научат как се пише бизнес-план. Друг е въпросът дали това ще стане.
2. След като разбработиш бизнес плана кандидатстваш за неговото одобрение.
3. Защита на бизнес- плана.

Ако някой неможе да се справи с разработването на бизнес-план мога да му помогна, разбира се срещу заплащане :)
програма-предприемчивите българи | изпратено от калата | 11-12-2011 12:04
Здравейте,изчетох внимателно коментарите и относно последния от г-н Вия,който според мен хич не е запознат,Как разбра и къде прочете че тези със образования няма да бъдат одобрени?
и относно обучението за лица който нямат образование,според мен идеята трябва да е не само как се пише бизнес план ами как се управлява после този бизнес което е по важно??
моля да ми отговорите г-н Виа
изпратено от Виа | 11-12-2011 19:37
Отговарям на- "програма-предприемчивите българи". Как рабрах и къде прочетох- работя в тази система. Както описах вече това са етапите за кандидатстване по тази програма:
1. Обучение за придобиване на професионална квалификация по професиите: “сътрудник в малък и среден бизнес”, “сътрудник в бизнес услуги” или “икономист”. Неможе да се обучават граждани, които вече имат придобито такова образование. Когато сте подавали заявление за кандидатстване, вие сте видели и полълнили- имате или нямате придобито такова образование.
2. Одобрените ще преминат през обучението и практически ще се занимават с разработването на бизнес-плана за бизнеса си.
3. След това с бизнес- плана, който са разработили в учебния център ще имат възможност да кандидатстват за финансиране.
4. Ако бизнес-плана бъде одобрен, се явявате пред комисия, за да го защитите.
5. След финснсиране на бизнеса никой няма ангижимента да ви помага за управлението. Счита се, че това сте го научили на обучението.
изпратено от Az | 11-12-2011 19:48
програма-предприемчивите българи, А бе, като те гледам колко грамотно пишеш ще искаш не само някой да те учи как се управлява, ами да дойде и да ти го работи. Човекът много ясно е обяснил. И аз като подавах от бюрото и на мен това ми казаха. Не знам какво не ви е ясно.
Между другото мн от учебните центрове отказват да правят обучения от БТ, защото не им бли изгодни. Така, че тези, които са одобрени трябва да изровят всички такива в града. Мисля, че може и задаочно да се кара по интернет.
изпратено от Виа | 11-12-2011 19:53
Искам само да допълня, че тези, които имат завършено икономическо образование могат да кандидатстват направо за втория етап. Да разработят сами бизнес-план и да кандидатстват за него. Каква е структурата на бизнес- плана зависи от отрасъла и вида на бизнеса. Имат право на 5 часа консултации, в които консултант преглежда бизнес- плана и ви казва дали е необходимо да правите корекции по него.
калата | изпратено от калата | 12-12-2011 21:58
Здравейте,отново г-н Виа обръщам се отново към вас този път с благодарност за по-изчерпателния отговор,а именно както обясниха и по радиото както казват и в бюрата, също и в агенцията ,че тези със икономическо образование няма да преминават обучение ,същите преминават на консултация,на втори етап и по-нататък в проекта,
И само да добавя че ако се окаже не така, ще е много жалко не само за хората кандидатствали,ами и за цялата икономика и за пореден път ще потвърди неефективността на системата и тези проекти
калата | изпратено от калата | 12-12-2011 22:12
здравейте и вие г-н Аз,на вас не знам какво друго да кажа освен,че не претендирам да съм най-грамотния но вие също не пишете особено грамотно,намерих ви три грешки в двете изречения които сте написали.относно информацията,следя много внимателно къде и какво се обяснява и изнася по проекта,относно обучението аз лично нямам нужда от такова но явно не четете внимателно!!!
предприемчивите балгари | изпратено от кики | 16-12-2011 16:39
zdr kak moga da kandedatsvam zapisana sam v buroto po truda ot skoro v gr burgas 1 poznata kandedatstvala i kaza 4e q prieli moga li i az da kandedatstvam i kakvi sa usloviqta 4e nikoi ne mi dava informaciq emeila mi e masajistkata_76@abv.bg
proekt predprimchivi bulgri | изпратено от Shenol Kadir | 19-12-2011 16:19
Zdraveite,do kolkoto razbrah veche startira programata "Predprimcivi Bulgari",nqkoi moje li da kaje dali veche se e vuzpolzval ot programata v smisul da e podal i da sa mu prieli proekta za razglejdaene?
изпратено от tania | 22-12-2011 18:31
Здравейте, знае ли някой , ако вече си одобрен за кандидатстване с бизнес проект ,подготвяш го, междувременно може ли да започнеш работа прим. на 1/2 бройка и да участваш по компонент 2 ?
изпратено от Виа | 04-01-2012 16:23
Неможе да участваш в програмата, ако си започннал работа. Избираш или да започнеш работа или да кандидатстваш с проект. Идеята на тази мярка е подпомагане на безработни за започване на собствен бизнес.
изпратено от tania | 06-01-2012 13:01
Благодаря Ви. Имам още един въпрос. Какъв е реда? Кога трябва да се регистрира фирмата? Кои разходи от бъдещата дейност могат да се покрият от финансирането? Прим. разходи за работни заплати и осигуровки ?
изпратено от Запитване | 07-01-2012 21:00
Здравейте, какво представлява бизнес-проекта, в смисъл на 100% разработен бизнесплан ли е? И за колко време трябва да бъде разработен? Благодаря!
изпратено от toni | 09-01-2012 17:38
Относно г-н Виа.Как мога да се свържа с Вас.Моят имейл е tonevtoni@abv.bg.
изпратено от Анонимен | 09-01-2012 21:48
BIABIAMORTALE@ABV.BG
изпратено от Nina | 10-01-2012 20:08
Zdraveite bih iskala da popitam na vsichki podali dokumenti za tozi proekt li davat vhodqsht nomer. Az podadoh dokumenti no mi kazaha da ischakam potvarjdenie sas sms che sam udobrena za kursa i ne mi dadoha nikakav vhodqsht nomer. Blagodarq predvaritelno za otgovora.
проект подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Николай Генов | 23-01-2012 15:11
Учавствам в момента в курс по компонент едно.Удивен съм колко гъсти облаци има в главите ни и какви бурни ветрове ни носят на бял кон през полето на живота.Накъде отива света.50 000 000лв.чакат да бъдат разпределени .Който е дошъл "да гушне кайметата и беж да го нема"да си ходи.Няма да му помогнат и "наште" ора.Който не е готов да стартира собствен бизнес-по добре да не се захваща.По-малко опасно в момента е да си сам сред шестметрови гладни крокодили в Нил.След приключване на обучението и защита на бизнесплан от семпъл и непридирчив вид,следва кандидатстване по компонент две-тук вече се изисква да имаш работеща идея.А знаете ли какво означава това?Да сте наясно на практика с един милион сложни неща които вишистите икономисти дори не са помирисвали/освен ако не са практикуващи бизнесмени/.Големите акули в бизнеса са в паника и гледат объркано и глуповато,като се чудят кога да си теглят куршума-а ние ще правим прощъпулник в това истинско изкуство.И така-къде ви е бизнесидеята.
potkrepa | изпратено от zaza | 23-01-2012 16:47
prosti4ko nese nadiavaite balgari,,pritpriem4ivi,,
проект подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Eмил Игнатов | 25-01-2012 15:44
Aз също участвам в курса.Според мен това обучение не е излишно и то има за цел да се изчистят малко тези облаци.Не бива да се мисли само за парите от проекта,то е ясно от пръв поглед,че няма да бъдат достатъчни за старта на един реален бизнес, та макар и най-малкия да е.Погледнато принципно идеята е много добра.Страхувам се да не бъде всичко опорочено както става обикновено. Критериите за оценка на бизнес плановете да бъдат гъвкави и адаптивни към всяка идея.Дано се намери сигурен способ за пресяване на фалшивите и кухи бизнес проекти-те може да са перфектно написани.Ако лично всеки защити проекта си,...ще видим.
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Виктория | 27-01-2012 14:08
Не бях одобрена за Компонент I, подала съм документи за Компонент II и чакам отговор. Междувременно съм изготвила бизнес плана си. Въпрос - ако реша да открия фирмата преди евентуалното одобрение на проекта и финансиране по програмата, това може ли да попречи на класирането ми или, с други думи, трябва ли задължително да чакам края на програмата, за да стартирам нещата? Благодаря предварително.
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Виктория | 27-01-2012 14:19
Допълнителен въпрос: фирмата може ли да се открие заедно със съдружник (ООД) или трябва да е самостоятелно начинание на бенефициента по програмата?
проект подкрепа на предприемчивите българи | изпратено от Eмил Игнатов | 27-01-2012 20:50
