Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
17-03-2011

ЕК предлага реформа на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Европейската комисия прие днес предложение за реформа на Службата на ЕС за борба с измамите OLAF, предаде Рапид. Целта е да се подобрят ефикасността, резултатността и отчетността на OLAF, като същевременно се запази нейната независимост при разследванията. От своето основаване през 1999 г. OLAF е провела около 4500 разследвания и е допринесла значително за защитата на бюджета на ЕС срещу измами. Необходими са обаче подобрения, за да може OLAF да разгърне напълно своя потенциал. С предложението капацитетът на OLAF да бъде укрепен, за да се постигнат максимални резултати в борбата с измамите, Комисията се опитва да намери отговор на някои ключови въпроси. В днешното предложение са включени мерки за защита на правата на разследваните лица и за засилване на сътрудничеството между OLAF и нейните стратегически партньори в борбата с измамите, както и мерки, с които да се гарантира, че разследванията на OLAF се провеждат и проследяват по-ефективно. На този етап предложението ще бъде изпратено на Европейския парламент и Съвета за одобрение по процедурата за съвместно вземане на решение.

Комисар Алгирдас Шемета, отговарящ за борбата с измамите, заяви: „OLAF е основен елемент от защитата на бюджета на ЕС и борбата с измамите. С тази реформа възнамеряваме да направим службата още по-силна, като увеличи ефикасността и капацитета ѝ, което ще е от полза за всички европейски граждани."

Заместник-председателят Вивиан Рединг - комисар на ЕС по правосъдието, заяви: „По-строгите процедурни правила и предпазни мерки са от основно значение за провеждането на по-справедливи и по-ефективни разследвания, което е в интерес на данъкоплатците в ЕС."

Укрепването на процедурните гаранции (т.е. зачитане на основните права) за всяко лице, което е разследвано от OLAF, е важен аспект на днешното предложение. Всички лица, които са обект на разследване, трябва да бъдат осведомявани за своите права. Сред тях е правото на лицето да получи обобщение на предмета на разследването, правото да изрази своето виждане преди да бъдат направени заключения, правото да получи помощ от лице по собствен избор и правото да използва официален език на ЕС по собствен избор. Предвижда се също да бъде въведена процедура на преразглеждане в случай на нарушение на процедурните права. Надзорният съвет ще продължава да следи дейността на OLAF, като гарантира, че нейните разследвания се извършват напълно независимо и в съответствие с установените правила и процедури.

Един от проблемите в борбата с измамите на равнище ЕС в момента е разочароващият брой на предприетите съдебни действия в някои държави-членки вследствие на разследвания на OLAF. Комисията се стреми да реши проблема чрез засилване на сътрудничеството между OLAF и органите на държавите-членки и чрез осигуряване на по-голям обмен на информация по отделни случаи и свързаните с тях съдебни преследвания. От всяка държава-членка се иска да посочи звено за контакт, с което да се улесни сътрудничеството между националните органи и OLAF. Освен това при поискване държавите-членки следва да докладват за мерките, които са взели в отговор на доклади на OLAF за разследвани случаи.

С цел работата на OLAF да стане по-ефикасна Комисията предложи, ако едно разследване не приключи в срок от 12 месеца, службата да информира Надзорния съвет за причините, поради които се нуждае от удължаване на този срок.

Генералният директор на OLAF ще продължава да бъде последната инстанция, която решава какви разследвания да извършва OLAF. Комисията обаче предлага в рамките на OLAF да бъде създаден вътрешен орган, който да помага при вземането на такива решения. С оглед на оптималното използване на ресурсите на OLAF в предложението се уточнява правилото „de minimis" при вземането на решения за разследвания. Това означава, че когато определя своите оперативни приоритети, OLAF следва да се ръководи от финансовото отражение на измамата, за която съществуват подозрения. Когато е по-ефикасно, разследването следва да бъде извършено по-скоро на равнище засегната институция, агенция или орган, а не от OLAF.

Комисията подчертава необходимостта да се запази пълната независимост на OLAF, когато извършва своите разследвания. В същото време трябва да има тясно сътрудничество и обмен на информация между Службата за борба с измамите и институциите на ЕС, за да се гарантира възможно най-добрата защита на финансовите интереси на ЕС. Предвижда се гъвкава процедура за обмен на гледни точки между OLAF и Европейската комисия, Парламента и Съвета. Целта е да се даде възможност на институциите да обсъдят стратегическите приоритети на OLAF и да изразят мнението си относно резултатността на дейността, извършвана от службата. Така ще се гарантира, че съществува цялостна представа за начина, по който OLAF функционира, и ще се способства за подобряване на нейното управление.

Като се има предвид мащабът на ресурси на ЕС, предназначени за външните отношения и международната помощ, ролята на OLAF за защитата на бюджета на ЕС излиза извън границите на ЕС. Сътрудничеството между OLAF и международните организации и органите на трети държави е от решаващо значение за успеха операциите извън ЕС. Поради това Комисията предлага OLAF да бъде упълномощена да сключва административни договорености с компетентните служби в трети държави в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност и съответните служби на Комисията.

Сътрудничеството с Европейската полицейска служба (Европол) и Звеното на ЕС за съдебно сътрудничество (Евроюст) е също толкова важно и трябва да бъде засилено. Поради това Комисията предлага OLAF да бъде упълномощена да сключва административни договорености с тези две организации. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.