Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Изпълнение - Мониторингови доклади
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Изпълнение / Мониторингови доклади

  • A+
  • A-
13-06-2005

ПИСМО ОТ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "РАЗШИРЯВАНЕ" НА ЕК ДО МИСИЯТА НА РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БРЮКСЕЛ

Редовният доклад за България на Европейската комисия от 2004 г. посочва няколко области, в които е необходимо да се извършат допълнителни подобрения във връзка с подготовката на страната Ви за присъединяване. Въз основа на този анализ Комисията провежда засилен мониторинг, който включва няколко дейности, като партньорски проверки, предварително уведомление за транспонирано законодателство и двустранни срещи, по-специално в контекста на Европейското споразумение за асоцииране, които водят до есенния изчерпателен мониторингов доклад тази година.

Като част от този засилен мониторинг, службите на Комисията са оценили технически, глава по глава, всички 29 преговорни глави по отношение на това къде се намира страната Ви в прилагането на задълженията и изискванията, договорени по време на преговорите за присъединяване. Тази оценка обхваща правни мерки и правоприлагащи структури до края на месец април 2005 г. Приносът на Вашата страна към тази дейност беше много ценен и бих искал да Ви благодаря за предоставената информация. Държавите членки бяха уведомени за резултата от тази дейност и той беше също съобщен на властите Ви.

Имайки предвид предвидената дата на присъединяване през месец януари 2007 г., нашата оценка показва, че България като цяло успешно се справя с изпълнението на задълженията и изискванията, произтичащи от преговорите за присъединяване по повечето области. Все пак оценката също така показва, че по почти всички глави съществени елементи от достиженията на правото на ЕС следва да заемат своето място или да бъдат завършени, и бих призовал Вашите власти да предприемат необходимите мерки за тази цел.

В частност, бих искал да насоча Вашето внимание към следните глави и области, които са причина за сериозно безпокойство и изискват от Вашите власти спешни действия за подобряване:

Глава 3 - Свободно предоставяне на услуги: премахване на ограниченията, свързани с правото на установяване, подобряване на работата на Комисията за защита на личните данни, прилагане на правилата за застраховане на моторни превозни средства;

Глава 5 – Дружествено право: прилагане и принудително изпълнение на правата на интелектуална собственост, в частност борбата срещу пиратството и фалшифицирането;

Глава 7 – Земеделие: създаване на Разплащателна агенция, създаване на Интегрирана система за администриране и контрол, установяване на редица организации на Общия пазар (по-специално за мляко и вино), транспониране на законодателството в санитарния сектор (в частност рамковото законодателство в областта на ветеринарното дело), създаване на структури за граничните контролни пунктове и прилагане на процедурите за граничен контрол, подобряване на здравословното състояние на животните и създаване на фонд за спешни случаи, прилагане на правила и стандарти за хуманно отношение към животните, модернизиране на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, справяне с болестта “луда крава” и субпродуктите от животински произход;

Глава 22 – Околна среда: приключване на процеса по транспониране на законодателството (по-специално по отношение на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда и в областта на качеството на въздуха, управление на отпадъците, генно-модифицираните организми, шума, защитата от радиация) и прилагането му;

Глава 24 – Правосъдие и вътрешни работи: реформата на съдебната система (по-специално с цел осигуряване на ефективност и прозрачност в досъдебната фаза по отношение на Наказателно-процесуалния кодекс и други свързани закони, включително Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс и Закона за МВР).

В допълнение към изложеното по-горе, нашата оценка показва, че страната Ви също трябва да положи съществени усилия за постигане на адекватно ниво на административен и съдебен капацитет по отношение на различните части от достиженията на правото на ЕС с цел правилното им въвеждане и прилагане към момента на присъединяването си. Също така е важно всички крайни срокове, договорени по време на преговорите за присъединяване, да бъдат спазени и да бъдат предприети коригиращи действия по отношение на установените забавяния.

Искрено се надявам изводите от мониторинга на Комисията, макар и понякога критични, да действат мотивиращо за решаване на посочените въпроси с необходимата упоритост. От Вашата страна ще се изискват съществени усилия в посочените области, за да се осигури адекватна подготовка за присъединяване. Вярвам, че Вашите власти ще информират Комисията за всяко развитие и предприети мерки за преодоляване на констатираните недостатъци и забавяния.

Комисията ще следи отблизо развитието през следващите месеци и ще оцени напредъка в изчерпателния си мониторингов доклад, който планира да приеме на 25 октомври. Докладът ще даде глобална оценка на готовността на страната Ви за присъединяване и ще изисква адекватна ответна реакция, в случай че констатираните недостатъци не са отстранени. Във връзка с това очаквам Вашия принос за подготовката на есенния изчерпателен мониторингов доклад до края на този месец.

Фабрицио Барбазо - Генерален директор на ДГ "Разширяване"


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.