Виктория, не си одобрена за Компонент I, понеже имаш висше образование.По поставените от теб въпроси съдя, че не поддържаш тясна връзка с компетентните лица от трудовата борса на твоето населено място.Първата фаза от Компонент II са задължителните консултации които трябва да направиш с лицензирана фирма, за да направиш своя проект според определените изисквания.
Според мен има вероятност за ремонт на проекта ти,защото фирмите за консултации не са известни,а оттам и конструкцията на бизнес проекта.Моят курс ще завърши след по малко от месец.Обещаха ни до края му да станат определени и известни консултантските фирми и другите неизвестни,като конструиране на бизнес плана и т.н.
За другите ти въпроси по които не съм писал, най-компетентно ще ти отговорят на консултациите.
Подкрепа за предприемчивите българи. | изпратено от tvv | 29-01-2012 23:40
Значи нека да ви дам малко яснота по регламента за кандидатстване по програмата. Първо това че имаш висше образование не е никаква пречка да кандидатстваш по програмата, освен ако не е икономическо. Второ, ако не си одобрен по Компонент I НЕ МОЖЕШ да кандидатстваш за Компонент II, по простата причина че регламента по Компонент II още не е известен. :) Но дории да е известен ако гореизказалата се "колежка" е готова с бизнес проекта си това няма как да стане без да и е бил назначен служебен консултант от Агенцията по заетоста. :) По въпроса с откриването на фирмата предварително си е лично на твоя отговорност Виктория. Защото субсидията която се отпуска за всеки включва и ангажимент по процедура за регистриране на фирма. Т.е. фирма та трябва да се регистрира СЛЕД одобрението на проекта, подписването на договорът и получаване на субсидията. Преди това не е желателно да имаш регистрирана фирма на твое име.
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Виктория | 30-01-2012 11:31
Явно всеки си има различна информация, защото на мен в Бюрото по Труда ми казаха да си попълня формуляра за искане на консултации и го приеха, но не знаят кога ще започнат самите консултации (казаха около месец март). Наясно съм, че бизнес планът, който имам, най-вероятно ще претърпи корекции според изискванията на програмата (когато те станат известни). Така или иначе ще открия фирма, въпросът е дали трябва да е еднолична, за да мога да получа финансиране, или може да е вид съдружие?
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Eмил Игнатов | 30-01-2012 14:09
Така е, всеки решава задачата от проекта по свой начин...Как ще постъпят хората даващи консултации и оценяващи проектите, когато на практика задачата има повече видове решения /съобразени със законовите уредби /?
Формирането на ДМА-сграда,особеностите по откриването на фирмата и други темподобни...
Проект Предприемчиви българ | изпратено от pokahontas | 06-02-2012 16:03
Аз също в момента карам курса и съм много доволна от преподавателите и обучението !
А относно въпроса на Виктория -
Казаха ни че задължително трябва да сме регистрирани като ЕТ !!!
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Емил Игнатов | 06-02-2012 21:38
Като ЕТ-?това е ново, абсурдно и ненормално!!!Не вярвам на това твърдение...в противовес е със здравия разум!!!
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Анонимен | 12-02-2012 22:08
Здравейте !!! Може ли някой да каже със сигурност дали фирмата трябва да е ЕТ или може да е ЕООД или някакъв вид пр.
Благодаря !!!
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Виктория | 15-02-2012 10:43
Никъде не откривам никаква информация за следващия етап - там би трябвало да ги има тези изисквания, но да е задължително ЕТ се надявам да не е сред тях. В Бюрото преди седмица ходих и пак питах за програмата, в типично бюрократичен стил ми се отговори - "Ами когато излезе информация в сайта - тогава." То пък поне сайтът да ставаше за нещо ...
Проект Предприемчиви българи | изпратено от Анонимен | 16-02-2012 11:57
Колеги-бъдещи бизнесмени, не влагайте излишна енергия и емоции, не разбрахте ли още какво става, в момента е мъгла с 1 метър видимост.
Контролирана мъгла, не знаем за какво е предназначена и за какви цели!!!
Също и за трохите *парите* предвидени за нас от този проект...
изпратено от Виа | 16-02-2012 12:59
Какви ще са допустимите разходи това се определя от закона за счетоводството съобразно нормативно допустимите разходи за вида дейност.
Тези пари ДО 20 000 лв се дават на едно безработно лице. Така, че съдружие не се допуска.
изпратено от Виа | 16-02-2012 13:04
Всички разходи по проекта включително регистриране на фирма трябва да са направени след одобрението на бизнес плана. Разходи направени преди одобрението на проекта си остават за ваша сметка.
изпратено от Виа | 16-02-2012 13:11
За повече яснота, изпращайте въпросите си на business_plan@abv.bg
изпратено от Анонимен | 17-02-2012 11:10
Е нали за да се кандидатства с бизнес плана за отпускането на средства по програмата, трябва вече да имаш регистрирана фирма? Нещо не ми се връзва с предпоследното обяснение ...
Проект предприемчиви българи | изпратено от станева | 17-02-2012 16:11
Здравейте,на всички аз също кандидатствах по проекта за предприемчивите българи на 24 януари ,но не ми е ясно в какъв срок от време ви уведомяват че сте одобрен за обучение по компонент 1 .Може ли някой да сподели точна информация ,в какъв срок от подаването на заявлението ви съобщават че сте или не сте одобрен за обучение .Моля ако някой има по вече информация да ми пише на Е-маил
staneva.bg@abv.bg) Благодаря на всички ви .
изпратено от Виа | 17-02-2012 16:15
Всички одобрени вече са информирани и курсовете за започнали, на места даже са на приключване. тези които имат средно или висше икономическо образование не попадат в Компонент 1. Те могат да кандидатстват с готов бизнес план по Компонент 2, като имат право на 5 часа консултация със специалист. За тези, които имат нужда от консултации и разработка на бизнес план това е e-maila business_plan@abv.bg
изпратено от Виа | 18-02-2012 02:54
Тъй като възникнаха въпроси относно финансирането искам да направя следното пояснение. Парите по одобрените бизнес планове не се дават предварително. Вариантите са два- кандидатствате с бизнес плана си за креди пред банка, която финансира по такива програми. За сега се спряга, че това е Сибанк. Или използвате собствени средства. Необходимо условия да имате създадени работни места във вашата фирма. Парите по програмата се изплащат след направена ревизия за тяхното изразходване.
изпратено от Виа | 18-02-2012 09:01
И още едно пояснение - аз понеже съм малко лакома ... се правя, че много ги разбирам нещата (а то инфо няма). Та си пускам зарибявки и си чакам ... шаранчета на плувка.
глупава работа | изпратено от Плами | 18-02-2012 19:52
Таккка изчетох почти всички коментари. Аз си оставам с впечатлението, че бизнес предприемачите трябва да се с неикономическо образование :) на пръв поглед. Мнението ми е, че е страшна тъмна Индия и се надявам, че ще имаме някакъв шанс да реализираме проектите си и да започнем бизнеса си. Вече 5 месеца съм на Борсата и се моля всеки ден да има развитие по проектите защото без работа и без пари разбира се не се живее. Имам чувството, че съвсем умишлено се бавят нещата за да могат възможно най-много хора да се откажат и да останат тези упоритите и наистина искащи да им се случат нещата. Не съм песимист, но изглежда адски несериозно всичко като всичко в БГ. Дано да имаме сили и да коментираме Компонент 2. А до Виа ще и кажа, че не сме чак толкова тъпи, че да не можем да си направим БП!
изпратено от Виа | 18-02-2012 19:54
Проекти за кандидатстване за финансиране се приемат до 60 дни след обявяването на изискванията и насоките за бизнес плановете по Компонент 1. Още не се знае кога ще е това. Решението дали проектът е одобрен се обявява до 3 месеца след подаването му.
Ако проектът ви е одобрен, това се вижда в изнесени списъци, заедно със сумата, която ви е отпусната (ДО 20,000 лв.). Подписвате договор и започвате реализацията.
След подписване на договор веднага трябва да пуснете искане за първоначално финансиране, което може да е в размер ДО 20% от общо отпуснатата ви сума. Искането се удовлетворява до 10 работни дни.
Имате право на междинно плащане след тези до 20% авансово плащане и крайно плащане след завършване на проекта. След всеки етап на плащанията се правят ревизии за изразходване на средствата.
изпратено от Виа | 18-02-2012 19:59
До изпратено от Виа | 18-02-2012 09:01

