Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Изпълнение - Мониторингови доклади
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Изпълнение / Мониторингови доклади

  • A+
  • A-
29-10-2005

Съобщение на Комисията

Преговорите за членство на България и Румъния приключиха през декември 2004 г. и през месец април 2005 г. бе подписан Договор за присъединяване с цел двете страни да могат да бъдат приветствани като членове от януари 2007 г. В момента тече процедура по ратифициране на Договора.

Присъединяването на България и Румъния ще приключи петото разширяване на ЕС, което започна през м. май 2004 г. с присъединяването на десетте нови държави-членки, по-голямата част от които - централноевропейски. Той ще върне тези страни, които бяха изкуствено разделени от Европа в недалечното минало отново в европейското семейство и ще допринесе за всички държави-членки в разширения ЕС за налагане на траен мир, демокрация и просперитет в цяла Европа. В своите стратегически документи - докладите, публикувани през октомври 2004 г., Комисията отбеляза напредъка, направен от двете страни в хода на тяхната подготовка за членство. Комисията също така идентифицира известен брой области, в които беше необходим допълнителен напредък с цел изцяло да се покрият изискванията за членство и да се осигури успешно членство. Комисията взе решение да засили своя мониторинг по отношение на подготовката на страните.

Европейският съвет през м. декември 2004 г. заключи, че Румъния и България ще бъдат в състояние да изпълнят задълженията за членство в определения срок за присъединяването, като предприемат мерки да продължат своите усилия и да завършат необходимите реформи във всички области на достиженията на правото на ЕС (acquis), като обърнат специално внимание в областта на правосъдието и вътрешните работи, а за Румъния също в областите на политиката на конкуренция и околната среда. ЕС ще продължи да наблюдава отблизо подготовката в тази насока. Европейският съвет припомни, че защитни клаузи ще осигурят мерки за справяне със сериозни проблеми, които могат да възникнат преди присъединяването или в рамките на три години след присъединяването, и по-специално в гореспоменатите области.

С представянето на настоящия доклад, Комисията изпълнява ангажимента, поет в нейния Стратегически документ от 2004 г., и отговаря на изискването, отправено от Европейския съвет през м. декември 2004 г. да продължи да предоставя редовни доклади за напредъка на България и Румъния за присъединяването, заедно с препоръки, когато това е необходимо.

Комисията също желае да допринесе за подпомагането на България и Румъния в техните допълнителни усилия, така че да се осигури успешно присъединяване. Базиран на индивидуални доклади за страните, заключенията на който се съдържат в приложението, настоящият доклад прави оценка на подготовката на страните за членство, идентифицира все още съществуващите пропуски и представя стъпките, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на тези пропуски. Той отразява състоянието към края на м. септември 2005 г. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.