Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
07-05-2013

Икономиката на ЕС се възстановява бавно от продължителната рецесия

След отбелязаната през 2012 г. рецесия се очаква през първата половина на 2013 г. икономиката на ЕС да се стабилизира, съобщава Рапид. Предвижда се през втората половина на годината растежът на БВП постепенно да достигне положителни стойности, а през 2014 г. да набере известна скорост. Тъй като вътрешното търсене все още е ограничено от редица пречки, които са типични за периоди след дълбоки финансови кризи, основният двигател на растежа през тази година ще бъде външното търсене. Очаква се препятствията пред частното потребление и инвестициите постепенно да намалеят и през следващата година да отстъпят място на умерено възстановяване, подхранвано от вътрешното търсене. Прогнозата се основава на предположението, че съществуващите политически мерки ще продължат да се прилагат, което ще предотврати ново задълбочаване на кризата с държавния дълг.

Тази година се очаква годишният растеж на БВП в ЕС да бъде -0,1 %, а в еврозоната — -0,4 %. За 2014 г. се предвижда икономическата дейност да нарасне с 1,4 % в ЕС и с 1,2 % в еврозоната.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли Рен заяви: „Трябва да направим всичко възможно, за да преодолеем кризата с безработицата, която разтърсва Европа вследствие на продължителната рецесия. Съвкупността от политики на ЕС е насочена към устойчиво развитие и създаване на работни места. Фискалната консолидация продължава, но темповете ѝ отслабват. Необходимо е да се ускорят структурните реформи, за да се даде тласък на икономическия растеж в Европа.“

Понастоящем в някои държави вътрешните инвестиции и потребление все още се възпрепятстват от балансови корекции, ограничения при кредитирането, очаквания за ниски бъдещи печалби и приходи, както и голяма несигурност по отношение на икономическите перспективи. При все че положението на финансовия пазар значително се подобри и в ЕС като цяло лихвените проценти намаляха, това все още не е дало отражение върху реалната икономика. Засега в държавите членки се наблюдават само плахи признаци на преодоляване на финансовата фрагментация, а предприятията в уязвимите икономики продължават да се сблъскват с твърде строги условия за отпускане на кредити.

Корекциите на външните и вътрешните дисбаланси напредват и се очаква тази година редица уязвими държави членки да отбележат излишъци по текущите си сметки поради повишена рентабилност на износа. Задлъжнялостта постепенно намалява, но въпреки това вероятно ще продължи да спъва растежа през прогнозния период. Освен това се очаква незадоволителното състояние на пазара на труда да се отрази отрицателно върху частното потребление. Поради посочените причини се предвижда през прогнозния период вътрешното търсене да остане умерено.

Очаква се икономическата дейност да се възстановява с бавни темпове, които няма да бъдат достатъчни за намаляване на безработицата. Прогнозата за безработицата е през 2013 г. тя да достигне 11 % за ЕС и 12 % за еврозоната, а през 2014 г. да остане на тези равнища, като се очаква разликите между отделните държави членки да останат много големи. През 2013 г. трудовата заетост ще продължи да спада, тъй като все още ще се чувства отзвукът на рецесията от 2012 г. През 2014 г. обаче се очаква по-динамичният растеж на БВП да доведе до увеличаване на работните места.

През последните тримесечия инфлацията на потребителските цени продължи да намалява, тъй като започна да отслабва упражняваното върху нея въздействие на предходното увеличение на цените на енергията. Постепенното понижаване на инфлацията се очаква да продължи и тази година, като се предвижда през 2013 г. равнището ѝ да достигне 1,8 % в ЕС и 1,6 % в еврозоната, а през 2014 г. да се задържи съответно на 1,7 % и 1,5 %.

Продължава намаляването на дефицитите в сектор „Държавно управление“. Предвижда се през 2013 г. общите фискални дефицити да спаднат до -3,4 % в ЕС и до -2,9 % в еврозоната. Очаква се темповете на консолидация на структурните бюджетни салда да намалеят в сравнение с 2012 г. С оглед на неблагоприятните изгледи за икономическата дейност прогнозата за съотношението дълг/БВП е то да достигне 89,8 % в ЕС и 95,5 % в еврозоната.

Взетите от миналото лято насам важни решения в областта на политиката доведоха до балансиране на рисковете пред икономическите перспективи, при все това обаче остава риск да се постигнат резултати, по-ниски от очакваните. Ако не се предприемат по-нататъшни реформи, има опасност много високите нива на безработица в някои държави членки да нарушат тъканта на обществото и да се превърнат в трайно явление. В по-общ план, ефективното прилагане на корективни мерки и политики с цел укрепване на структурата на Икономическия и паричен съюз остава от решаващо значение, за да не се завърне напрежението на финансовите пазари. Положителният елемент е, че благоприятното положение на финансовите пазари или евентуален изпреварващ очакванията напредък на корекциите и реформите биха дали възможност за по-бързо възобновяване на доверието и ускорено възстановяване. Икономическият растеж в световен мащаб може да се окаже по-динамичен от очакваното, например благодарение на неотдавнашните експанзивни мерки. По отношение на прогнозираната инфлация рисковете остават до голяма степен балансирани.



Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.