Уважаеми анонимен,

Помагам с информация на всички, които се интересуват от това, защото както по-горе написах работя в тази система. Много от хората тук ми изпратиха мейли с конкретни запитвания, на които отговарям напълно безкористно и доброволно. Ако вие не се нуждаете от информация или имате такава, моля я споделете или замълчете. Защото хора като вас, които само хленчат и с нищо не са полезни е пълно на всякъде.
изпратено от Виа | 18-02-2012 23:04
Лисичка съм аз Виа ми викат. много зная и много компетентна съм, но нищо ново не казвам, че то какво да кажа - всичкото това вече го има писано и разписано, и в нета на 100 места може да се намери и прочете. Нооо някое лапни-...анче все ще се хване. Е па нали затуй 5 пъти майла си дадох, ще се чака ... няма как, все ще клъвне някой.
изпратено от Виа | 18-02-2012 23:08
май, май сама взех да си говоря, ... ее чакай ... чакай ... ще се оправя, не се бойте ... и вас ще ви ....
изпратено от Антон | 19-02-2012 02:47
На тебе като ти е ясно на мен не ми е. Къде е тази информация, която я има писана и разписана на 100 места? Стига, че човека обяснява, ами все ще се намери някой, който типично по български да започне да плюе и злорадства. Аз лично си зададох въпроса на електронната поща и никой нищо не ми е поискал или намекнал. Който иска да не пита, аз питам защото искам да съм наясно. В крайна сметка никой не те кара на сила да правиш нещо.

Пфуууу, аман от ненужни хора, които само пречат. Ако знаеш нещо по-добре го напиши, от колкото да плюеш.
изпратено от Анонимен | 19-02-2012 22:41
Искам да попитам когато си направим бизнес плана защо е необходимо предварително да си регистрираме фирма.На ли се водим безработни
изпратено от Анонимен | 19-02-2012 23:36
A бре хора вие от небето ли падате...
изпратено от BBkn | 20-02-2012 01:21
на някой явно им харесва да са с професия безработен
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 01:27
От всичко до тук става ясно, че никой няма да де ей така 20 000 лева. Щом има намесена банка и кредит работата е ясна- това е правено пак за големите да се налапат. Нали след това някой трябва да плаща лихвите по този кредит. Ако се замислите обаче 20 000 лева не стигат до никъде да се реализира едни читав бизнес, че и работни места да създадете. Не стига това, ами след една година не е ясно дали няма да ни накарат да връщаме и главниците, ако бизнеса се окаже не доходоносен. Набутката е от всякъде и ние пак се вързахме.
От БТ ми казаха, че ако някой започне работа до като кара курса трябва да продължи да ходи, само нямало да му се плащат тези 8 лв на ден. Кой ще е този работодател, който ще те пуска да ходиш на курс?
изпратено от Плами | 20-02-2012 10:59
Незнам но колкото повече време минава толкова повече се забатачват нещата. Не искам да засегна или да обидя някой, но мислите ли че хора със среднообразование могат да си управляват бизнес????????????? колкото и да се обучават работата е халифакс...... ще изчакаме и ще видим. Аз лично отклоних няколко предложения за работа с надеждата, че видиш ли ще ми се осъществи идеята за бизнес. Колкото повече време минава обаче .... ми се струва, че съм сглупила. Дано нещата да се подобрят. Гледах статистиките за какъв точно бизнес искат кандидатите да ги финансират; автомонтьори бяха първи до къде обаче ще им стигнат тези 20 бона незнам. Пожелавам успех на всички и се надявам след време да пишем: Бизнеса върви добре разширяваме фирмата! Успех
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 20-02-2012 11:57
Колеги бизнесмени *бъдещи* според мен никой не може да ни задължи да работим с кредити.
Това е вариант само при условие, че си *сам в пустинята*, а тогава ще си 100 процента *слънчасал*...
Обичам екстремните спортове, приемам всичко като поредното предизвикателство!!!, само, че ситуацията е друга.
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 14:07
Тази програма е пълна глупост. Поредната измишльотена, с която да се каже пред Европа ето ние освояваме успешно едни пари. Дайте да напрфавим една сметка до какво можеш да направиш с 20 000 лева, а да не говорим, че те няма да дадат на всички по 20, а по по-малко:

