Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

 • A+
 • A-
08-06-2020

Програмата #EU4Health ще увеличи подкрепата за здравните системи в Европа 23 пъти

Комисията предложи нова амбициозна и самостоятелна програма в областта на здравеопазването за периода 2021—2027 г., наречена EU4Health „ЕС в подкрепа на здравето“. Тя обхваща периода 2021—2027 г. В нея са взети предвид извлечените поуки и пропуските, които кризата позволи досега да бъдат установени, и ще бъдат въведени структурни промени, за да се подготви ЕС по-добре за по-нататъшните предизвикателства в областта на здравеопазването. След като предложението бъде прието от държавите членки и Европейския парламент, намерението е от 1 януари 2021 г. да започне осъществяването на конкретните действия в рамките на „ЕС в подкрепа на здравето“. През първите години на програмата ще има силна насоченост към предвидените действия, по-специално в областта на управлението на кризи.

„ЕС в подкрепа на здравето“ ще допринесе значително за възстановяването след епидемията от COVID-19, като спомогне за подобряване на здравето на населението на ЕС, повишаване на устойчивостта на здравните системи и насърчаване на иновациите в здравния сектор. Тази нова програма ще запълни също така пропуските, които бяха установени по време на кризата, предизвикана от COVID-19, и ще гарантира, че здравните системи на ЕС са достатъчно устойчиви, за да могат да се справят с нови и бъдещи заплахи за здравето.

Пандемията от COVID-19 показа необходимостта от значително повишаване на готовността и способността на ЕС да реагира ефективно на сериозни трансгранични заплахи за здравето.

Тя по-специално показа, че ЕС се нуждае от:

 • по-добра координация между държавите членки по време на здравна криза;
 • увеличаване на капацитета на равнището на ЕС за подготовка и справяне със здравните кризи; както и
 • по-големи инвестиции в здравните системи, за да се гарантира, че те са готови да посрещнат предизвикателствата на утрешния ден.

С програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ Съюзът вече ще има възможност:

 • да инвестира в създаването на резерви от медицински консумативи в случай на криза;
 • да създава резерв от здравни работници и експерти, които могат да бъдат мобилизирани с цел предотвратяване или реагиране на здравни кризи в целия ЕС;
 • да обучава специалисти в областта на здравеопазването, които да бъдат използвани на територията на ЕС;
 • да засили наблюдението на заплахите за здравето, както и
 • да подобри устойчивостта на здравните системи, за да се гарантира постигането на по-добри резултати за всички в областта на здравеопазването.

Това ще позволи на ЕС да разполага с повече и по-ефикасни инструменти, за да предприема бързи, решителни и координирани действия с държавите членки както при подготовката и управлението на кризи, така и във връзка с подобряване на функционирането и ефективността на здравните системи на ЕС като цяло.

Какви са основните цели на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“?

Програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ има три общи цели:

1. Защита на населението на ЕС от сериозни трансгранични заплахи за здравето и подобряване на капацитета за управление на кризи;

2. Създаване на условия лекарствата, медицинските изделия и другите свързани с кризите продукти да бъдат налични и достъпни и подкрепяне на иновациите;

3. Укрепване на здравните системи и подпомагане на работещите в областта на здравеопазването, включително чрез инвестиране в общественото здраве, например чрез програми за насърчаване на здравословния начин на живот и профилактика на заболяванията, както и подобряване на достъпа до здравеопазване.

Освен с готовността и реагирането при кризи програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ ще се занимава с други сериозни дългосрочни предизвикателства пред здравните системи, а по-специално:

 • неравнопоставеността по отношение на здравния статус на различни групи от населението, държавите и регионите, както и достъпът до финансово достъпни, превантивни и лечебни здравни грижи с добро качество;
 • бремето на незаразните болести, и по-специално на раковите заболявания, на свързаните с психичното здраве заболявания, редките заболявания и рисковете, произтичащи от определящи здравето фактори;
 • неравномерното разпределение на капацитета на системите за здравеопазване;
 • пречките пред широкото внедряване и оптималното използване на цифровите иновации, както и разширяването на тяхното използване;
 • увеличаването на бремето за здравеопазването поради влошаване на състоянието на околната среда и замърсяването, по-специално на качеството на въздуха, водата и почвите, както и поради демографските промени.

Какви средства ще бъдат на разположение в рамките на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ и как те ще бъдат изразходвани?

Чрез програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ Комисията предлага да се инвестират 9,4 млрд. евро за укрепване на здравните системи. Това е значително повече в сравнение с предишното предложение на Комисията за направление „Здраве“ в рамките на Европейския социален фонд плюс в размер на 413 млн. евро. Финансирането ще бъде осигурено отчасти от бюджета на ЕС (1,7 млрд. евро), отчасти чрез външни целеви приходи в резултат от извършваните от Съюза операции по вземане на заеми, както е предвидено в Регламента за Инструмента за възстановяване на ЕС (7,7 млрд. евро). Няма да има предварително разпределение за всяка от посочените в програмата цели. Разпределението ще бъде договорено в хода на изпълнението на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“.

В бъдеще могат да бъдат финансирани различни видове действия в различните обхванати от програмата области. Те включват, без това изброяване да е изчерпателно, следното:

 • Предоставяне на специфични за всяка държава и специално адаптирани съвети и подкрепа за най-нуждаещите се държави или групи от държави чрез туининг, предоставяне на експертни становища, подкрепа от партньори и т.н.;
 • Програми за обучение и обмен на медицински и здравни работници;
 • Нови механизми, например за възлагането на обществени поръчки за стоки и услуги, необходими за предотвратяване и управление на здравни кризи;
 • Одити, например на мерките за готовност и реагиране на държавите членки (като например за управлението на кризи, антимикробната резистентност, ваксинирането), за да се гарантира тяхната ефективност;
 • Клинични изпитвания за ускоряване на разработването, разрешаването и достъпа до иновативни, безопасни и ефективни лекарства и ваксини;
 • Трансгранично сътрудничество и партньорства, включително в трансграничните региони, с цел трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни, включително цифрови решения, например чрез европейските референтни мрежи;
 • Създаване на референтни лаборатории на Съюза и центрове за високи постижения и координиране на тяхната дейност;
 • Инвестиране в пилотни проекти в рамките на инициативи с висока добавена стойност и в здравна инфраструктура от критично значение;
 • Внедряване, експлоатация и поддръжка на инфраструктура за цифрови услуги;
 • Аналитични дейности като проучвания, събиране на данни и сравнителен анализ.

Научете повече 👉 europa.eu/!XB67jk 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.