Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
26-03-2006

ЩЕ АНУЛИРАТ ЛИ ДОГОВОРА НА МВНР С “АЙ ДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНК”?

МВНР трябва да сезира прокуратурата, защото Шимон Шевес е спечелил българска обществена поръчка, подавайки документи с невярно съдържание.

Портал ЕВРОПА очаква реакция от МВНР, след като наша проверка предостави доказателство, че Шимон Шевес е осъждан.

За измами и злоупотреба с доверие е осъден от израелски съд Шимон Шевес – лицето за контакт на регистрираната на Британските Вирджински острови фирма “Ай Дж Интернешънъл Инк”, която спечели обществената поръчка на МВНР за консултантски и посреднически услуги за присъединяването на България към ЕС.

На Благовещение Портал ЕВРОПА изпрати до Външно министерство оригинала на присъдата срещу Шевес на иврит.

Писмото е адресирано до говорителя на МВНР г-н Димитър Цанчев, който в периода 96 – 99 година е бил ключов дипломат в Израел. Процесите срещу Шевес започват през 99-а.

Цанчев – който е бивш секретар по външната политика на президента Петър Стоянов – обяви на 22 март, че "Ако се потвърди, че Шимон Шевес е подал декларация с невярно съдържание, МВнР ще сезира прокуратурата."

Договорът е замразен, докато българските власти получат потвърждение, че Шевес е осъждан – стана ясно също така от думите на Цанчев на 22 март.

Шимон Шевес е осъден от разширен състав на Израелския върховен съд за измама и злоупотреба с доверието. Присъдата е произнесена през ноември 2004 година. От деветима върховни съдии в Израел, осем са гласували “за” осъждането на Шевес.

Шимон ШЕВЕС е лицето за контакт на фирмата “Ай Дж Интернешънъл Инк”, която спечели обществената поръчка на МВНР за консултантски и лобистки услуги за членството на България в ЕС.

“Портал ЕВРОПА.БГ изпраща документите, с които разполага по случая, за да допринесе за хармоничния ход на процеса на интеграция на България към Европейския съюз, както и за да подпомогне дейността на Министерството на външните работи в тази посока. Г-н Цанчев, ще Ви бъдем признателни, ако в удобно време ни изпратите превод на текста на присъдата, тъй като екипът ни разполага само с оригинала на иврит. С готовност за по-нататъшно ползотворно сътрудничество в името на европейското бъдеще на България, Портал ЕВРОПА” – сме написали в писмото до МВНР.

Портал ЕВРОПА помести проекта за договор, одобрен с подписа на министър Ивайло Калфин – възложител на обществената поръчка за лобисти на България за ЕС.

Вестник “Монитор” настоя МВНР да разкрие сумата, която ще получи избраният за консултант. Според източник на “Монитор”, ставало дума за 1 322 141 лв.

Както Портал ЕВРОПА първи съобщи, още при обявяването на печелившия, от МВНР обясниха, че сумата, която ще се плати на изпълнителя, ще се определи 7 дни след приключване на договора на 31 октомври. “Сумата ще зависи от изпълнението на договора”, казаха тогава от правния отдел.

Както се вижда от проекто-договора, възнаграждението (неназовано) се заплаща на 9 равни вноски – една авансова и осем в края на всеки месец.

Интересно е, че наред с възнаграждението, възложителят (т.е. Калфин) се задължава да изплаща и разходи, “свързани с изпълнение предмета на договора в размер до 10 000 евро месечно без ДДС”.

Аргументът на възложителя МВнР за избор на ускорена процедура на договаряне е, “... възникнали проблеми и възможно забавяне в ратификационната процедура на Договора (...) в част от европейските държави и в частност обвързването й с резултатите от Мониторинговия доклад на Европейската комисия.”

Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата е одобрено от Ивайло Калфин, вицепремиер и външен министър, и е с дата 3 февруари 2006 г.

Припомняме, че в деня, в който приключи срокът за кандидатстване (18 февруари), външният министър Ивайло Калфин заяви по “Дарик-радио”, цитиран на сайта на МВнР, следното: “Най-вероятно процедурите във Франция, Германия и Швеция по ратифициране на договора ни за ЕС няма да могат да приключат преди мониторинговия доклад. Но засега няма основание да се притесняваме, че заради процедурни срокове някоя от страните няма да може да приключи ратификацията до края на годината.”

Портал “Европа” припомня, че на 27 януари министър-председателят Сергей Станишев заяви: “Никоя държава не е заявявала, че има политически проблем за ратификация на присъединителния ни договор.” Според него с тези темпове процесът на ратификация на договора за присъединяване може да завърши до края на годината. ”Правителството полага добре планирани и целенасочени усилия за развитие на процеса на ратификация на договора от държавите на ЕС”, обясни тогава Станишев.

Цели на договора: (цитат от оригиналния документ, с който Портал ЕВРОПА разполага)

1. Предотвратяване приемането на отлагателна клауза за членството на Република България в Европейския съюз и преместването на датата на реалното членство от 2007 на 2008 година.
2. Ускоряване процеса на ратификация преди финализирането на прегледа за подготовката за членство.
3. Увеличаване на подкрепата за приемането на Република България за член на ЕС през 2007 година в ключови държави, а именно: Германия, Франция, Холандия, Дания.”


