Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
26-09-2019

Европейската комисия публикува Обзорa на образованието и обучението за 2019г.

Успоредно с втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската комисия публикува Обзорa на образованието и обучението за 2019 г., в който се прави анализ на това как образованието и обучението се развиват в ЕС и неговите държави членки. В Обзора за 2019 г. се отбелязва допълнителен напредък по отношение на важни цели на ЕС в областта на образованието и обучението, но също така се подчертава необходимостта да се предостави по-добра подкрепа за учителите и да се повиши привлекателността на учителската професия.

education-and-training-monitor-2019-eu-infographics_bg

Комисията оказва подкрепа на държавите членки при подобряването на образователните им системи посредством сътрудничество по съответната политика, сравнителни проучвания и програми за финансиране, като например „Еразъм+“. Обзорът — ежегодното водещо издание на ЕС в областта на образованието, е неотделна част от тази работа. Като представя богат набор от политики и насърчава диалога, Обзорът помага на държавите членки да сравняват и подобряват своите образователни системи.

Тазгодишното — осмо — издание на Обзора е насочено към учителите. То включва и анализира констатациите от обширното проучване сред учителите, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В това последно издание на международното проучване в областта на преподаването и ученето се подчертава необходимостта от обучение на учителите за по-добро справяне с належащите проблеми, като например използването на информационни и комуникационни технологии, преподаването на ученици със специални нужди и преподаването в мултикултурни класни стаи. В отговор на това в Обзора се препоръчва да се гарантира подходящ брой учители в системата, по всички предмети, в селските и в градските райони. В същото време се подчертава, че са необходими повече усилия в областта на политиката, за да се привлекат да преподават най-добрите кандидати и се гарантира, че те са подходящо обучени и мотивирани да останат в професията.

Що се отнася до инвестициите в образованието, последните данни на Обзора показват, че публичните разходи за образование в ЕС остават като цяло стабилни на равнище ЕС, но държавите членки продължават да инвестират по-малко в образованието, отколкото преди икономическата криза от 2007—2008 г.

Последното издание на Обзора показва, че към момента държавите членки почти са постигнали своята цел за намаляване на преждевременното напускане на училище. Въпреки това, макар делът на отпадналите ученици да е намалял от 14,2 % през 2009 г. на 10,6 % през 2018 г., напредъкът се е забавил от 2016 г. насам. Процентът на младите хора, които притежават диплома за висше образование, нарасна от 32,3 % през 2009 г. на 40,7 % през 2018 г. Обзорът показва също, че по-високото образователно равнище съответства на по-високи равнища на заетост сред наскоро дипломиралите се и по-голямо участие в обучението за възрастни.

Делът на децата, записани в образование в ранна детска възраст, нарасна от 90,8 % през 2009 г. на 95,4 % през 2017 г. Въпреки че участието в образованието се разраства в Европа, всеки пети 15-годишен ученик все още не може да реши прости задачи, свързани с четенето, математиката и науките, докато твърде много деца продължават да са изложени на риск от образователна бедност.

Контекст

Тазгодишното издание на Обзора на образованието и обучението бележи десет години от началото на рамката на ЕС за сътрудничество „Образование и обучение 2020“, договорена от всички държави членки през 2009 г. С него се измерва напредъкът по целите на рамката „Образование и обучение 2020“ във всяка държава членка и се предоставя информация за разглеждането на въпросите, свързани с образованието, в ежегодния процес на европейския семестър. Освен това той спомага да се определи в кои направления следва да бъде насочено финансирането от ЕС за образованието, обучението и уменията в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

В обзора се анализират основните предизвикателства пред европейските образователни системи и се представят политики, благодарение на които тези системи могат да отговорят по-добре на обществените нужди и нуждите на пазара на труда. Докладът включва сравнение между различните държави, 28 подробни доклада за отделните държави и специален уебсайт с допълнителни данни и информация.

Образованието е на челно място в политическата програма на ЕС. Работейки заедно с държавите членки, Комисията положи основите на европейско пространство за образование, насочено към подобряване на ученето, сътрудничеството и високите постижения. Същевременно редица програми на ЕС, а именно програмата „Еразъм+“европейските структурни и инвестиционни фондове, в това число Инициативата за младежка заетост, както и „Хоризонт 2020“ и Европейският институт за иновации и технологии спомагат за стимулиране на инвестициите и оказват подкрепа по приоритетите на политиката в областта на образованието. С цел да подкрепи по-големите амбиции в тази област Комисията е предложила значително увеличаване на финансирането за младите хора и за обучението в следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021—2027 г).

За повече информация

Уебсайт на Обзора на образованието и обучението (включително информационни документи и графики за ЕС и за отделните държави)

Уебсайт на Европейската среща на върха по въпросите на образованието

Уебсайт на европейското пространство за образование 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.