1. регистрация на фирма, ако е ЕТ с хонорара с адвоката и държавните такси около 400- 450 лева
Ако е ЕООД около 600 лева.
Заплащат се еднократно
2. Счетоводител, според това да ли ще сте регистрирани по ДДС или не между 100 и 200 лева. Заплащат се всеки месец.
3. Лично осигуровки, ако се осигурявате като самоосигуряващо лице е около 250 лева. Плащат се всеки месец. Като в края на година се прави изравняване и и в повечето случаи има доплащане.
4. Минималния осигурителен доход е 450 лева, значи и тази сума месечно се приспада от тези 20 000 лева.
5. Ако решите да се осигурявате на по-висока заплата примерно 1000 лева, съптоветно соигуровките ви ще бъдат около 400 лева на месец.
изпратено от продължавам със сметките | 20-02-2012 14:17
Смятам ги грубо някой да не ме обвини, че не са съвсем точни цифрите.
Така до тука сме дали 450+12. 100+12.250= 4 650 лева.
Обаче те искат да открием поне едно работно място. Назначваме някой със заплата 500 лева примерно, който с осигуровките, които трябва да му плащаме ни излиза около 650 лева на месец. Сметките стават така 450+12. 100+12.250+12.650= 12 450 лева
Наем на помещение, ток и др консумативи- всеки сам може да си ги сметне, защото наемите са мн различни. Да речем средно 300 лв на месец. Сумата набъбва до 16 050лв. Ами, желая ви успех с 4000-5000лв за почнете бизнес. Като все пак трябва да се купи и някакво оборудване, обазавеждане, машини, консумативи и т.н
Аз лично не виждам слисъл.
изпратено от Плами | 20-02-2012 16:12
Моите сметки са същите няма да ми стигнат тези 20 бона. Мисля, че затова икономистите могат да успеят защото ще си водя сама счетоводството и ще спестя пари. Другият трик е да наемем човека в неравностойно положение инвалид на 4 часа примерно :) издавам моите хватки по моя бизнес план. Като направих финансовата част на плана съм с -5 000 хилки и се чудя от къде да спестя. Има едно хубаво нещо в идеята, че можем реално да видим какво можем да направим за да изпълним едно наше желание да стартираме бизнес. Аз лично ако не успея съм сметнала и за мен лично ако трябва да стартирам сама без пари от тях ми излиза, че ако работя сама и взема обзавеждане втора употреба ще имам нужда от по-малко пари за зареждане. 10 хиляди ще ми стигнат да пробвам да видя дали съм все още толкова добър търговец. :)
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 16:17
втора употреба неможе
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 16:20
Не всички икономисти са счетоводители, а и да са в край на годината отчетите трябва да са заверени от гл. счетоводител, за който по закон си има изисквания. Така, че и тези с икономическо образование са в същия кюп.
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 16:24
На втората година става още по-жална си майка. Към всички тези разходи трябва да прибававите и лихвите. Средно един кредит от 20 000 лева за една година лихвите му са около 3000-4000 лева годишно.
изпратено от tania | 20-02-2012 16:38
Здравейте, може ли някой да ми каже кога трябва да регистрирам фирмата? Ако я регистрирам сега и чакам да участвам в компонент 2 с разработен бизнес план, рано ли е?
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 16:45
не бързай рано е още, а и няма яснота каква трябва да юридическата форма ЕТ или ЕООД
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 16:54
Благодаря!
изпратено от Плами | 20-02-2012 18:56
Счетоводството ще си го водя сама, а когато подавам данъчна декларация ще ми е нужен експерт счетоводител, който ще ми вземе стотина лева еднократно за годишната декларация. Знам, че втора употреба неможе да се закупят, но ако четете внимателно имам в предвид ако сама си финасирам бизнеса.
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 19:11
не ви нужен експрет- счетоводител, а главен счетоводител- има разлика
изпратено от Анонимен | 20-02-2012 19:13
Може би наистина тези,за които сами ще си финансират бизнеса тази програма ще бъде изгодна, но пак остава риска дали след 1 година ще има възвръщаемост бизнеса ви, за да не се наложи да връщате тези 20 бона.
изпратено от Плами | 20-02-2012 19:23
Мисля, че се влускаме в коментари с които предполагаме какво ще се случи или няма да се случи. Истината е, че тези пари са малко за да се изготвя дългосрочен план за 2 години примерно. Предполагаме и пишем глупости. Ще поживеем ще видим дали идеята ни за бизнес може да се реализира или не. А по това дали е експерт или обикновен счетоводител има значение от самата фирма по статут каква е.
изпратено от Анонимен | 23-02-2012 20:42
Можели някои да ми каже ,имат ли право хората които ни осигуриха обу4ението да ни искат Копие от БИЗНЕС ПЛАНА.
изпратено от Анонимен | 24-02-2012 09:55
Обучителите ли ти искат копие от БП?
изпратено от Виа | 24-02-2012 13:19
Ако имате предвид учебните центрове, където се проведе обучението- те са трета страна по тази програма и нямат никакви право да ви искат копие. БП единствено се предоставя на консултанта в компонент 2 за преглед преди да кандидатствате с него.
изпратено от Виктория | 24-02-2012 17:54
Потвърждавам информацията от Виа от 18.02 (още повече, че е копната от мой пост в един форум :-) ), но въпросът за това дали като регистрираме фирма ни отпада регистрацията в БТ и мен ме интересува.
изпратено от Анонимен | 24-02-2012 18:17
В момента, в който регистрирате фирма вие вече не се водите безработни. Нали това е едно от условията да се регистрирате на борсата- да нямате действаща фирма. А, и идеята е с тез фирми да започнете да работите. Няма как хем да получите финансиране от европрограма, хем да се водите безработни.
относно фирмата | изпратено от курсист | 24-02-2012 20:32
Ако, фирмата е създадена до края на 2007г. и не е стартирала, т.е. само са пускани нулеви годишни финансови отчети до сега, също се считаш за безработен нищо, че имаш регистрирана фирма.
изпратено от Анонимен | 24-02-2012 20:49
Да, това казах- може да имате фирма, но от БТ изрично са ви поискали декларация от НАП, че фирмата ви не работи. А, сега когато кандодатствате по еврофинсиране нали трябва вече да е работеща тази фирма....
изпратено от Анонимен | 24-02-2012 20:51
а бе има хора тука, които задават олигофренски въпроси. Толкова ли нямате малко от малко логично мислене, че питате такива тъпотии?????

Вашата работа, ако може и парите да вземем, ама и безработни да се водим, ама и някой да ни върти бизнеса, еееееее
по темата | изпратено от курсист | 25-02-2012 00:43
Явно много куцат работите, като се започне от подбора на *бизнесмените*...
Това няма да стане Проект предприемчиви българи, а Проект давене на предприемчиви българи!!!
Изразходиха се стотици хиляди лева залудо, а може би и повече, както казва народа, за спасяване на разни вегетиращи, сиви, мутренски, учебни центрове до тук...
изпратено от Анонимен | 25-02-2012 02:08
Цялата работа е едни хора да се отпишат от борсата и управляващите да кажа- ето, безработицата спадна. И усвоихме едни пари от Европа като ги дадохме на хората да си направят фирми и те вече не са безработни. А, че банките ще се налапат никой не го казва, че после ще кажат връщайте ги тия пари и това никой не го казва. Пълна измама.
изпратено от Виктория | 27-02-2012 07:27
Това, че някой не може да разбере тънкостта в даден въпрос не прави питащия "олигофрен". И стига сте заливали темата с негативизъм и догадки - какви банки, какво връщане на пари? - вземете малко да се поразровите повече по темата, да видите как ще се отпускат средствата и тогава пак си плюйте като ИСТИНСКИ българи!
Ще има ли скоро консултации ? | изпратено от Веселин Влаев | 27-02-2012 12:12
Номер 9 съм в списъка с регистрираните за Вторият етап: Консултации , но от 12.12.12г. и след поредното ми запитване до Борсовият ми посредник: Кога ще са консултациите ? отговорът е : Вие поне сте в списъка , защото тези които завършиха вече курса още не са записани за вторият етап. За момента все още не е избрана консултиращата фирма от Агенцията по заетост и това щяло да стане след конкурс , но дата няма.
Ако някой работи там нека каже кога ще има конкурс, защото 4м. изминаха и на батерии не се живее , а и бизнес без пари не се прави.
изпратено от Анонимен | 27-02-2012 17:23
Срокът на тази програма в 2013г.
Коментар | изпратено от Анонимен | 28-02-2012 18:18
Здравейте! Аз вече карам този курс и до колкото знам, тоест прочетох в брошурата за тия пари, че се отпускат безвъзмездно. Вярно е че безплатен обяд няма, но така пише и в договора, който подписах с Бюрото по труда.
изпратено от Анонимен | 28-02-2012 19:54
канарчета...
изпратено от Анонимен | 28-02-2012 21:02
ако не ти потръгне бизнеса и не можеш да осигуряваш поне едно работно място в продължение на една година след като стартираш бизнеса си, ще трябва тези пари да се връщат
изпратено от Анонимен | 29-02-2012 10:20
Как да се разбира едно работно място, твоето собствено плюс едно друго, или твоето собствено - като едно работно място?
изпратено от tania | 29-02-2012 12:08
По тази програма поемат разходите за заплати само за три месеця, по сле не се знае разходи за ток, телефон, наем и др. консумативи да ли ще се поемат, май и те са за три месеца. И какво излиза че ти след три месеца пак си набутан да се оправяш сам с осигурвки, за плати и други. ще ти остане само хамалогията с отваряне на фирма и попълване на документи за отчитане на разходите пред проверяващите. И накрая не се знае дали няма да връщаш и пари. И за раб. място което трябва да осигуриш и там , за чие раб. място става въпрос?
изпратено от Анонимен | 01-03-2012 13:48
работно място на още един безработен освен твоето- за една година

твоите осигуровки и заплата не се покриват от тези пари- за твоя сметка са си
изпратено от Анонимен | 01-03-2012 20:49
за справка-има ли някъде официално съобщение за твърдението :работно място на още един безработен освен твоето- за една година

твоите осигуровки и заплата не се покриват от тези пари- за твоя сметка са си.
благодаря!
изпратено от Анонимен | 04-03-2012 00:24
с 20 000 лева не знам какъв бизнес можеш да започнеш, като си платиш всички такси, данъци, осигуровки, касови апарати, наеми, консумативи и т.н, че и заплата на някого да плащаш- това са пълни глупости

чудят се как да накарат хората да се отпишат от борсата, за да кажат, че безработицата е спаднала и пак далавера с банките, защото те ще раздават парите.
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 04-03-2012 16:34
Сумата 20000 лв. е малка, но и не малка при условие, че се отпусне цялата и няма условие да откриеш второ работно място задължително, което да ти е воденичен камък в данъчно отношение и това второ работно място да не ти е необходимо в началото.
Ние от своя страна трябва също да поставим условия, спрямо сумата която ни се отпусне.
Лошото е, че няма яснота и правила на играта.
Проекта е за подпомагане, опасявам се тази помощ да не стане като приказката с *мечешката услуга*!
Все още вярвам в проекта, защото нищо не е ясно и се надявам негативизма ни да е бил погрешен...
Имаме нужда от тези 20000 лв., борбата ще ние е на два фронта-данъчни задължения и сива икономика.
Аз лично планирам половината от сумата да използвам стратегически-срещу конкуренцията в икономиката която не плаща данъци / тя никак не е слаба/.
Не зная хората от Агенцията по заетостта ще отчитат ли и тези фактори при изготвянето на проекта.
предприемчиви българи компонент 2 | изпратено от капка попова | 06-03-2012 14:19
мола да се обясни компонент2 СППОО3450501 малак и среден бизнес по проект "подкрепа на предприемчиви българи"
изпратено от Анонимен | 07-03-2012 16:58
какво по-точно да се обясни?
изпратено от Анонимен | 07-03-2012 17:59
и тя не знае
изпратено от глупости на таркалета | 08-03-2012 01:16
компонент 2 като си напишите БП имате право на 5 часа консултации при консултираща фирма (тия фирми дето по принцип пишат такива БП) да ви проверят дали всичко е по инструкциите и методиката за разработка на БП- това е.

