Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
 • A+
 • A-
10-02-2010

Комисар Андрула Василиу: "Моите приоритети" (авторска статия)

Ден след като Европейският парламент одобри състава на новата Европейска комисия, еврокомисарят по образование, култура, многоезичие и политика за младежта Андрула Василиу обобщи в специална авторска статия посоките, в които ще работи през новия мандат.

Статията е специално предоставена на Портал ЕВРОПА чрез Представителството на Европейската комисия в България от говорителя на еврокомисар Андрула Василиу. Можете да видите оригинала на англоезичната версия на нашия сайт.

Портал ЕВРОПА припомня, че Андрула Василиу (Кипър - АЛДЕ) досега беше комисар по здравеопазването, заменила на тази позиция Маркос Киприану. Сегашният й ресор преди беше в правомощията на словаците Марош Шефчович-Ян Фигел и румънеца Леонард Орбан.

Още от Портал ЕВРОПА: Пълна справка в табличен вид за Комисията "Барозу - II", хроника от изслушванията в ресорните комисии на ЕП и биографии на новите еврокомисари.
Като комисар по образование, култура, многоезичие и политика за младежта моите приоритети ще бъдат съсредоточени върху области, в които можем да допринесем за положителна промяна в живота на хората и за една по-добра Европа.

Образованието и обучението са в центъра на стратегията на Комисията „Европа 2020“ за конкурентоспособна, екологична и устойчива икономика. Моите приоритети следват общите насоки на Комисията за политиката през следващите 5 години:

 • подобряване на уменията и достъп до образование и обучение, ориентирано към нуждите на пазара
 • повишаване на мобилността с учебна цел и на възможностите за младите хора
 • насърчаване на културното изразяване и творчеството сред всички хора.


Образование

Необходими са подобрения в сферата на образованието, научните изследвания и иновациите, за да:

 • може Европа да се конкурира на световния пазар
 • бъдат подготвени младите хора за днешния пазар на труда
 • се справим с последствията от икономическата криза.


Подобренията трябва да започнат още при обучението на най-малките ученици, особено чрез по-добра подготовка на учителите - учителите все още са първостепенният фактор за успеха на децата в живота. По-високите стандарти също така ще придадат по-голяма стойност на образованието на децата.

Ще помагаме активно на:

 • децата, които напускат училище преждевременно (едно от всеки шест)
 • петнайсетгодишните, които не могат да четат добре (един от всеки пет)
 • 80-те милиона души, оцеляващи единствено с помощта на ниски или основни умения.


Ще насърчавам политиките за намаляване на случаите на преждевременно напускане на училище и ще предложа мерки за подобряване на политиките за повишаване на квалификациите, за мобилността с учебна цел и за изучаването на езици.

Висшето образование също е от изключително значение за повишаване на равнището на уменията. Въпреки съществения напредък благодарение на реформите в рамките на Болонския процес не са много европейските университети, които могат да се съревновават с най-добрите в света. Трябва да положим повече усилия в тази насока.

Възнамерявам да работя за активизиране и модернизиране на висшето образование, за да се превърне Европа в предпочитана дестинация на студенти и изследователи чрез:


Ще помогнем на ЕИТ да се превърне в двигател на базираното на знанието бъдеще на Европа. Чрез дейностите „Мария Кюри“ ще засилим усилията за създаване на единно европейско пространство за висше образование и научни изследвания, така че знанието – и учените и студентите, които го създават – да прекосява границите свободно, стимулирайки иновациите в Европа.

Въпреки че програма „Еразъм“ е успешна, аз искам да направя повече за нейното популяризиране чрез подобряване на финансирането и качеството. Все още сме далеч от целта от 3 милиона студенти по програмата до 2012 г., а броят на участниците намалява в една трета от страните.

Програма „Erasmus Mundus“, която подпомага обмена между европейски и международни академични институции, се превърна в пример за интеграция и сътрудничество по света. Ще я популяризирам надлъж и нашир, за да подобря в световен мащаб видимостта на висшето образование в ЕС.

