Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Изпълнение - Мониторингови доклади
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Изпълнение / Мониторингови доклади

  • A+
  • A-
26-09-2006

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ОТНОСНО СТЕПЕНТА НА ГОТОВНОСТ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 2006

Съдържание
Въведение
Обобщение на констатациите на мониторинга
България
Румъния
Предпазни и други мерки
Средства, приложими по отношение на всички държави-членки
Средства, основаващи се на Договора за присъединяване
Придружаващи мерки, предвидени за присъединяването на България и Румъния
Съдебна власт и борба срещу корупцията
Земеделски фондове
Безопасност на храните
Авиационна безопасност
Заключение
Приложение България
Приложение Румъния
През 2002 г. Европейският съвет оповести своята цел да приветства България и Румъния в Европейския съюз през 2007 г., при условие, че те постигнат необходимия напредък при изпълнение на критериите за членство. Преговорите за присъединяване приключиха през м. декември 2004 г. Договорът за присъединяване1 бе подписан през м. април 2005 г. Към днешна дата Договорът е ратифициран от България, Румъния и 21 държави-членки. Ратификацията е в процес в оставащите четири държави-членки. Договорът гласи, че България и Румъния ще се присъединят на 1 януари 2007 г., освен ако Съветът, по препоръка на Комисията реши присъединяването да бъде отложено за някоя от държавите до 1 януари 2008 г.

В доклада от м. май 2006 г.2 , Комисията изразява становището, че и двете страни биха били подготвени би следвало да са готови за членство към 1 януари 2007 г., при положение, че те отговарят на редица важни въпроси. Комисията посочи, че тя ще изготви отново доклади за степента на подготвеност и на двете страни в началото на м. октомври.

Настоящият доклад посочва оценката на Комисията по отношение на напредъка на двете страни след м. май 2006 г. В него се потвърждава, че България и Румъния са постигнали допълнителен напредък за приключване на подготовката за членство, като са демонстрирали техния капацитет за прилагане на принципите и законодателството на ЕС от 1 януари 2007 г. Те са постигнали висока степен на съответствие. Въпреки това, Комисията също така определя някои области на продължаващо безпокойство, както и области, в които Комисията ще инициира подходящи мерки, за да осигури правилното функциониране на ЕС, освен ако страните не предприемат незабавни коригиращи действия. И на двете страни силно се препоръчва през месеците преди присъединяването да разрешат оставащите въпроси.


__________
1 Договорът за присъединяване се състои от Договора между всички настоящи държави-членки и България и Румъния, Протокола относно условията и ангажиментите за приемане на двете страни и Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите, с които е създаден Съюзът.
2 Съобщение на Комисията 2006/214 от 16 май 2006 г.

По темата 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.