Другият вариант е да си платите на някой да ви го разработи, като този разход се приспада от субсидията.
Ама като цяло това е пълна глупост с тия пари. Те първо няма да дадат по 20 хил лева, а по колкото решат ДО 20 000. И после изискванията са такива, че до никъде няма да стигат парите. Всеки е решил да прави разни работилнички, фризьорски, козметични салони, автосервизи, магазинчета, павилиончета, да взема под аренда язовири, да строи къщи за селски туризъм и все неща, които на този етап не са конкуретно способни и няма да пребъдат. Защото конкуренцията е голяма, големите фирми изяждат малкия бизнес, а стагнацията и глада вече са големи и хората нямат пари.
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 08-03-2012 10:34
Според мен шанс имат само тези безработни, които имат работещ пробен бизнес в сивия сектор.По-хубаво практическо обучение от там няма!
Естествено то продължава дълго. Тук е истината в знанията...
И тези пари ще са бонус-помощ при излизането им на светло.
Проект предприемчиви българи | изпратено от ГИА | 09-03-2012 08:48
Аз също карам курса и съм доволен от него!!! Но тези неясноти около изготвянето и кандидатстването за Безвъзмездна помощ , ми се струват нагласена работа!! Няма никаква информация, никаква яснота, никой от служителите в БТ не дава ясни отговори ,бе въобще Пълна мъгла! Имам чувството че, нещата се правят в движение без , ясна и добре обмислена стратегия!!! Май се мъчат със трици маймуни да ловят!!! И само лапат пари!!! Може да съм черноглед но, за сега с такова впечатление оставам!!!!
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 09-03-2012 10:00
При нас няма време вече, консултациите трябва да започват.
Информация излиза, плахо, така да се каже.
Мисля, че, ако ни бяха казали условията в самото начало никой нямаше да се хване на тази въдица.
Ето за какво не са тези пари:
Недопустими разходи
Следните разходи са недопустими:
o възстановим данък добавена стойност;
o лихви по дългове;
o закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства,
инфраструктура, земя и сгради;
o глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
o разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или
попълването на документите за кандидатстване;
o разходи финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга
финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на
Общността, или друга донорска програма;
o разходи за закупуване на стоки втора употреба;
o принос в натура
o разходи по смисъла на чл.5, ал.1 на Постановление № 62 от 21.03.2007 г.
на Министерския съвет;
o разходи за договори с изпълнители от страна на бенефиц
изпратено от tania | 09-03-2012 15:03
Моля влезте си в сайта на агенцията по заетостта и вижте указанията които са публикувани на 06,03,2012. Допустимите и недопустимите разходи ги чакаме в насоките за кандидатстване!
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 09-03-2012 21:28
Данните за недопустимите разходи са копирани точно от там, -Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “
изпратено от tania | 10-03-2012 13:55
А какво ще кажете за това:
Всички разходи, които са посочени като допустими, подлежат на данъчно облагане, съгласно националното законодателство. Например в разходите за възнаграждения се включват и осигурителните вноски за сметка на работодателя, разходите за закупуване на материали, консумативи, оборудване и пр. се облагат с Данък върху добавената стойност.
изпратено от tania | 10-03-2012 13:57
Допълвам, че това е част от указанията.
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 12-03-2012 15:51
Да така е, недопустимите разходи, по горе не са актуални, не зная какво правеха още там.
Приоритетно за одобрение и съответно големината на отпуснатата сума според мен, ще зависи и от наетия по голям персонал.
Да се активираме адекватно с помощта на медиите?!? | изпратено от Дормидолска | 13-03-2012 14:57
От първия миг преди година още, когато научих за програмата и изчетох нещата съм наясно, че без да се ангажират разследващите Ахчиева или Васил Петров от Нова няма да се случат нещата, не че това е гаранция, но шанса ще е многократно по-голям. Мисля, че на всички е ясно това, както по отношение на бавенето сега във връзка с избирането на т. нар. „Консултиращи фирма”, които сега помежду си се борят „на кой му е по-голям” за да постави свои хора, а от друга страна борбата е и между банките, кой да разпредели тези средства. Без да раздухаме нещата абсолютно съм убедена, че ще чакаме „Вторато пришествие” и това ви уверявам го зная без да ме гони „българската параноя”, нужен е елементарен усет. Първо нещата трябва де се раздухат по отношение на бавенето от една страна и от друга по отношение на условията – ДЕ СЕ Е ЧУЛО И ВИДЯЛО ДА ЗАПОЧВАШ БИЗНЕС С РЕСУРС ОТ 20 000 ЛВ. И С УСЛОВИЕТО, ЧЕ НЕ МОЖЕШ ДА КУПУВАШ ОБОРУДВАНЕ И МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА. ТОВА НЕ Е ДОРИ АБДУРД, А КРЕТЕНИЗЪМ. ТОВА УСЛОВИЕ
изпратено от Анонимен | 15-03-2012 13:01
Вий що си мислите, че ще ви дадат по 20 000 лева? Ще дадат доста по-малко, защото се гони бройка- да кажат, че са дали на повече безработни.
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 15-03-2012 17:55
Не знам защо администратора премахна офертата на "самотния рибар"преди обяд,който не знаеше български! И в него имаше една наивност като и в нас...
Чудя се дали проектантите си вярват, че ще постигнат от 2500 фирми 7500 работни места?!
Цифрите са заложени предполагам при старта на проекта, както и прословутите 20000 лева.
Бавните темпове на развитие на проекта с годините, предрешават неговия фалит в крайна сметка.
В най-добрия случай от 2500 фирми максимум 2500-3000 работни места / и това ще е много /.
Проект предприемчиви българи | изпратено от Анонимен | 16-03-2012 21:06
вчера завършихме курса по компонент 1. На края ни казаха ,че за да кандидатстваш по компонент 2 трябва да отвориш фирма , да си направиш проект и да участваш със свои пари. С 2 думи излъгани от всякъде. То било "подкрепа" а не "финансиране" . Честито на печелившите.
проект на глупаците | изпратено от пенчо кубадински | 18-03-2012 17:58
да си гушнат парите,а ние да духаме супата,егати шибаната държава
и да и не | изпратено от ого | 19-03-2012 09:39
Съгласен съм с почти всички мнения. Най-вече, че начина по който е разписана е кретенски.
Що се отнася до това малко ли са 20 000 за започване на бизнес или не. То отговорът е Зависи.
Аз лично започнах моя бизнес с 5000 лв. на заем, за регистрацията на ЕООД (тогава беше минималния капитал, сега е 2 лв.!) . Не съм ползвал адвокати. Сам четох, висях по опашки и се блъсках. Сам си рових в Интернет, за да си напиша що годе читави договори. Не съм използвал никакви странични услуги освен счетоводител. Използвах домашния си компютър и принтер. Фирмата беше регистрирана на домашния ми адрес, а с клиенти се срещах или по кафенетата и за 10-20 лв. наемах зали на час в офис сгради.
Сега за мен работят 3-ма души. Осигурявам ги и им плащам на максимума. 1-та година бях на загуба, но през следващите 4 направих близо 1 милион оборот от услуги.
Така, че начин има. Всичко зависи какъв бизнес искате да захванете. Ясно е че черна металургия с 20 000 няма как да подхванете.
има развитие | изпратено от Плами | 20-03-2012 16:37
Вече има публикувана информация за Компонент 2 и 3 в Агенцията по заетостта :) напред народе!
Проект предприемчиви българи | изпратено от мАРИЕТА ПАВЛОВА ВАРНА | 21-03-2012 17:10
http://www.facebook.com/groups/260945940661097/ ВСИЧКИ ХОРА УЧАСТВАЩИ В ТАЗИ СМЕХОРИЯ НЕКА СЕ СЪБЕРЕМ И ДА ИМ КАЖЕМ ,ЧЕ ВЕЧЕ ПРЕКАЛИХА .ПРОГРАМАТА НЕ САМО Е ФАРС СПОРЕД МЕН , ЦЯЛАТА НИ ГРУПА ОТ ВАРНА РЕШИХМЕ ЧЕ НЯМА ДА МЪЛЧИМ .!кЪМ ХОРАТА ОТ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ НЕКА НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА СЕ ПОДИГРАВАТ С НАШИТЕ МЕЧТИ
Към Плами | изпратено от Виктория | 22-03-2012 11:55
Запозната съм с публикациите относно Компонент 3, както и допълнителните разяснения, но никъде няма още инфо по Компонент 2, нито указанията за кандидатстване. Може ли някакъв линк за каква информация за Компонент 2 споменаваш?
изпратено от Анонимен | 22-03-2012 12:27
Сайтът на агенция по заетостта е под всякаква критика. Нищо не можеш да намериш. Толкова много пари изтичат от държавата за онформационни технологии и на среща нищо!
изпратено от Анонимен | 22-03-2012 12:37
Аз никъде не открих на сайта на агенция по заетостта абсолютно нищо за тази програма, Никъде не е спомената. Ако някой има линк, моля да изпрати. И призовавам администратора да обърне внимание на това, за да не стигаме до медиите по въпроса с информационното затъмнение.
Указания | изпратено от Плами | 22-03-2012 22:40
http://www.az.government.bg/Focus/Ykazania_...machestvo_Sait.pdf
Това са указанията последните за в момента. Разговарях с човек, който работи много с европейски програми и ми разясни доста неща. Разбира се не е задължително да ги приемете 100% истина, но ги имайте в предвид. Да, фирмите за консултиране по изготвяне на БП са определени, но все още те самите нямат примерен БП, който са задължени да ни предоставят не само на миналите обучение, но и на тези, които имат вече придобита квалификация. На този етап можете да пишете БП без финансовата част тъйкато не се знаят критериите за "ДА" на проектите ни. Мен ме изненадва едно как един безработен човек може да регистрира фирма, да обучи персонал да направи ремонт на помещението да доизкусури БП да плаща осигуровки и след 3-4 месеца да му отпуснат 20% от сумата, която са решили да ти дадът. След това започват проверки за да видят тез 4 000 лв./ евентоално/ за кво си ги изхарчил. После пак пускаш заявка за парички.
Указани2 | изпратено от Плами | 22-03-2012 22:46
четете внимателно указанията "ключа" е в това да наемете възможно най-много хора защото от одобрени 2500 проекта искат да има заетост на 7500 човечета как ви се струва а? За моята бизнес идея не е необходим голям брой служители и тук няма как да пробия. После искат видиш ли ти този персонал да го обучиш ама по специални европейски дерективи и програми опааааааааааа скивате ли къде е ключа за палатката? Пари за обучение, пари за консултиране, пари за обучение на персонала и накрая парите БУУУУУУУУУУМММММММММММММ в нечий джоб, но не нашия. Истината е една за мен България не усвоява пари от Европа защото ние българите си стъпваме на вратовете един на друг и така си живеем, не вегитираме жалко .....много жалко.
изпратено от Анонимен | 23-03-2012 16:11
В БТ информация по тази програма не се дава. Всичко става крито- покрито само за наши хора. В Бургаското бюро по труда се препращат целенасочено безработни към конкретни учебни центрове по тези програми. Сещайте се, че това са учебни центрове на "наши хора" и най-вероятно някой служител взема % за тази работа.

