Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
01-04-2014

По-гъвкави правила за визите за насърчаването на растежа и създаването на работни места

Много граждани на страни извън ЕС, които желаят да пътуват до Съюза, често са изправени пред продължителни, тежки и скъпоструващи процедури за издаване на визи, се казва в съобщение на ЕК.

С представените днес, 1 април 2014, предложения силно ще се съкратят и опростят процедурите за тези, които желаят да дойдат в ЕС за краткосрочен престой, и ще се постигнат повече икономии и по-малко бюрокрация, като същевременно се запази равнището на сигурност.

Предоставянето на по-лесен достъп до Шенгенското пространство за законно пътуващите ще улесни посещенията на приятели и роднини и предприемаческата дейност. Това ще стимулира икономическата дейност и създаването на работни места, например в сектора на туризма и в свързаните с него дейности, като ресторантьорството и транспортния сектор.

Неотдавнашно проучване показа, че през 2012 г. общо 6,6 милиона потенциални пътници от шест от страните с най-много пътуващи са били „загубени“ поради тежките процедури за издаване на визи. Проучването показа също, че по-гъвкавите и достъпни правила за визите могат да доведат до увеличаване на пътуванията в Шенгенското пространство от 30 % до 60 % само от тези шест страни. Това би могло да означава общи преки разходи от 130 милиарда евро за пет години (за настаняване, храна и напитки, транспорт, развлечения, покупки и др.) и да доведе до 1,3 милиона работни места в туризма и свързаните с него сектори.

„Европа се нуждае от по-интелигентна визова политика. Трябва да привлечем повече туристи, бизнесмени, научни работници, студенти, творци и професионалисти в областта на културата. В момента целим да насърчим нашата икономика и да създадем нови работни места, подчертавайки икономическото измерение на визовата ни политика, като същевременно поддържаме високо ниво на сигурност на границите си. Днешните предложения ще улеснят значително процедурите за краткосрочните посетители. Благодарение на тези предложения се очаква значително увеличение на пътниците през идните години“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

 

Антонио Таяни, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, добави: „Нашето предложение ще помогне на европейския туристически сектор в момент, когато международната конкуренция става все по-силна и все по-голям брой страни разчитат на туризма като фактор за растеж. Новите визови правила са отговорът на това предизвикателство. Тези промени ще помогнат на туристическата индустрия да се справи с очакваното значително увеличение на потоците от туристи, посещаващи Европа. Туризмът е двигател за растеж в Европа и беше най-значителният фактор, който помогна на европейската икономика да устои по време на кризата.“

С цел стимулиране на европейската икономика и улесняване на пътуването към ЕС, Европейската комисия предлага днес значителни промени на правилата за визите. Основните елементи от този пакет са:

1) Съкращаване на срока за обработване и за вземане на решение за издаване на виза от 15 на 10 дни; 2) Предоставяне на възможност за подаване на заявленията за издаване на виза в консулствата на други страни от ЕС, ако държавата членка, компетентна за разглеждане на заявлението, не е представена или не разполага с представителство в страната на подаване на заявлението; 3) Значителни облекчения за редовни пътници, включително задължително издаване на многократна виза, валидна за три години; 4) Опростен образец на заявление и възможност за кандидатстване онлайн; 5) Възможност за държавите членки да предвиждат специални схеми за предоставяне на визи на границата за максимум от 15 дни в една държава от Шенген; 6) Възможност за държавите членки да издават при облекчени условия визи за посетители на важни събития; 7) Нов вид виза (виза за турне), позволяваща на законно пътуващите да се движат в Шенгенското пространство за период до 1 година (без да остават в една държава членка за срок, по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период).

— Опростяване на заявленията за визи за краткосрочен престой, за да се отговори на нарастващия интерес. Вече беше постигнато много по съществуващите визови правила, които допринесоха за увеличение с 68 % на броя на заявленията за издаване на виза — от 10,2 милиона през 2009 г. до 17,2 милиона през 2013 г. Може обаче да се направи повече за подобряване на мобилността на законно пътуващите. За новата статистика относно визите за 2013 г. вж. инфографиката. Твърде често проблемите с получаването на виза ограничават достъпа и в резултат на това намаляват потенциалните икономически ползи от туристическите атракции. Например Световното изложение в Милано през 2015 г. може да бъде възможност за милиони нови посетители в Европа.

В конкретен план Комисията предлага:

— Установяване на по-ясен набор от процедурни правила и ускоряване на процеса. Предлага се да се намали крайният срок за обработването и вземането на решение по заявление за издаване на виза от 15 на 10 дни. Максималният срок за подаване на заявления беше увеличен от три на шест месеца преди планираното пътуване, за да се даде възможност на пътниците да планират и да избягват сезоните на пиково подаване на заявления.

Освен това списъкът на придружаващите документи ще бъде опростен и ще стане изчерпателен и повишеното хармонизиране на тези изисквания на местно равнище ще гарантира еднаквото третиране на кандидатите. Задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която често струва скъпо, ще бъде премахната.

— Засилване на консулското сътрудничество. Съгласно предложението, ако държавата членка, компетентна за обработването на заявлението за издаване на виза, не е представена или не разполага с представителство в дадена трета държава, кандидатът има право да подаде заявление в което и да е от присъстващите там консулства („задължително представителство“).

- Многократните посещения ще станат много по-лесни с въвеждането на задължителни критерии за получаване на многократна виза, валидна за три години и след това за пет години за „регистрирани във ВИС редовни пътници“. Кандидатите, чиито данни са регистрирани във Визовата информационна система (ВИС), и които преди това са използвали правомерно поне две визи през последните 12 месеца, ще се възползват от тези облекчения. Тази промяна на правилата е възможна и благодарение на въвеждането на Визовата информационна система (ВИС), което се очаква да бъде приключено през 2015 г. и ще даде възможност на консулствата на държавите членки да имат достъп до „визовата история“ на кандидатите за визи.

Тъй като ще могат по-спонтанно да решават да пътуват, пътниците, притежаващи многократни визи с по-дълга валидност, вероятно ще осъществяват повече пътувания в Шенгенското пространство, отколкото без тази възможност. По-големият брой пътувания ще даде тласък на икономическия растеж в Шенгенското пространство.

— Създаване на виза за турне. Този нов вид виза ще позволи на гражданите на трети държави, влизащи законно в Шенгенското пространство, да се движат в него в продължение на най-много 1 година (без да остават в една държава членка за срок, по-дълъг от 90 дни през всеки 180-дневен период), с възможност за удължаване за срок до две години (при условие че кандидатът не остава повече от 90 дни през всеки 180-дневен период в една и съща държава членка). Това например ще се приложи за изпълнителите на живо, които обикалят из Шенгенското пространство за продължителен период, но също така ще е от полза и за отделни пътници, като туристи, научни работници и студенти, които желаят да прекарат повече време в Европа.Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.