Според документа, обектът на поръчката включва осъществяването на следните дейности:

- анализ на основните причини, поради които датата на членството може да бъде отложена;
- оценка и категоризация на съответните значими фигури в ЕС съобразно ролята, която те играят в спазването на обявената дата за членство;
- изследване и анализ на възможностите и заплахите по отношение на ключовите държави-членки;
- определяне и анализиране на основните фигури, оказващи влияние и тези, които формират общественото мнение в съответните страни, по отношение присъединяването на Република България към ЕС;
- създаване на база данни с контакти, които могат да бъдат използвани от възложителя, на основните лица и институции, оказващи влияние и формиращите общественото мнение по отношение Европейското членство на Република България;
- развиване на стратегия и тактика за всяка отделна цел – определени фигури, конкретно действие, което трябва да се предприеме, послание, което трябва да бъде изпратено, очакван резултат;
- анализ на целия процес на проучване и подпомагане на възложителя при изграждането на обща стратегия, която ще се фокусира върху премахването на отрицателните причини /за отлагане на членството/ и едновременно подчертаване и засилване на положителните причини /поради които датата за членство трябва да се спази/.”

От документа става ясно, че търсените от МВнР консултации и посредничество не са свързани с определена професия, както и че от кандидатите не се изисква да посочат имената и професионалната квалификация на своя персонал, отговорен за изпълнението на договора (т.е. даването на консултации и извършването на посредничество). Главен критерий за оценка на офертите е тяхната икономическа изгода, четем още в документацията.


4. Квалификационни изисквания, критерии и методика за подбор на кандидатите

Юридически статус на кандидата
4.1. Кандидатите следва да отговарят на изискванията по чл.47, ал.1 от ЗОП.
Изискванията по чл.47, ал.1, т. 1 и т.4 се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган. Когато кандидата е чуждестранно лице, той трябва да отговаря на изискванията по чл.47 в държавата, в която е установен.
4.2. Кандидатите трябва да разполагат с офиси /представителства, клонове/ в 3 от ключовите държави, посочени в т.З "Пълно описание на обекта на поръчката".
Документи за юридическия статус на кандидата
4.3. Информационен лист за кандидата - Приложение № 1;
4.4. Заверено от кандидата копие на съдебното решение за регистрация на кандидата;
4.5. Оригинал на удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ и Е Т/, което да е с дата на издаване, предшестваща подаването на заявлението за участие в обществената поръчка с не повече от 3 месеца. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;
4.6. За доказване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП кандидата и неговите управителни органи подават декларации по образец от документацията - Приложение № 2;
4.7. Заверено от кандидата копие на удостоверение за данъчна регистрация на фирмата;
4.8. Заверено от кандидата копие на удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ. Чуждестранните лица представят документи за данъчна регистрация и за регистрация в професионален регистър, ако такива се предвиждат и съответно се издават документи за удостоверяване на тези обстоятелства в държавата, в която са установени.
4.9. Кратко описание на офисите /представителства, клонове/ на кандидата съгласно изискването по т. 4.2.;
4.10. Кратко представяне на фирмата на кандидата в рамките на 2 /две/ машинописни страници.
За доказване на икономическото си и финансово състояние кандидатите следва да представят оригинална банкова референция.
Изисквания за технически възможности и квалификация
4.11. Най-малко 3 сключени и/или изпълнени договора за стратегическо консултиране на ключови държавни фигури и политически партии по въпроси на вътрешната и външна политика в минимум 3 /три/ европейски държави;
4.12. Доказан опит в осъществяването на публични кампании и политически дейности в минимум 5 европейски държави /в това число централно и източно европейски държави/ за последните 3 години;
4.13. Доказан опит в международни посреднически дейности и представяне на държави или публични организации пред Европейския парламент, Европейската комисия и държави-членки на ЕС.
Документи за доказване на технически възможности и квалификация
4.14. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сключени и/или изпълнени през последните три години с посочване на дати на сключване и/или изпълнение на договора, контрагенти и стойност. Изготвя се по образец - Приложение № 3;
4.15. Изискванията по т.4.12 и т.4.13. се доказват с документи по преценка на кандидата;
Към заявлението кандидатът прилага и следните документи:
Декларация за подизпълнителите съгласно образец - Приложение № 4. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря основният изпълнител.
Документ за гаранция за участие - оригинална банкова гаранция по образец или заверено копие на документ за депозирана парична сума.