Как може да започнеш обучение по програма без да знаеш условията? Дават се лъжичка по лъжичка и те са все по-неизгодни и безумни. Защо баламосват хората и им губят времето. Колко от безработните могат да изкарат едни пари на пред, че после да чакат с месеци да си ги получат? Да, това е схемата при еврос-убсидирането, но по програмите за Конкуретноспособнот, където става въпрос за големи фирми с ресурс и мащаби далеч от тези на един безработен.
изпратено от Анонимен | 23-03-2012 16:15
Първо с 20 000 лева (а те ще са и по-малко) нищо не можеш да направиш за бизнес, а пълен абсурд е да наемаш хора. За това трябва да си мащабен.
изпратено от Анонимен | 23-03-2012 16:20
Ключа за палатката е да се налапат на първо четене банките, като минат през тях парите, след това да отчетат, че безработицата е спаднала, щото ни карат да наемаме по 3 човека персонал, след това нова лапаница за учебните центрове дето трябва да ги обучат тия хора персонал, после пак дивидент за държавата, щото ще кажат ние усвояваме евро- пари. Може да се каже, че в момента сме маша в нечии ръце.
протрама | изпратено от DACI | 28-03-2012 07:31
оказва се че за "програмата за помощ на предприемчивите българи" вече е късно да се включиш!? странно е че условието е хем да си регистриран в борсата-без заплащане и в същото време да имаш регистрирана работеща фирма!!! и уж първо трябвало да изкараш тримесечен курс на обучение, който вече е започнал - и между другото в него са се включили хора, които имат частен бизнес. а уж помощта е за начинаещи? странно е и отношението на служителите в борсата че в различните кабинети ти отговарят по различен начин, като имаш усещането че искат да те откажат.
изпратено от Igam | 28-03-2012 16:54
къде са тези документи който трябва да попълним за компонент 2 ,с който да отидем на консултиране нещо не ги намирам ! Може ли някой да ми прати линк !!! Мерси МНОГО
Петиция | изпратено от Петя | 30-03-2012 12:58
Моля, подкрепете петицията - 20 000 за предприемчив безработен? Да, ама не!
http://www.peticiq.com/20_000
Повече от подозрителнои алогично и абсурдно | изпратено от Гост | 31-03-2012 06:06
Мдаа и аз се сепнах от искането безработния да открие за своя сметка фирма, която да е работеща(!?)
След това безработния дето гледа да отпочне някакъв бизнес (за да има свои доходи и да не чака милостиня от държавата и БТ), видите ли трябва да наеме поне още 1-2 човека и да им подсигури заплащането поне за година! Пълно недоумение буди у мен абсурда КАК ЕДНА ТОКУ ЩО ОТКРИТА И ВЕЧЕ РАБОТЕЩА (още преди да е получила субсидиране от програмата) ФИРМА СЕ ОЧАКВА ДА Е ТОЛКОВА ПЕЧЕЛИВША, ЧЕ СЛЕД ТРИ МЕСЕЦА ДА МОЖЕ ДА ПОДСИГУРИ МИНИМУМ 2-3 ЗАПЛАТИ!?
Мдаа или тази Програма е цинична злоупотреба с безработните или е поредното препиране и усвояване на европари (не от безработните предприемчиви българи естествено)...
??? | изпратено от Гост | 02-04-2012 10:32
Къде може да се види документа,в който е указано колко човека трябва да се наемат и за колко време?
изпратено от Анонимен | 02-04-2012 15:19
Няма такъв документ. Все още не са публикувани Насоките за кандидатстване.
Прозрение (и слепите почнаха да проглеждат) | изпратено от ГОСТ | 08-04-2012 03:27
Аз мисля, че бавенето на базовата информация е с цел междувременно да бъдат уведомени за детайлите "НАШИТЕ" хора, докато тълпата (извинете за израза) се лута и очаква Годо!
После в един момент ще й (ни) излеят цялата лелеяна инфомация, но... паралелно със срока за подаване на проектите (който срок ще е от днес за вчера). И естествено на този срок ще могат да отговорят само нашите хора! И без това за всички мераклии (или мечтагели) за участие в програмата пари нема!.... Какво тук значат някакви си личности!...
изпратено от Анонимен | 20-04-2012 01:04
Очаква се развитие по темата
http://ctm.bg/ctm/preskonferentsiya-na-mtsp...-bezrabotni-litsa/
Проект предприемчиви българи | изпратено от Eмил Игнатов | 22-04-2012 14:26
Аз съм твърдо за предварителното откриване на фирмата.Когато имаш сериозни намерения за бизнес този факт не е смущаващ, а напротив доказва сериозните ти намерения за работа.
Проект за предприемчивите българи | изпратено от Анонимен | 24-04-2012 12:34
Проект на Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 2
http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=47
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 04-05-2012 23:11
Фалш, фалш и лицемерие на 100 процента!!!
изпратено от Нина | 05-05-2012 14:10
Защо мислиш така? Аз съм много доволна от обучението.
Проект Предприемчиви българи | изпратено от курсист | 06-05-2012 02:16
От обучението да, но за проекта като цяло казвам!
Защо насоките излязоха толкова късно?
Сега преминах консултациите и видях каква измама е всичко това!
С две думи-фалш и лицемерие!
изпратено от Нина | 06-05-2012 09:36
Аз не съм минала консултациите все още. Интересно ми е какво представляват? Какво е породило това мнение в теб?
Проект предприемчиви българи | изпратено от курсист | 06-05-2012 12:07
От коментарите ти предполагам, че не си чела или проучила достатъчно насоките за кандидатстване.
Там е ключът за смисъла на проекта, а именно, няма за цел подкрепа и помощ при стартиране на малки бизнес идеи.
Проекта е пълна утопия за името си, или е създаден за цели, които нямат нищо общо с името му.
Лицата даващи консултации са наети обикновени местни преподаватели по икономика на които им е забранено на коментират насоките за кандидатстване!!!, защо?...по техни думи! Оказа се, че не са и запознати с тях!-какво безумие...
Те имат само една цел, помощ при написването на финансовите разчети на проекта в определени таблици.
Дори от бюрото по труда с ирония изказват мнение, че проекта не за нас.
Излишно е да пиша повече...
Лъжци!!! | изпратено от Joko | 07-05-2012 19:43
ЛЪЖЦИ и МОШЕНИЦИ!!!! Не се хващайте на тези глупости, нищо не дават.
Проект Предприемчиви българи | изпратено от курсист | 08-05-2012 16:30
Господа, измислили насоките на проекта, не ви ли е срам да карате хората даващи консултации да предлагат и писане на фиктивни проекти от наше име!!!
Това ми предложи лицето упълномощено за тази дейност в случай, че не ми се пише или се отказвам.
Само и само да отчетете дейност.
Разума ми не може да проумее как ще стане това!
Всичко допусках, но до такава низост да се стигне...не е за вярване!
Не желая вашите пари," помощи ", много смърдят!
Проектът ми се вписваше в насоките на 90%, вярвам, че е печеливш и ще го докажа, но не с ваша помощ.
По скоро проекта трябваше да се нарича-Саботиране на предприемчивите българи.
консултации-същност!? за Запис на заповед? | изпратено от ГОСТ! | 10-05-2012 04:21
Моля , друг, който е минал консуртациите да сподели в какво се състоят те и доколко са смислени!?
В голямо лутане съм дали да ги ползвам!