За осъществяването на всичко това ще работя в тясно сътрудничество с националните власти, разработвайки общи подходи към общи предизвикателства въз основа на най-добри практики и стандарти. Ще се стремя и към осигуряването на повече ресурси от ЕС за постигането на тези цели.

Както показва опитът от програмите на ЕС, мобилността с учебна цел е много ефективна за подобряване на уменията (включително езиковите), за увеличаване на шансовете за намиране на работа и за разширяване на културния кръгозор на хората. Една от целите ми е да създам рамка за инициативата „Младежта в движение“ през лятото на 2010 г. и да предложа програма за нея възможно най-скоро. Това ще стимулира културното многообразие, междукултурния диалог и изучаването на езици.

Култура

Ще работя за създаването на среда, благоприятстваща творчеството, иновациите и културното изразяване. Ще насърчавам нашите културни и творчески индустрии (които имат дял от 2,6% от БВП на Европа) да създават повече иновации и растеж. Зелена книга през 2010 г. ще ни помогне да насочим по-добре европейските и националните действия в тази област.

Скоро ще представя предложение за знак за европейско наследство, чрез който ще се открояват обекти, символизиращи европейските идеали, за да се насърчава чувство на обща европейска идентичност и принадлежност.

Възнамерявам да продължа успешната работа на програма „Медия“, която допринася за популяризирането на европейската култура по света чрез финансово подпомагане на производството и разпространението на европейски филми и на обучението в тази област. Нашата цел е да насърчаваме развитието на индустрия на световно ниво, която създава работни места и растеж. Ще обърна особено внимание и на въздействието на цифровите технологии върху киното.

По отношение на авторското право ще работя в тясно сътрудничество с моите колеги комисари в областта на новата програма за цифровите технологии, за да постигнем баланс между по-широкия достъп до културата и справедливото възнаграждение на творците (от изключително значение за културното многообразие).

В по-широк план желая да включа културните приоритети в други политики на ЕС.

Многоезичие

Изучаването и използването на чужди езици ни помага както в професионален, така и в социален план. То отваря очите на хората за културното многообразие, което е неразделна част от европейското богатство. Трябва да подкрепяме не само 23-те официални езика на ЕС, но и 60-те регионални и малцинствени езика.

Една от най-важните ми задачи ще бъде насърчаването на изучаването на езици от ранна възраст. Нашата цел е всеки гражданин на ЕС да говори поне 2 чужди езика в допълнение към своя собствен език. Знанието на езици подобрява перспективите за работа, общуването и разбирателството както в Европа, така и извън нея.

Спорт

Спортът може и да не присъства в названието на длъжността ми, но аз го считам за важна част от моите отговорности. Искам да проуча възможностите за пълноценно използване на новите правомощия на ЕС в областта на спорта съгласно Договора от Лисабон. Значението на спорта за образованието, обучението, социалната интеграция и здравето е огромно. Спортът има и важен икономически ефект.

Ще работя в тясно сътрудничество с професионални и аматьорски организации, за да гарантираме:

 • насърчаване на честната игра
 • борба с допинга
 • защита на младите спортисти – аматьори и професионалисти
 • борба с расизма и насилието
 • насърчаване на масовия спорт сред хората от всички възрасти, така че европейците да водят здравословен начин на живот от детската градина до дълбока старост.


На по-лично ниво…

Като много европейци аз се вълнувам от въпросите на образованието, културата, езиците, младежта и спорта и имам своето мнение за тях.

Поради това ще се запознавам внимателно с мненията на всички заинтересовани страни на ранен етап от разработването на политиката. Като работим заедно, ще постигнем по-представителни, конкретни и будещи доверие резултати.

Андрула Василиу

Бележка на Портал ЕВРОПА: В оригиналния текст на своята статия г-жа Василиу призовава гражданите и гражданските организации да пишат на нея и нейния говорител своите реакции, въпроси и коментари по така изложените приоритети.  

Още по темата:

 


Как изглеждат тези въпроси от евродепутатската банка? Председателят на Комисията по култура и образование в Европейския парламент Дорис Пак (Германия - ЕНП) бе специален гост на Европейския институт на провелата се в София международна конференция "Европа 2020 - гражданска визия".Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.