Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - ЕС институции - Децентрализирани органи на ЕС (агенции)
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) е информационното ядро на Европейския съюз в тази проблемна област. Неговата мисия е да събира, анализира и разпространява обективна, надеждна и съпоставима информация за наркотиците и наркотичната зависимост, като по този начин предоставя на своята аудитория обоснована и подкрепена с факти картина на феномена наркотици в Европа.  

Сред целевата аудитория на Центъра са хората, които подготвят и вземат политически решения – тази информация им помага при разработването на взаимосвързани стратегии за борба с наркотиците на национално и европейско ниво. Освен това, Центърът обслужва специалисти и изследователи, работещи в областта на наркотиците, а в по-широк план – медиите и широката общественост в Европа.

Основна задача, която пронизва всички дейности на Центъра, е подобряването на съпоставимостта на информацията по проблема с наркотиците в единна Европа и разработването на необходимите за тази цел методи и инструменти. В резултат на положените досега усилия, отделните страни могат да се ориентират за мястото си в глобалната европейска картина и да проучват общи проблеми и цели.  

Основна черта на явлението наркотици е неговата променяща се, динамична природа и затова сред най-важните задачи на EMCDDA е да следи актуалното му развитие. Центърът получава информация основно чрез “мрежата Reitox” – група от фокусни центрове във всяка от държавите-членки на ЕС, Норвегия, страните-кандидатки за членство в ЕС и Европейската комисия. Изготвяните от Центъра Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway (Годишен доклад за състоянието на проблема с наркотиците в Европейския съюз и Норвегия) и електронен Statistical bulletin (Статистически бюлетин) предлагат ежегоден обзор на текущото състояние и тенденциите, свързани с наркотиците в Европа. Едновременно с тях електронни онлайн Country situation summaries (Обзори на положението по страни) предоставят богата база данни за отделните държави.  

Работата на EMCDDA се базира върху презумпцията, че надеждната информация е ключ към всяка ефективна стратегия срещу наркотиците. Макар че Центърът не предлага какъвто и да е завършен модел на политика в областта на наркотиците, днес той определено оказва въздействие върху процесите на вземане на решения в тази област чрез своите анализи, инструменти и стандарти.  

Официална страница на Центъра 
Заедно
История на ЕС
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.