Както и много ме притеснява наличието на искането на подписване на запис на заповед!?

Ей заради това инфо:
http://www.dulgove.com/zapis-na-zapoved.html

Вашите мнения по въпроса?
бизнес план | изпратено от марияна | 14-05-2012 12:25
преди 15 г.участвах в такава програма - тогава отпускаха 2000 лв. но фирмата си я направих след като ме одобриха . това което сега предлагат не е законно . не може да си безработен и да те задължават да си регистрираш фирма.ако не те одобрят- какво правим тогава с тази фирма. с една дума това за мен е една пирамида . държавата ще вземе по 700лв от всеки безработен който като мен ще вземе на заем пари. пак сме прецакани
бизнес план | изпратено от марияна | 14-05-2012 12:30
преди 15 г.участвах в такава програма - тогава отпускаха 2000 лв. но фирмата си я направих след като ме одобриха . това което сега предлагат не е законно . не може да си безработен и да те задължават да си регистрираш фирма.ако не те одобрят- какво правим тогава с тази фирма. с една дума това за мен е една пирамида . държавата ще вземе по 700лв от всеки безработен който като мен ще вземе на заем пари. пак сме прецакани
Проект предприемчиви българи | изпратено от Анонимен | 15-05-2012 11:44
Новия пакет от документи публикуван на 09.05.2012
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=48
Проект предприемчиви българи | изпратено от петър | 18-05-2012 22:42
Здравите.Скоро разбрах за този проект,искам да попитам какво е компонент 1 и компонент 2.какво трябжа да направиш за да участваш в тази програма,какви документи ти трябват и каде трабва да ги представиш.Благодаря ви предварително
Измама | изпратено от П.П | 20-05-2012 20:45
Поредната утопия . Схемата е така завъртяна че едни фирми за обучение и консултации да получат пари. Безработните ще са ощетената част от схемата.Определени замаскирани фирми ще изкарат парите а другите ще пият една студена вода.Не приказвам празни приказки а вземете и бръкнете по на дълбоко и ще разберете.Проверете например фирмата от Ихтиман която е избрана за консултации.Проследете връзките между Силвани ООД и ЕТ “КИСС 707 – Иван Йорданов и останалите им фирми.Както и вижте как едни и същи собственици с различни фирми участват в конкурс.Вижте и кои са им съдружниците в един момент както и тяхната история.Нещата са доста гнили и лесни за разгадаване просто се чудя как никоя медия не ги е разплела.По на дълбоко няма да коментирам по ред причини……....
Консултации | изпратено от Виктория | 23-05-2012 09:40
За тези, които питат за консултациите - минах и двете, страшно съм доволна, консултантът, който ми се падна е много компетентен и "в час" не само за това как се пише бизнес план, но и с програмата като цяло. Каквото и да питах, ми се отговори пълно и конкретно.
Обръщам се към всички, които наистина искат да бъдат предприемачи - не вярвайте на всякакви глупости, ръсени от знайни и незнайни дребни душици по форуми и т.н. Започвам сериозно да се съмнявам, че голяма част от злобните, анти-програмата коментари се пишат от подставени лица, чиято цел е да откажат възможно най-много хора, за да имат шанс техните проекти да минат. Ако искате, и на мен не вярвайте, все е тая. Просто ако наистина желаете да се занимавате със собствен бизнес, хванете си САМИ живота в ръце и идете и вижте, бъдете упорити и не се отказвайте. Правилно са казали на човека, дето е писал на 06.05. - програмата не е за всеки, тя е за тези, които знаят какво искат и не се предават лесно! Успех на всички!
Към Нина | изпратено от Виктория | 23-05-2012 09:48
Нина, на мен на консултациите ми обясниха подробно как се пише бизнес план, с всички изчисления, таблици и т.н. Попълнихме и някакви "междинни тестове" за това доколко е готов кандидатът да започне собствен бизнес. Разпитвах подробно за неща, които не ми бяха ясни и ми се отговаряше подробно и ясно. Сега, след като минах и 5-те часа консултации, трябва да изпратя вече финализирания бизнес план (имам малко неща да доошлайфам) на консултанта, от там да ми издадат сертификат за преминат Компонент 1, да регистрирам фирмата и да подам документите за финансиране. Човекът ми обеща, че ще ми помогне и за пълния пакет документи, щото там ми е пълна мъгла.
Това, което разбрах като извод от четене тук-там и наблюдение над другите двойки консултант-консултиран е, че е изключително важно на какъв човек ще попаднеш и доколко сам си наясно с подробностите около бизнес идеята си. Пожелавам ти успех и не се отказвай!
Към Виктория | изпратено от курсист | 23-05-2012 16:58
Виктория, ако не е тайна бизнес плана ти за колко човека е, само за теб или и за още двама, които се наемаш да обучаваш в нещо?
изпратено от Виктория | 24-05-2012 17:12
Не е тайна, разбира се - освен мен ще има още двама човека, за които предвиждам компютърни курсове.
изпратено от Анонимен | 25-05-2012 17:31
Коя консултантска агенция и какво е името на консултанта който се случи да те консултира Виктория?
изпратено от Виктория | 26-05-2012 16:12
Консултантската фирма е Бизне Център-Бизнес Инкубатор, Карлово, които спечелиха процедурата за Пловдив, а моят консултант се казва г-н Тихомир Тодоров.
Между другото, на сайта на ОПРЧР са публикували списък с въпроси и отговори по Компонент 2 за всички интересуващи се:
http://www.az.government.bg/ophr/storage/pr...ekt_Nasoki_doc.pdf
Проект измамени българи | изпратено от курсист | 30-05-2012 01:11
Виктория, да не станеш поредното измамено "камилче"!...
Проекта се разкъсва от антагонизми.
В момента агонизира!
Знаеш ли, че ние, които не желаем да пишем проекти по тази проста причина ни заплашват по телефона, че ще връщаме пари от обучението.
Колко са жалки!...
мизерни...
долнопробни...
нещастни...
алчни кретени...
........................
Да видим как ще стане това!
Пращат имейли до консултиращите и им заповядват да направят така, че по всякакъв начин да сложим подписите си макар и под нереални и фалшиви проекти, само и само да се отчете дейност!
Защо е всичко това??? питам се...
Така ли се оказва помощ на безработните в България?!
Мога да кажа само две думи:СРАМ и ПОЗОР...
Питам се?
Дали това иска Европа от управляващите в България?

