Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
20-09-2010

Проектът на Националната програма за реформи на България ще е готов до средата на ноември

Проектът на Националната програма за реформи на България (НПР) в изпълнение на стратегията „Европа 2020" ще бъде подготвен до средата на ноември тази година, бе съобщено на обществена дискусия, организирана от Министерството на финансите с участието на представители на министерствата, социалните партньори и неправителствени организации.

Директорът на дирекция „Международно сътрудничество и политика" в министерството Маринела Петрова представи проекта на структура и основни акценти в бъдещия документ, съобщи пресцентърът на ведомството. В него ще бъде направен анализ на социално-икономическото развитие и перспективите за развитие на икономиката в средносрочен план, съобразно стратегията „Европа 2020".

Програмата трябва да формулира основните предизвикателства пред развитието на България през следващите години и да набележи мерки за тяхното преодоляване. Предварителните дискусии по документа открояват като основни предизвикателства и приоритети в българската програма състоянието на публичните финанси, по-доброто оползотворяване на трудовия потенциал, подобряването на бизнес средата, както и повишаването на качеството на образователните услуги и квалификацията.

В бъдещата НПР трябва да бъдат формулирани и националните цели по стратегията „Европа 2020". Част от предложенията са намаляването на бедността и повишаването на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност (до 2 на сто от БВП до 2020 година). В началото на октомври се очаква мисия на Европейската комисия да разясни какво се очаква от България да предприеме в отговор на идентифицираните предизвикателства пред растежа и за постигане на целите, залегнали в стратегията „Европа 2020".

Обсъдена бе и необходимостта от ясно приоритизиране на реформите, които трябва да залегнат в бъдещата НПР с особен акцент върху т.нар "frontloading", а именно ускорено прилагане на значими реформи и мерки като част от стратегията за адресиране на структурните слабости на икономиката, които биха могли да допринесат за растежа в рамките на две до три години. Според Европейската комисия, това са мерки в подкрепа на реформата на финансовия сектор; основни структурни реформи със средносрочни икономически ефекти, както и мерки за незабавен положителен ефект върху доверието, в т.ч. пенсионните реформи, промени в трудовото законодателство и мерки за стабилизиране на пазара на труда. Амбицията на реформите според ЕК е годишният ръст на БВП за периода 2011-2020 година да надвиши с 1/3 този съгласно „базисния" сценарий на Комисията.

Предложението на Министерството на финансите предвижда в НПР, освен на мерките с по-дългосрочен характер, да бъде акцентирано на мерките със средносрочна перспектива с възможно най-бърз ефект върху икономическия растеж и в същото време с неутрален бюджетен ефект. Пример за подобна мярка е успешното прилагане на програмата за по-добро регулиране, мерки за намаляване на административната тежест, както и включване на частния сектор като посредник на пазара на труда, чието приложение ще има значителен положителен ефект за бизнеса с минимални бюджетни разходи. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.