Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
22-06-2020

Покани за финансиране на европейски политически партии и политически фондации

В Официалния вестник на ЕС от 16 юни са публикувани покани за представяне на предложения за финансиране на европейски политически партии и политически фондации.

Покана за финансиране (№ IX-2021/01) – „Финансиране за европейски политически партии“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за дейности и цели на европейските политически партии, определени в техните устави, за финансовата година от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Видът на средствата представлява финансиране за европейските политически партии в съответствие с дял ХI от Финансовия регламент („финансиране“). Вноската е под формата на възстановяване на процент от действително направени разходи, които са допустими за възстановяване.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не трябва да надвишава 90 % от възстановимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, и 90 % от действително извършените възстановими разходи.

Предвиденото финансиране за финансовата 2021 година по статия 402 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически партии“ възлиза на 46 000 000 EUR, съгласно приетия от Парламента проект на бюджетна прогноза. Наличните бюджетни кредити, които ще бъдат разпределени, ще бъдат определени от бюджетния орган в окончателния одобрен бюджет за 2021 г.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид, като е използван формулярът за заявление, приложен към настоящата покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема реда и условията, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1а към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
  • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2020 г. под формата на електронно копие, за предпочитане в pdf формат, на следния e-mail: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

Оригиналните заявления се съхраняват от заявителя и се изпращат на Парламента в своята цялост или частично при поискване от службите на Парламента на следния физически адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031 L-2929
Luxembourg
LUXEMBOURG

Покана за представяне на предложения (№ IX-2021/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за работната програма на европейските политически фондации за финансовата година от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Видът на средствата представлява финансиране за европейските политически фондации в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент („финансиране“). Безвъзмездните средства са под формата на възстановяване на процент от действително направени допустими разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не надвишава 95 % от допустимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, нито 95 % от действително извършените допустими разходи.

Предвиденото финансиране за финансовата 2021 година по член 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 23 000 000 EUR, съгласно приетия от Парламента проект на бюджетна прогноза. Наличните бюджетни кредити, които ще бъдат разпределени, ще бъдат определени от бюджетния орган в окончателния одобрен бюджет за 2021 г.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид с формуляра, приложен към настоящата покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема общите условия, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1б към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
  • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2020 г. под формата на електронно копие, за предпочитане в pdf формат, на следния e-mail: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

Оригиналните заявления се съхраняват от заявителя и се изпращат на Парламента в своята цялост или частично при поискване от службите на Парламента на следния физически адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031 L-2929
Luxembourg
LUXEMBOURG

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за финансиране (№ IX-2021/01) – „Финансиране за европейски политически партии“ 

Покана за представяне на предложения (№ IX-2021/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ 

 
 


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.