Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - ЕС институции - Институции на ЕС
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / ЕС институции / Институции на ЕС

  • A+
  • A-

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Съдът на Европейските общности е съставен от 27 съдии и 8 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години с възможност да бъдат преназначавани. Те трябва да са юристи, тяхната независимост да е извън всякакво съмнение и отговарят на условията за назначаване на най-високи съдебни постове в собствените си държави.
 
Председателят на Съда се избира от всички съдии  с мандат от три години, като има опция за преизбиране. Той ръководи работата и службите на Съда  и  председателства съдебните заседания и съвещания на най-големите съдебни състави.

Генералните адвокати подпомагат Съда. Те представят, при пълна независимост и безпристрастност, правно становище, наречено „заключение", по делата, които са им поверени.

Секретарят е генерален секретар на институцията и ръководи нейните служби под ръководството на председателя на Съда.

Съдът може да заседава в пълен,  разширен състав (тринадесет съдии), пет  или три членен състав. 

За особени случаи, като производството по освобождаване от длъжност на Европейския омбудсман или на член на Европейската комисия, който не е изпълнил задълженията си, Съдът заседава в пълен състав, както и ако за дадено дело се прецени, че е от изключителна важност

Разширеният състав заседава по молба на държава-членка или институция, която е страна по спора, както и по особено важни или сложни дела

Другите дела се разглеждат от състави от петима или трима съдии.

Председателите на петчленните състави се избират за срок от три години, а председателите на тричленните съдебни състави -за срок от една година.

Част от основните задължения на Съда са:

- Предварително решение със задължително тълкуване на правото на ЕС за националните съдилища;

- Обяснение на правата и задълженията на органите на ЕС в техните взаимовръзки, както и при правните отношения между страните-членки на ЕС;

- Проучване на съвместимостта на вторичното право с първичното право и всеобщите договорни принципи;

- Проверяване на валидността на определени решения на Съда, ЕП или ЕК;

- Процедури с цел да проверят спазването на задълженията, произтичащи от правото на ЕС от страните-членки

Седалището на Съда е в Люксембург

Повече информация може да видите ТУК.

Етичен кодекс на Съда на Европейските Общности 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
История на ЕС
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.