Виктория, аз не хвърлям кал, аз споделям една реалност ставаща в момента в България.
Виктория, аз искам да работя в България, не в чужбина.
Искам да си плащам данъците като бял, нормален човек!
Имам реален бизнес план!
....следва продължение......
изпратено от реалист | 31-05-2012 09:54
Горенаписаното са абсолютни глупости!
Ако някой се опитва да ви накара да правите каквото и да било, прочетете си внимателно задълженията и правата по заявлението, с което сте се включили в програмата (обучение или консултация). Никой не може да ви принуждава да правите нещо против волята си. Като толкова ви тормозят - изкарайте си разпечатка на телефонните разговори и я пуснете заедно с официална жалба до АЗ, с копие до медиите и сте готови. Ама важното е да се мрънка ...
Проект измамени българи | изпратено от курсист | 01-06-2012 01:20
Пилците се броят на есен!...Успех на реалистите в проекта...
Дебитни карти за превеждане на парите за преминато обучение по Програмата | изпратено от ГОСТ | 03-07-2012 20:07
От БТ ни преведоха парите за курс "Сътрудник малък и среден бизнес" в нарочно открити дебитни карти!..
Имайте предвид каква е едната далавера за банката и набутвацията за курсистите!

Значи... ако по откритите ни от Бюро по труда сметки няма движение 3 месеца, те се превръщат в спестовни и като такива ще дължим на банката по 7.50 лв/месец, които тя ще си взема от наличните в картата ни пари. Ако такива пари няма ... един ден, когато решите да си закриете картата ще сумират за целия период натрупалите се дължими по 7.50 лв и ще трябва да си ги извадим от джоба!
Инфото ми е от Кооперативна Търговска Банка(София)
информация | изпратено от натали | 17-08-2012 21:25
прочетох доста негативни коментари. Хората са обезнадеждени и не вярват в нищо от преложените варианти за подпомагане на стартиращите безработни, но тази програма е стартирала преди години в Европа и пари се взимаха.ВАЖНОТО УСЛОВИЕ БЕШЕ -да не се затваря фирмата 5 години, в противен случай парите се връщат обратно.СУМАТА 20 000 ЛВ. Е БЕЗВЪЗМЕЗДНА, а навън беше 12,500Е. Условието е валидно както и в БГ за пощетиш курса за безработни и т.н. Това не са поредните блъфове,но друг е въпросът как се дават парите в БГ,в останалите страни от Еврозоната се чакаше няколко месеца,приблизително и година. Сумата се даваше на 4 вноски. Това е.
изпратено от Николай | 27-11-2012 22:02
Здравейте,
чудя се дали някой е преминал компонент 2 по програмата и дали е получил някакво реално финансиране?
Ще се радвам някой да сподели как подготви документите си за компонент 2 (сам или с помоща на консултантска фирма) и какви средства му е коствало?

Поздрави!
Информация 2- Николай | изпратено от Параграф 22 | 18-12-2012 08:23
Малко коментари от други форуми по темата- Според консултантската фирма, която имаше вътрешна някаква информация, тъй като интересът от първите сесии (първа и втора) бил слабичък, се чакало да се обобщат двете сесии наведнъж, за да може да стане по-добър Пиар за правителството, демек официално, медии, министри дрън дрън.....само като гледам май чакат и третата сесия да завърши...... .... днес се обаждах и познайте - резултати се очаквали през януари! Изглежда колкото сроковете за нас - кандидатстващите са стриктни, толкова същите за оцняващите ни органи са разтеглияо понятие, което освен това придобива все по-изумителна еластичност...
Какво ще кажете да се обърнем към...примерно Господари на ефира?
Информация 3 Николай | изпратено от Параграф 22 | 07-01-2013 16:30
Здравейте съмишленици!
Много исках Новата година да я започна с нещо по-оптимистично, но информацията от Нета не е такава.
При цялото ми уважение и възхищение към Петър /вярвам безрезервно и безусловно в това, което е написал и адмирирам че си е направил труда да посети АЗ/, но или тези служители от АЗ са го излъгали жестоко на 31 октомври за етапа на разглеждане на нашите проекти, или вече тези служители и шефовете им от АЗ наистина са за Господари на ефира- един министерски подпис на около 200 проекта да се бави вече 2 месеца и половина с тенденция да станел чак в началото на февруари.
Това е най-прясната информация от Форума на #БГ-мамма# от днес следобяд. Фейсбук форумите и те имат активност.
От optimus_prime # Поздравления на тези, които продължават да упорстват и да търсят начини да успеят, въпреки че изглежда цялата система е срещу нас.
Преди малко звъннах на 02 9265467 и оттам ми казаха, че резултати ще има в началото на февруари....
наглост | изпратено от еее | 31-01-2013 22:59
Не е реклама | изпратено от неизвестен | 15-02-2013 10:28
Моля някой може ли да ми каже | изпратено от Камен | 18-02-2013 15:52
Някой знае ли точно до кога са сроковете за подаване на проектите по тази програма, ако още има време, никъде не мога да намеря информация по тоя въпрос
заем оферта | изпратено от Анонимен | 04-08-2014 02:18
Здравейте,

   Трябва пари, за да се справят с финансовите трудности, които трябва най-накрая да прекъсне застоя, причинена от банките, от отхвърлянето на молбата му за подаване на заявления за финансиране. Ние предлагаме заеми с много изгодни условия, които ще направят живота по-лесен.
Това са области, в които можем да ви помогнат:
* финансов
* Начало на кредита
* Инвестиционен кредит
* Консолидация дълг
* Линията на кредит
* Втора ипотека
* Придобиване на кредит
* Личен заем
Вие сте регистрирани, забранява банка и не са в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от финансиране, лоша кредитна история или нужда от пари, за да плащат сметки, наем, фондове, които инвестират в компании. Така че, ако имате нужда от пари в брой заем, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация за този адрес: (argylefoxfinanceltd1@gmail.com) За повече информация, ние сме на ваше разположение.
Г-н, Ailton Jones.
LOAN OFFER | изпратено от Mr Fedrick | 12-09-2014 20:56
Здравейте,
Това е да се информира широката общественост, че г-н Фредрик Браун, частен заем заемодателят има отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от никаква финансова помощ. Ние даваме заем при 2% лихва за физически лица, фирми и дружества по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се с нас днес по електронната поща на адрес: (fredrickbrowninvestment@gmail.com)

DATA кредитополучателя

1) Пълно име: .......................................................
2) Държава: ......................................................... ..
3) Адрес: ..........................................................
4)-членка: ....................................... на ..................... ..
5) Секс: ................................................................
6) Семейно положение: .................................................
7) Професия: ................................................... ..
8) Телефон: ................................................
9) В момента

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.