Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Изпълнение - Мониторингови доклади
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Изпълнение / Мониторингови доклади

  • A+
  • A-
16-05-2006

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД - МАЙ

Портал ЕВРОПА ви предлага вече пълен превод на български език на пълния мониторингов доклад за България. Пълния текст можете да видите тук.

Портал ЕВРОПА припомня, че първи разпространи проекта на доклада, както и оценките и изводите в окончателния му вариант.

Резюмето за мониторинговите доклади за България и Румъния - превод на български език тук.

 

България
Мониторингов доклад, Май 2006 г.

 

Преговорите за присъединяване с България приключиха успешно през м. декември 2004 г. Договорът за присъединяване беше подписан през м. април 2005 г. България и 14 държави-членки вече са го ратифицирали. Договорът предвижда присъединяване на 1 януари 2007 г., освен ако Съветът по препоръка на Комисията не реши то да бъде отложено до 1 януари 2008 г.

След приключването на преговорите Европейският съюз реши, че ще продължи да наблюдава отблизо подготовката и постиженията на България, и че за тази цел Комисията ще продължи да изготвя годишни доклади относно напредъка на България в процеса на присъединяване, заедно с препоръки, ако това е необходимо.

Комисията предостави своя пръв такъв доклад през м. октомври 2005 г. Този доклад показа, че България е добре напреднала в подготовката за присъединяването. Той също идентифицира определен брой области, в които са необходими по-нататъшни усилия за завършване на подготовката. Комисията реши да засили своите дейности по наблюдението и да докладва отново през пролетта на 2006 г.

Настоящият доклад оценява подготовката на България за членство, като се фокусира върху областите, които се нуждаят от по-нататъшно подобрение в светлината на трите критерии за присъединяване от Копенхаген. Съответно доклада съдържа три основни части:

  • Първата част оценява политическите въпроси, които бяха посочени като нуждаещи се от допълнително подобрение.
  • Втората част оценява икономическите въпроси, които бяха посочени като нуждаещи се от допълнително подобрение.
  • Третата част оценява състоянието, в което се намира България по отношение изпълнението на ангажиментите и изискванията, произтичащи от преговорите за присъединяване.

Докладът посочва напредъка, постигнат от м. октомври 2005 г., както и пропуските в политиките, законодателството и в неговото прилагане, на които следва да бъде обърнато внимание. На тази основа Комисията разглежда, в отделно съобщение, представено заедно с Доклада, въпроса дали трябва да препоръча или не отлагане на датата за присъединяване.

Настоящият доклад отразява състоянието в края на м. април 2006 г. Той се основава на широк кръг от източници. България беше поканена да предостави информация относно степента си на готовност. Докладът също се базира на информация, предоставена в рамките на Споразумението за асоцииране и парньорски проверки1, които са били проведени, за да се оцени административния капацитет в специфични области. Разискванията на Съвета, докладите и резолюциите на Европейския парламент2 са взети предвид при изготвянето му. Когато е счела за подходящо, Комисията също е взела под внимание оценки, направени от различни международни организации, международни финансови институции и неправителствени организации.

 


1. Парньорските проверки са оценки, направени от експерти на държавите-членки, за степента на готовност на страните кандидатки в специфични области. Тези експерти отговарят за съдържанието на техните доклади.

2. Докладчик е г-н Джефри Ван Орден.

По темата 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.