Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

 • A+
 • A-
06-05-2020

Европейският омбудсман обявява свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Проверки“

В Официалния вестник на ЕС от 4 май е публикувано обявление за свободна позиция за поста директор на дирекция „Проверки“ към Европейския омбудсман.

Мисията на Европейския омбудсман е да служи на демокрацията, като работи с институциите на Европейския съюз за създаване на по-ефективна, по-отговорна, по-прозрачна и по-етична администрация на ЕС.

Европейският омбудсман разследва жалби на граждани по теми, вариращи от лоши комуникация и обслужване, липса на прозрачност при вземане на решения и отказ на достъп до документи до нарушения на основните права и договорни въпроси. Службата също така извършва проверки по собствена инициатива относно системни въпроси, които оказват въздействие върху качеството на администрацията на ЕС. Ръководните принципи на службата са независимост, почтеност, справедливост, отчетност, прозрачност, диалог и обслужване.

Дирекция „Проверки“ ще отговаря за основните дейности на службата. Те включват извършване на проверки за възможни случаи на лошо администриране от страна на институции, органи и агенции на ЕС, както и насърчаване на добри практики на администрацията.

Директорът ще докладва на генералния секретар и ще работи в тясно сътрудничество с кабинета на Омбудсмана.

Директорът ще гарантира качеството на услугите, предоставяни от дирекцията и ефективната комуникация и сътрудничество, както в рамките на дирекцията, така и в кабинета на Омбудсмана и Генералния секретариат.

Титулярят на длъжността ще трябва да демонстрира умения за ръководене и мотивиране на силен екип от 30 – 35 служители; да управлява промените; да показва способност за вземане на бързи решения, гъвкавост и ефикасност при цялостното функциониране на службата.

От директора на дирекция „Проверки“ се очаква:

 • да участва със стратегически принос в разработването на политиките и целите на Омбудсмана, да допринася за ефективното изпълнение на мисията, визията и стратегията на Омбудсмана;
 • да планира работата на дирекцията, като поставя цели за извършването на проверки въз основа на стратегическата дейност на Омбудсмана;
 • да гарантира съгласуваност между целите на политиката и методологията на проверките, включително инспекциите;
 • да упражнява контрол върху разглеждането на случаите в дирекцията;
 • да съветва генералния секретар по всички въпроси, свързани с основните дейности на Омбудсмана, и да го/я замества, когато е необходимо;
 • да разработва ефективни канали за комуникация и сътрудничество с други институции и външни заинтересовани страни;
 • да представлява Омбудсмана пред трети лица и на обществени прояви;
 • да изпълнява функциите на преупълномощен разпоредител с бюджетни кредити;
 • да изпълнява конкретни задачи по искане на Омбудсмана.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура чрез системата за онлайн кандидатстване на уебсайта на Омбудсмана най-късно до 31 май 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор, трябва да се изпраща на следния имейл адрес: career@ombudsman.europa.eu (като в полето „Относно“ на електронните писма трябва да се посочва следното заглавие: OMB/4/2020).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да съдържат:

 • писмо на английски език, в което се прави позоваване на обявлението за свободна длъжност OMB/04/2020 и се обясняват основанията за кандидатстване;
 • копие от автобиография на английски език (за предпочитане автобиография във формат Europass);
 • копия от необходимите документи, удостоверяващи тяхното образование, доказателства за професионалния опит и служебните задължения, които понастоящем изпълняват.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност OMB/04/2020 – Директор на дирекция „Проверки“ 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.