Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
12-05-2010

ЕК прие доклади за прекомерен дефицит в 5 държави, сред които България

България не е изпълнила критерия за дефицит: равнището от 3,9% не е близко до референтната стойност.

ЕК приема докладите за България, Кипър, Дания, Финландия и Люксембург относно процедурата при прекомерен дефицит, съобщи Комисията чрез "Рапид".

Европейската комисия прие в сряда доклади във връзка с корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж за България, Кипър, Дания, Финландия и Люксембург. При надлежно отчитане на последните икономически прогнози и всички останали фактори, които играят роля, в докладите се разглежда въпросът дали дефицитът на консолидирания държавен бюджет остава близко до референтната стойност от 3 % от БВП и дали надвишаването е по изключение и временно.

Комисията стигна до заключението, че само в случая на Люксембург и трите условия са изпълнени.

„Икономическата и финансова криза постави под натиск публичните финанси в ЕС. В резултат на това повечето държави-членки имат дефицит на консолидирания държавен бюджет, надхвърлящ 3 % от БВП. Както показа прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2010 г., възстановяването в ЕС вече е започнало, но се очаква то да протича по-плавно. Поради това следва да насочим вниманието си към целта да възвърнем устойчивостта на публичните финанси по възможност най-скоро. Стриктното прилагане на Пакта за стабилност и растеж е най-добрият начин да се гарантира на финансовите пазари, че равнището на дефицита и дълга ще се намалява адекватно и своевременно“, заяви Оли Рен, комисар по икономическите и парични въпроси.

България не е готова да приеме общата европейска валута, сочи заключение на Европейската комисия, според представен в сряда в Брюксел конвергентен доклад, оценяващ подготовката за Еврозоната.

България

Данните, които българските власти предоставиха в рамките на нотификацията за процедура при прекомерен дефицит (ППД) от април 2010 г., показват, че през 2009 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет в България достигна 3,9 % от БВП. Разликата, с която е надхвърлена референтната стойност от 3 %, може да се окачестви като по изключение, тъй като се дължи на драстичен икономически спад. Съгласно пролетната прогноза дефицитът е временен, защото се очаква той да спадне на под 3 % от БВП тази година, макар че преобладава значителна несигурност по отношение на резултата. Въпреки всичко Комисията заключи, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен, тъй като равнището на дефицита не може да се счита за близко до референтната стойност.

България е с един от най-ниските бюджетни дефицити в ЕС.

Кипър


В нотификацията за ППД от април 2010 г. кипърските власти уведомиха за дефицит на консолидирания държавен бюджет в размер на 6,1 % от БВП за 2009 г., а консолидираният брутен държавен дълг запазва тенденция за повишаване и достигна 56,2 % от БВП. Комисията счете превишаването на 3 % за изключение, тъй като е в резултат на драстичен икономически спад. Но тъй като е много над 3 %, равнището на дефицита вече не може да се разглежда като близко до референтната стойност. Пролетната прогноза сочи, че нарушението не е и временно. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен. Тъй като както съгласно програмата за стабилност, така и съгласно пролетната прогноза се предвижда съотношението на държавния дълг спрямо БВП през 2010 г. да надвиши референтната стойност от 60 %, Комисията заключи, че и критерият за дълга в Договора не е изпълнен.

Дания

В нотификацията за ППД от април 2010 г. датските власти докладваха за планиран дефицит на консолидирания държавен бюджет в размер на 5,4 % от БВП за 2010 г. Предвиденото превишаване на референтната стойност е по изключение, защото е в резултат на драстичен икономически спад. Но тъй като е много над 3 %, равнището на дефицита вече не може да се разглежда като близко до референтната стойност. Предвиденият дефицит не е временен, както става ясно от пролетната прогноза. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен.

Финландия

В нотификацията за ППД от април 2010 г. финландските власти докладваха за планиран дефицит на консолидирания държавен бюджет в размер на 4,1 % от БВП за 2010 г. Планираното превишаване на референтната стойност е по изключение, защото е в резултат на драстичен икономически спад. Планираният дефицит е временен, тъй като в пролетната прогноза се предвижда той да се намали до 2,9 % от БВП, т.е. съвсем малко под референтната стойност, като се допуска, че няма да има промяна в политиката. Едно равнище на планирания дефицит в размер на 4,1 % от БВП обаче не може да се разглежда като близко до референтната стойност. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен.

Люксембург

Съгласно нотификацията за ППД от април 2010 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет в Люксембург се очаква през 2010 г. да достигне 4,2 % от БВП. Превишаването се разглежда като по изключение, тъй като е в резултат на икономическия спад. В пролетната прогноза на Комисията се изхожда обаче от равнище на дефицит в размер на само 3,5 %, което може да се разглежда като близко до референтната стойност. Освен това въз основа на политическото решение, взето след пролетната прогноза, дефицитът за 2010 Г може да се разглежда като временен. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора е изпълнен.

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.