Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
17-10-2019

Започва работа Европейският орган по труда

Управителният съвет на органа по труда се състои от представители на държавите членки, Комисията, социалните партньори на равнището на ЕС, Европейския парламент, както и наблюдатели от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и други агенции на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси. На 17 октомври те ще се срещнат за първи път и ще приемат необходимите решения, за да може органът по труда да заработи, както и ще споделят своите мнения относно началната работна програма.

Европейският парламент и Съветът приеха официално предложението на 20 юни 2019 г. Органът по труда започна дейността си в Брюксел. Той ще увеличи постепенно финансовите и човешките си ресурси и ще достигне годишен бюджет от 50 милиона евро и 140 служители до 2024 г.
На 13 юни държавите членки се споразумяха, че в крайна сметка седалището на новия орган ще бъде в Братислава.

Около 17,5 милиона европейски граждани понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС, което е двойно повече, отколкото преди десет години. В същото време милиони предприятия извършват трансгранична дейност.

Европейският съюз е изработил значително по обем законодателство, с което се уреждат различни аспекти на мобилността, като то беше преработено и подобрено през последните години от Комисията „Юнкер“. По-специално ЕС вече преразгледа правилата относно командироването на работници, за да включи принципа на равно заплащане за еднакъв труд, а понастоящем работи за приемането на окончателно споразумение относно предложеното изменение на правилата за координация на системите за социална сигурност. За да се улесни прилагането на правилата, настоящата Комисия предложи да се създаде нов орган като начин за укрепване на структурираното сътрудничество и обмен между компетентните национални органи.

Европейският орган по труда има следните цели:

  • да улеснява достъпа до информация за правата и задълженията във връзка с трудовата мобилност, както и до услуги от значение за тях;
  • да улеснява сътрудничеството между държавите членки при прилагането на правото на Съюза, попадащо в обхвата на неговата компетентност, включително да улеснява съгласувани и съвместни инспекции, в това число и чрез противодействие на недекларирания труд;
  • да действа като медиатор и да улеснява намирането на решения в случаи на трансгранични спорове.

Дейностите на Европейския орган по труда засягат правилата относно трудовата мобилност: свободното движение на работници и командироването на работници, координацията на системите за социална сигурност, както и специалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт.

На равнището на ЕС няма да бъдат създадени нови компетенции и държавите членки ще запазят своите пълни правомощия за прилагане на правилата за труда и социалната сигурност. Добавена стойност на органа по труда произтича от факта, че той ще улесни сътрудничеството между държавите членки, ще рационализира съществуващите структури и ще осигури оперативна подкрепа, като гарантира по-ефикасно прилагане на правилата. Така ще могат да се възползват и гражданите, и предприятията и националните органи. По отношение по-специално на националните органи органът по труда ще подобри оперативното сътрудничество в областта на трудовата мобилност, като ще представлява постоянна структура на ЕС, която се гради на националните служители за връзка, командировани от държавите членки в Европейския орган по труда. Той ще даде възможност също така за обединяването на ресурси за съвместни дейности, като например организирането на съвместни инспекции или обучение на национални служители за работа с трансгранични случаи. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.