Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
22-05-2020

Насоки на ЕК за ефикасни приложения, които НЕ застрашават личната свобода

В отговор на пандемията от коронавирус държавите членки на ЕС, с подкрепата на Комисията, разработиха набор от инструменти на ЕС, включващ мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване. Тази стъпка е част от общ координиран подход, който да подпомогне постепенното премахване на мерките за изолация в домашни условия, както е посочено в препоръката на Комисията, приета миналата седмица.

От началото на пандемията от коронавирус насам държавите членки, с подкрепата на Комисията, подложиха на оценка цифровите решения за справяне с кризата, като анализираха тяхната ефективност, както и аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Ако са в пълно съответствие с правилата на ЕС и са добре координирани, приложенията за проследяване на контактите могат да играят възлова роля на всички етапи от управлението на кризата, особено когато назрее моментът за постепенно премахване на мерките за социално дистанциране. Тези приложения могат да се използват в допълнение към съществуващото ръчно проследяване на контактите и да помогнат за прекъсване на веригата на предаване на вируса. В допълнение към набора от инструменти днес бяха публикувани и насоки за защита на данните за такива мобилни приложения.

Общ подход за доброволно използване на приложения за проследяване, съобразени с изискванията за неприкосновеност на личния живот

Това е  първото издание на общия набор от инструменти на ЕС, разработен спешно в сътрудничество с мрежата за електронно здравеопазване и с подкрепата на Европейската комисия. С него се предоставят практически насоки на държавите членки за въвеждането на приложения за проследяване на контактите и за предупреждения. В набора от инструменти са определени основните изисквания за тези приложения, според които те:

  • Следва да са в пълно съответствие с правилата на ЕС относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, както се посочва в представените днес насоки, приети след консултация с Европейския комитет по защита на данните.
  • Следва да са одобрени от органите за обществено здравеопазване и да се изпълняват в тясна координация с тях.
  • Следва да се инсталират доброволно и да се деинсталират, веднага щом престанат да са необходими.
  • Следва да използват най-новите технологични решения за подобряване на защитата на личния живот. Вероятно ще се основават на технологията за пренос на данни на близко разстояние блутут (Bluetooth), която не позволява проследяването на местоположението на хората.
  • Следва да се основават на анонимизирани данни: могат да предупреждават хората, които за определен период от време са били в близост до заразено лице, да се изследват или да се изолират, но не разкриват самоличността на заразените лица.
  • Следва да бъдат оперативно съвместими в целия ЕС, за да могат гражданите да бъдат защитени дори в чужбина.
  • Следва да се основават на приети епидемиологични насоки и да отразяват най-добрите практики в областта на киберсигурността и достъпността.
  • Следва да бъдат сигурни и ефективни.

Макар че приложенията дават възможност за по-лесно, по-бързо и по-успешно проследяване в сравнение с традиционните системи, основаващи се на събеседване със заразените пациенти, ръчното проследяване ще продължи да се прилага по отношение на гражданите, които са по-уязвими към инфекции, но е по-малко вероятно да имат смартфон, например възрастни хора или хора с увреждания.

Възможно е в бъдещите версии на набора от инструменти да бъде разработен общ подход към други функционални възможности, по-специално по отношение на информацията и проследяването на симптомите.

Следващи стъпки

При разработването на набора от инструменти са взети предвид актуалните най-добри практики в използването на мобилни приложения за проследяване на контактите и за отправяне на предупреждения като част от усилията за справяне с кризата. Този инструментариум е част от непрекъснат процес, при който през следващите седмици и месеци държавите членки ще си сътрудничат за разработването и усъвършенстването на използването на тези и на други практически инструменти. Тази първа версия впоследствие ще бъде усъвършенствана, като се добави опитът на държавите членки.

До 31 май 2020 г. държавите членки следва да докладват за своите действия и да предоставят достъп до мерките си на другите държави членки и на Комисията, с цел да бъде извършена партньорска проверка. Комисията ще прави оценка на постигнатия напредък и ще публикува периодични доклади от юни 2020 г. до края на кризата, като същевременно ще препоръчва действия или постепенно премахване на мерките, които вече не са необходими.

За повече информация

Набор от инструменти на ЕС, включващ мобилни приложения, които подпомагат проследяването на контактите за целите на борбата на ЕС срещу COVID-19

Препоръка на Комисията относно общ инструментариум на Съюза за използване на технологии и данни за борба с кризата, породена от COVID-19, и за нейното преодоляване

Насоки за гарантиране на пълното спазване на стандартите за защита на данните при мобилни приложения за борба с пандемията

Страница на Комисията с материали във връзка с коронавируса

Цифрови технологии в борбата с коронавируса 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.