Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
11-12-2013

Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Правителството определи органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти и инициативи на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г., съобщава правителствената пресслужба.

Функциите на управляващ орган на ОП „Региони в растеж” ще изпълнява ГД „Програмиране на регионалното развитие” в МРР, на ОП „Иновации и конкурентоспособност” – ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ, на ОП „Развитие на човешките ресурси”, вкл. на средствата по инициативата за младежка заетост, както и на оперативна програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се – ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” – дирекция „Координация на програми и проекти” в МТИТС, на ОП „Околна среда” – дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ, на ОП „Добро управление” – дирекция „ОП „Административен капацитет” в МФ, на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – ГД „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН, на Програмата за морско дело и рибарство – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, на Програмата за развитие на селските райони – дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ.

Сертифициращ орган за програмите, финансирани със средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, ще бъде дирекция „Национален фонд” в МФ, а за Програмата за морско дело и рибарство – звеното „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в ДФ „Земеделие”.

Одитен орган е ИА „Одит на средствата от ЕС”. Функциите на Централно координационно звено за европейските структурни и инвестиционни фондове се изпълняват от дирекциите „Програмиране на средствата от ЕС”, „Мониторинг на средствата от ЕС” и „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС. Централен информационен офис и Централен информационен и координационен офис ще бъде дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в АМС.

С приемането на правителственото решение се осигурява основание за стартиране на процеса по разработване на системите за управление и контрол на следващия програмен период най-вече в структурите, които ще подлежат на оценка на съответствието с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи органи съгласно изискванията на приложимите европейски актове. За тези структури се предвижда възможност за временно изпълнение на съответните функции до окончателното им определяне. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.