ДОГОВОР
Днес 2006 г. в гр. София се сключи настоящият договор между
Министерството на външните работи, с адрес гр. София, ул. "Александър Жендов" № 2, с дан. № 1226028788, БУЛСТАТ "Ю" 000695228, представлявано от Ивайло Калфин - заместник министьр-председател и министър на външните работи и Мария Петрова - главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и ......................................................................................
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а изпълнителят приема да предостави консултантски и посреднически услуги, свързани с ускоряване процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз от 01 януари 2007 год., съгласно план /методология/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.
(2) Изискванията за количеството и качеството на извършената работа са отразени в плана /методологията/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.
П. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НАИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 2. (1) Договорът се сключва за срок до 31.10.2006 год.
(2) Услугите по чл. 1 ще се предоставят на територията на страните от Европейския съюз.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на изпълнителя
възнаграждение в размер на /......................... / евро, без ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на изпълнителя разходи, непосредствено свързани с изпълнение предмета на договора в размер до 10 000 /десет хиляди/ евро месечно, без ДДС.
Чл. 4 (1) Възнаграждението по чл. З, ал. 1 се заплаща на 9 равни вноски, а именно:
- една авансова вноска в срок до 7 дни от датата на подписване на договора и
- 8 /осем/ вноски в последния календарен ден на всеки месец, или първия работен
ден след изтичане на календарния месец.
(2) Възнаграждението по чл. З, ал. 1 се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура и приемателно-предавателен протокол за всеки етап от плана /методологията/ по чл. 1, по банковата сметка на изпълнителя: сметка N , банков код ................ , в
Чл. 5 (1) Разходите по чл. З, ал. 2 се заплащат месечно в последния календарен ден на всеки месец, или първия работен ден след изтичане на календарния месец, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура, заверени копия на разходо-оправдателните документи, удостоверяващи извършените разходи по чл. 2, ал. 2 и след подписване на приемателно-предавателния протокол за всеки етап от плана /методологията/ по чл. 1 по банковата сметка на изпълнителя: сметка N , банков код , в
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отразени в плана /методологията/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 в срок до 31.10.2006 г. съгласно плана /методологията/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при посочените срокове и условия.
Чл. 9. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на задачата се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само на изработената и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ част.
(2) Ако се окаже, че няма изработена такава част до момента на настъпване на горепосочените причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и реда, уговорени с договора.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнението на настоящия договор в размер на 5 /пет/ на сто от възнаграждението по чл. З, във форма на парична сума или банкова гаранция.
(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията, таксите за обслужване на
гаранцията и други подобни са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите за усвояване на гаранцията са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Банковата /паричната/ гаранция се освобождава в срок до 7 работни дни след изпълнението на предмета на договора по чл. 1 или прекратяване на договора при условията на чл. 13.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое или всички от задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да премине към усвояване на банковата /паричната/ гаранция.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 13. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичането на уговорения срок;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. ако изпълнението на предмета на договора се окаже невъзможно поради
причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят;
4. с едномесечно писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изпълнителя;
5. при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
VI. НЕУСТОЙКИ. ОТГОВОРНОСТ.
Чл. 14. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто от цената по договора.
Чл. 15. При прекратяване на договора по реда на чл. 13, т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответно дължимата част от възнаграждението съобразно изработеното и разходите, непосредствено свързани с изпълнение предмета на договора в срок до 7 работни дни след представяне на фактури, приемо-предавателен протокол за извършената работа и заверени копия на разходо-оправдателните документи, удостоверяващи извършените разходи.
Чл. 16. При прекратяване на договора по реда на чл. 13, т. З ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява в срок до 7 работни дни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансовата вноска по чл. 4, ал. 1.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
Чл. 17. Страните по договора се съгласяват да пазят в конфиденциалност всяка служебна, търговска или друга информация, която им е станала известна за другата страна при или във връзка с изпълнението на договора, както по време на неговото действие, така и след прекратяването му без предварително писмено съгласие на другата страна. Това не се отнася за информация, която е била предварително известна и която не е обозначена като конфиденциална.
VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
Чл. 18. (1) Приемането се извършва с приемателно-предавателен протокол, в който се описва количеството и качеството на извършената работа, съгласно плана /методологията/ по чл. 1.
(2) Страните по договора могат да упълномощят свои представители, които да подписват приемателно-предавателните протоколи по ал. 1, за което са длъжни да информират писмено насрещната страна.
Чл. 19. Ако при приемането на изработеното се установи, че същото има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок посочен в протокола.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
Чл. 20. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на действащото българско законодателство.
За неуредени въпроси по настоящия договор се прилага българското законодателство.
Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение 1 - План /методология/ за изпълнение обекта на поръчката съгласно постигнатите договорености с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отразени в протокол;
Приложение 2 - Ценова оферта на кандидата, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Генералният директор на разширяването в ЕК Майкъл Лий пред Портал ЕВРОПА:
- Обсъждахте ли по време на посещението Ви в България с Вашите събеседници обществената поръчка за консултанти и лобисти, които да ускорят присъединителния процес?
- Не.
- А самият Вие информиран ли сте за това намерение на правителството?
- Не.
- Мислите ли, че външни консултанти или лобисти наистина биха могли да допринесат за по-бързото присъединяване на България в ЕС?
- Зависи от всяка държава да реши какъв вид... подкрепа й е необходима от частния сектор. Наистина не мога да взема становище за това.Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.